Danfoss HQ, Nordborg

Danfoss Jubilæumsfond har hjemsted i Havnbjerg, 6430 Nordborg og er stiftet ved en fælles indsamling blandt medarbejderne i Danfoss A/S i forbindelse med Danfoss'  50 års jubilæum den 1. juli 1983.

Læs mere Læs mindre

Fondens formål

Ifølge fondens vedtægter §2 har den til formål at uddele priser efter følgende retningslinjer:

 • Uddelinger fra fonden bør komme Danfoss til gode
  Det vil sige, at prisuddelingen skal bidrage til en positiv synliggørelse af Danfoss som en social bevidst virksomhed.

 • Uddelinger skal være til glæde for giverne
  Medarbejderne har i sin tid via indsamlingen givet et beløb med henblik på at gavne andre mennesker. De skal derfor også ved hver prisuddeling kunne glæde sig over, at deres gave opfylder dette mål.

 • Uddelinger bør gavne almenvellet i videste forstand
  Det betyder, at uddelinger bør komme en person eller en kreds af personer til gode, der beskæftiger sig med noget, som helt tydeligt er til gavn for andre mennesker.

Danfoss Jubilæumsfond har hjemsted i Havnbjerg, 6430 Nordborg og er stiftet ved en fælles indsamling blandt medarbejderne i Danfoss A/S i forbindelse med Danfoss'  50 års jubilæum den 1. juli 1983.

Hvert år på virksomhedens fødselsdag uddeler fonden én eller flere priser af en størrelse som bestemmes af fondens bestyrelse og ud fra fondens formålsparagraf. Prisen kan gives til en person eller en kreds af personer, der helt åbenlyst beskæftiger sig med noget, der er til gavn for andre.

Fondens priser kan ikke søges, men man kan indstille andre til at modtage en pris!

Yderligere oplysninger om Danfoss Jubilæumsfond fås på de følgende sider, eller ved henvendelse til formanden for fondens bestyrelse, tillidsrepræsentant Kevin Andersohn, Tlf.nr.: 2780 8571. 

 

Den overordnede ledelse af alle fondens anliggender varetages af en bestyrelse på otte medlemmer, der er valgt for en fire års periode, med mulighed for genvalg.

Valgbare til bestyrelsen er personer, der er ansat i Danfoss A/S i Danmark, i dette selskabs datterselskaber eller i associerede selskaber i Danmark.

Bestyrelsen sammensættes således:

 • To medlemmer vælges af og blandt funktionærer i Nordborg, Gråsten og Tinglev.
 • Tre medlemmer vælges af og blandt tillidsrepræsentanter for produktionsmedarbejdere i Nordborg,Gråsten og Tinglev.
 • Et medlem vælges af og blandt øvrige funktionærer hos Danfoss i Danmark.
 • Et medlem vælges af og blandt øvrige tillidsrepræsentanter for produktionsmedarbejdere hos Danfoss i Danmark.
 • Et medlem udpeges af Danfoss A/S.
 • For hvert bestyrelsesmedlem vælges/udpeges tillige en suppleant.

Aktuelt består fondens bestyrelse af følgende medlemmer:

 • Kevin Andersohn (Formand), Nordborg, Tlf.nr.: 2780 8571
 • Malene Rudebeck Olsen (Kasserer), Gråsten, Tlf.nr.: 2383 9245
 • Allan B. Berg (Sekretær), Kolding, Tlf.nr.: 2949 5122
 • Mariann Bloch (Bestyrelsesmedlem), Silkeborg, Tlf.nr.: 2232 9073
 • Ulla L. Nicolajsen (Bestyrelsesmedlem), Nordborg, Tlf.nr.: 4022 9655
 • Rosa Kolb (Bestyrelsesmedlem), Nordborg, Tlf.nr.: 5238 6947
 • Bent Lewke (Bestyrelsesmedlem), Nordborg, Tlf.nr.: 4027 7566
 • Burkhard Winski (Danfoss' repræsentant), Nordborg, Tlf.nr.: 2069 6964

 

Jubilæumsfondens hidtil største donationer fandt sted i 1993 ved fondens 10-års jubilæum og i 2008 ved 25-års jubilæet. Ved begge lejligheder blev der uddelt 500.000 kroner.

 • Prismodtager i 1993 var et international idrætsarrangement for handicappede børn.
 • Prismodtagere i 2008 med hver 250.000 kroner var Julemærkefonden i Danmark og Foreningen Cancerramte Børn.

Kender du et almennyttigt formål, som fortjener støtte og hjælp, så benyt denne formula til at indstille en prismodtager.
Husk at begrunde din indstilling.

Danfoss Jubilæumsfonds prisuddeling finder normalt sted hvert år på Danfoss' fødselsdag - den 1. juli. 
Jubilæumsfonden uddeler udbyttet af fondens formue og har til dato uddelt over 4,5 mill. kroner. Ved prisuddelingerne har fonden især betænkt børn, syge og handicappede samt mennesker, hvis hverdag er præget af ensomhed og sociale problemer.

 • ABA-Foreningen

 • Kolding Sejlklubs handicapafdeling

 • Ullerup frivillige brandværn

 • Organisationen Børn, Unge og Sorg

 • Børnenes IT-fond

 • Geografisk have Kolding

 • Natteravnene i Danmark

 • Egnsspillet: ”90-års festen – et genforeningsspil

 • Unge For Ligeværd, klub Sønderborg

 • Hjerneskadeforeningen Århus/Østjylland

 • Neonatalstrik