Frequentieregelaars voor industriële compressoren

  • Overzicht
  • Neem contact met ons op
  • Producten
Industriële compressor, ATEX, koeling, scrollcompressor, schroefcompressor, zuigercompressor

Stem capaciteit af op warmtebelasting – en bespaar energie

Een van de grootste kostenposten tijdens de levensduur van industriële koelsystemen is het energieverbruik. In veel koeltoepassingen is de capaciteit groter dan de warmtebelasting. Dit komt door seizoensschommelingen, productwarmtebelastingen, schommelingen in de bezettingsgraad en elektrische apparaten die vermogensverliezen veroorzaken. Moderne, toepassingsgerichte frequentieregelaars zijn het ideale middel om de capaciteit van de apparatuur continu af te stemmen op de feitelijke warmtebelasting en procesvereisten. De voordelen zijn een aanzienlijk lager energieverbruik en lagere bedrijfs- en onderhoudskosten. 

Intelligente ventilatorbesturing voor compressoren en condensors/verdampers is essentieel voor elk geoptimaliseerd koelsysteem. U kunt gewoonlijk een besparing van 10-25% op het energieverbruik realiseren. Pas hiervoor Danfoss frequentieregelaars toe voor het optimaliseren van de capaciteitsregeling van koelcompressoren, condensors en verdampers. Door stabiliteit te creëren terwijl de capaciteit wordt afgestemd op de actuele belasting, wordt de COP (coefficient of performance – prestatiecoëfficiënt) verbeterd. Dit resulteert in aanzienlijke energiebesparingen.

Frequentiegeregelde schroefcompressoren verbruiken gewoonlijk 15% minder energie dan traditionele schroefcompressoren met enkel een schuifklepregeling. Geoptimaliseerde start/stop-cycli beperken de slijtage van de compressor.

Frequentiegeregelde zuiger- en scrollcompressoren hebben een hogere COP bij gedeeltelijke belastingen. VLT® frequentieregelaars zijn bij uitstek geschikt voor het regelen van scrollcompressoren.

Een cascaderegeling optimaliseert de energiebesparingen en verlaagt de levenscycluskosten

Een cascadeconfiguratie zorgt bij gedeeltelijke belastingen voor de optimale interactie tussen een toepassing en een frequentieregelaar. De basisbelasting wordt afgehandeld door één toepassing, zoals een compressor die door een frequentieregelaar wordt geregeld. Wanneer de warmtebelasting toeneemt, start de frequentieregelaar steeds één extra compressor op. Daardoor werken de toepassingen op het optimale rendementspunt en handhaaft de frequentieregelaar het maximale energierendement van het systeem als geheel.

Een goed geplande cascaderegeling zorgt ook voor minimale slijtage bij de afzonderlijke toepassingen. Door compressoren met netvoeding bijvoorbeeld afwisselend te laten werken, kunnen onderhoudsmanagers ervoor zorgen dat elke compressor een vergelijkbaar aantal bedrijfsuren maakt en even snel slijt. Daardoor neemt de levensduur van de toepassingen toe en zijn de onderhoudsintervallen groter, waardoor de levenscycluskosten lager zijn.

De geavanceerde Multi-zone pack controller van Danfoss Drives voorziet in een effectieve cascaderegeling voor maximaal zes compressoren. Dat minimaliseert het energieverbruik, voorkomt veelvuldige staging en destaging, stabiliseert de druk en temperatuur en beperkt compressorslijtage. Ook een pompcascaderegelaar verdeelt de draaiuren gelijkmatig over alle pompen om slijtage van individuele pompen te minimaliseren.

Snelle inbedrijfstelling

Inbedrijfstelling gaat snel en eenvoudig via het Danfoss Drives display waar gangbare koelterminologie wordt gebruikt in plaats van computertaal. De wizard leidt de gebruiker door de noodzakelijke instellingen. De eenvoudige programmering maakt dat installateurs en servicetechnici zich beter op hun gemak voelen en zeker van zichzelf zijn. Het maakt hun taken eenvoudiger en sneller, beperkt menselijke fouten en verbetert de productiviteit van medewerkers.

Neem contact met ons op

Neem voor meer informatie contact met ons op

Producten