Frequentieregelaars voor compressoren

  • Overzicht
  • Neem contact met ons op
  • Producten

Stem uw capaciteit af op de warmtebelastings- en procesvereisten

Een van de grootste kostenposten tijdens de levensduur van het koelsysteem is het energieverbruik. In veel koeltoepassingen is de capaciteit groter dan de warmtebelasting, vanwege seizoensschommelingen, productwarmtebelastingen, schommelingen in de bezettingsgraad en elektrische apparaten die vermogensverliezen veroorzaken. Moderne, toepassingsgerichte frequentieregelaars, zoals de VLT® frequentieregelaars van Danfoss Drives, zijn het ideale middel om de capaciteit van de apparatuur continu af te stemmen op de feitelijke warmtebelasting en procesvereisten. De voordelen zijn een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten.

Intelligente ventilatorbesturing voor compressoren en condensors/verdampers is essentieel voor elk geoptimaliseerd koelsysteem. U kunt gewoonlijk een besparing van 10-25% op het energieverbruik realiseren door Danfoss frequentieregelaars toe te passen voor het optimaliseren van de capaciteitsregeling van koelcompressoren, condensors en verdampers. Door stabiliteit te creëren terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de actuele belasting, wordt de COP (coefficient of performance – prestatiecoëfficiënt) verbeterd, wat resulteert in aanzienlijke energiebesparingen.

Een cascaderegeling optimaliseert de energiebesparingen en verlaagt de levenscycluskosten
Een cascadeconfiguratie zorgt bij gedeeltelijke belastingen voor de optimale interactie tussen een toepassing en een frequentieregelaar. De basisbelasting wordt afgehandeld door één toepassing, zoals een compressor die door een frequentieregelaar wordt geregeld. Wanneer de warmtebelasting toeneemt, start de frequentieregelaar steeds één extra compressor op. Daardoor werken de toepassingen op het optimale rendementspunt en handhaaft de frequentieregelaar het maximale energierendement van het systeem als geheel.

Een goed geplande cascaderegeling zorgt ook voor minimale slijtage bij de afzonderlijke toepassingen. Door compressoren met netvoeding bijvoorbeeld afwisselend te laten werken, kunnen onderhoudsmanagers ervoor zorgen dat elke compressor een vergelijkbaar aantal bedrijfsuren maakt en even snel slijt. Daardoor neemt de levensduur van de toepassingen toe en zijn de onderhoudsintervallen groter, waardoor de levenscycluskosten lager zijn.

De geavanceerde Multi-zone compressorregelaar van Danfoss Drives voorziet in een effectieve cascaderegeling voor maximaal zes compressoren. Dat minimaliseert het energieverbruik, voorkomt veelvuldige staging en destaging, stabiliseert de druk en temperatuur en beperkt compressorslijtage. Ook een pompcascaderegelaar verdeelt de draaiuren gelijkmatig over alle pompen om slijtage van individuele pompen te minimaliseren.

Snelle inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling gaat snel en eenvoudig via het Danfoss Drives display waar gangbare koelterminologie wordt gebruikt in plaats van computertaal. De wizard leidt de gebruiker door de noodzakelijke instellingen. De eenvoudige programmering maakt dat installateurs en servicetechnici zich beter op hun gemak voelen en zeker van zichzelf zijn, maakt hun taken eenvoudiger en sneller, beperkt menselijke fouten en verbetert de productiviteit van medewerkers.

Thermodynamisch rendement in commerciële koeling

De commerciële koelsector omvat foodretailbedrijven zoals supermarkten, warenhuizen en gemakswinkels. Ook precisie-airconditioning in datacenters valt hieronder.

Typische toepassingen zijn onder meer racks en packs, condensors, verdampers en pompen.

Betrouwbaarheid en thermodynamisch rendement zijn essentieel voor het rendement en de effectiviteit van elk commercieel koelsysteem. Een reeks functies die speciaal op koeltoepassingen is afgestemd, staat garant voor veelzijdige compatibiliteit, stabiele prestaties, systeembetrouwbaarheid en een optimaal energierendement.

Verbeterde regeling voor industriële koeling

De industriële koelsector omvat koelcellen en koelruimtes, verwerkingseenheden voor vlees, vis, zeevruchten en andere voedingsmiddelen en dranken, biofarmaceutische en chemische installaties en textielfabrieken. Typische toepassingen zijn onder meer proces-chillers, condensors en verdampers/luchtbehandelingskasten, en pompen.

Voor vers fruit en groenten behoren de initiële koeling, verwerking en gekoelde opslag tot de meest energie-intensieve processen binnen de voedingsmiddelensector. Aan het begin van het proces is een snellere koeling vereist om vers fruit en verse groenten af te koelen en bederf tegen te gaan, zodat de versheid van vóór de oogst en de geur en smaak van fruit en groenten behouden blijven. Danfoss frequentieregelaars voorzien in snel koelen en invriezen wanneer dat nodig is. Ze handhaven ook een uniforme temperatuur, vochtigheid, luchtcirculatie en toevoer van verse lucht voor gekoelde opslag, zodat voedingsmiddelen maandenlang in een verhandelbare conditie worden gehouden, en verbruiken minder energie dan conventionele installaties.

Temperatuurgeregelde logistiek in de koelketen

Temperatuurgeregelde logistiek is belangrijk om te zorgen voor bewaring en veilig vervoer van levensmiddelen, dranken en medicijnen naar de consument na de oogst- of productiefase. Typische toepassingen zijn onder meer racks, packs, proces-chillers, condensors en verdampers/luchtbehandelingsunits, en pompen. De betrouwbaarheid en het thermodynamische rendement van Danfoss frequentieregelaars staan garant voor een hygiënische en gecontroleerde omgeving in uw koelcellen, voedselverwerkende installaties, verkooppunten voor levensmiddelen en over de hele koelketen.

Chillers

Toerenregeling van een chiller stelt u in staat om een optimale procestemperatuur te handhaven terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de feitelijke behoefte op basis van metingen in het systeem. Een snelheidsregeling is gunstig wanneer een compressor langere tijd bij deellast werkt. Verlaag de exploitatiekosten door toepassingen op lagere toeren te laten werken en zo meer te besparen op het energieverbruik. De installatiekosten kunt u verlagen door zowel het systeem als de compressor te optimaliseren.

Danfoss frequentieregelaars zorgen voor minder starten en stoppen, waardoor er minder mechanische slijtage optreedt. En speciale functies, zoals olieterugvoerbeheer, hoge-/lagedrukbeveiligingen en het overslaan van resonantiefrequenties, zorgen voor een veilige werking van de chillers.

Producten voor compressoren omvatten softstarters, frequentieregelaars, AHF harmonische filters met ingebouwde cascaderegelaaroptie, DC-spoelen en PID-regelaars.

Strategieën voor opstarten en piekbelasting

Het opstarten is de kritische fase van de compressortoepassing. De VLT Refrigeration Drive minimaliseert het aantal benodigde starts door het compressortoerental te variëren voor een fijnafstelling van de capaciteit tijdens bedrijf. Het maximale aantal start/stop-cycli in een bepaalde periode is in te stellen via het bedieningspaneel.

De VLT Refrigeration Drive levert gedurende korte tijd 135% van het nominale startkoppel. Tijdens normaal bedrijf is 110% van het nominale koppel beschikbaar gedurende 60 seconden.

Om de levensduur van de frequentieregelaar te verlengen, kan er een overdrukventiel worden geopend om de compressor snel zonder belasting te laten opstarten.

Kleinere compressoren met dezelfde piekbelasting

Kortstondige piekbelastingen kunnen worden opgevangen door het systeem te configureren met een kleinere compressor, terwijl de frequentieregelaar werkt bij maximaal 90 Hz. Daardoor is niet altijd een grotere compressor nodig alleen om piekbelastingen op te vangen.

De VLT Refrigeration Drive blijft compressoren met vast toerental regelen in situaties waarin de compressor met variabel toerental uitvalt. Voor een foutsituatie wordt met behulp van een speciale parameter 'Neutrale zone vast toerental' de neutrale zone ingesteld. Door de neutrale zone te vergroten, vinden er minder starts plaats.

Danfoss en Inertech veranderen de toekomst van koeling in datacenters

Nieuwe oplossing maakt uitbreiding mogelijk zonder afbreuk te doen aan de veiligheid, verbruikt minder energie en water en kost minder dan een traditionele chillerinstallatie.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie contact met ons op

Producten