Maleri af Bitten og Mads Clausen

Danfoss er en familieejet virksomhed med en stærk ansvarsfølelse i relation til velgørenhed og socialt ansvar. Arbejdet er organiseret inden for et antal dedikerede Danfoss fonde. De har hver især deres egne formål og støtteområder. 

Læs mere Læs mindre

Innovation bygget på et stærkt fundament

Mads Clausen (1905-1966) grundlagde Danfoss, som nu er en af Danmarks største virksomheder. Hans formidable tekniske kunnen og hans evne til at forstå sine kunders fremtidige behov blev grundlaget for en global virksomhed, som blev styret fra hans fødeby på Nordals. Selv om han bevarede det globale perspektiv, havde han også en dyb respekt for det lokalsamfund og de mennesker, som muliggjorde Danfoss' vækst. 

Til gavn for Danfoss

I 1971 stiftede Bitten Clausen, Mads Clausens enke, Bitten & Mads Clausens Fond. Det gjorde hun som led i et generationsskifte i Danfoss for at styrke Danfoss for fremtiden. I forbindelse med stiftelsen af fonden overdrog Bitten Clausen 50 % af aktiekapitalen i Danfoss A/S til fonden og fastlagde en fundats for dens virke.

Fondens primære formål er at sikre Danfoss en økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling. Hvis fondens hovedformål opnås, kan fonden vælge at støtte Danfoss A/S indirekte gennem andre initiativer. Fondens bestyrelse vælger de initiativer, den ønsker at støtte. Der kan ikke ansøges om midler hos fonden.

Danfoss fondene

I løbet af årene har Danfoss og Clausen-familien stiftet flere andre fonde med det formål at støtte værdige formål i det sydlige Danmark, navnlig på øen Als, hvor Danfoss har hovedkvarter.

Disse Danfoss fonde kan ansøges om midler, og de giver bidrag til velgørende formål. Hos nogle af fondene kan der søges om bevillinger, hvis man er ansat hos Danfoss, mens andre kun tilgodeser eksterne ansøgninger. Den største af disse fonde er Fabrikant Mads Clausens Fond.