Danfoss Medarbejderfond

Danfoss employees

Danfoss Medarbejderfond er en selvejende institution, der har til formål at yde hjælp i form af blandt andet personlig rådgivning og økonomisk støtte. Hjælpen kan efter ansøgning ydes til alle medarbejdere, deres nærmeste pårørende samt veteraner hos Danfoss i Danmark. Det er fondens bestyrelse, der én gang månedligt tager stilling til de modtagne ansøgninger. Bemærk: Medarbejderfonden er omfattet af loven om tavshedspligt.

Læs mere Læs mindre

Rådgivning og hjælp

Medarbejderfonden er behjælpelig med både personlig og økonomisk rådgivning. Ansøgning foregår ved personlig samtale. Desuden kan fonden yde økonomisk hjælp i form af lån eller tilskud. Det kan for eksempel være i forbindelse med skilsmisse, dødsfald, sygdom, dårlig økonomi, gældssanering, flytning/boligindskud, konfirmation og lignende.

Ved henvendelse til fonden skal ansøgeren medbringe:

 • Sidste lønseddel (3 stk. ved varierende løn f.eks. skiftehold)
 • Budgetskema
 • Kontooversigt fra banken (saldo på indestående)
 • Oversigt over gældsposter (restgæld)

For alle ovenstående 4 punkter skal oplysninger fra evt. ægtefælle/samlever også medbringes.

Har du brug for rådgivning vedrørende retshjælp eller anden form for advokatbistand, så kan du som medarbejder eller veteran hos Danfoss i Danmark benytte dig af Medarbejderfondens advokatordning.

Henvendelsen kan ske direkte til advokaten (se nedenfor). Du oplyser dit medarbejder nr. og CPR-nr., hvorefter fonden yder et økonomisk tilskud til rådgivning.

Fondens tilskud udgør kr. 1.500,00, som ydes i alle sager - dog med undtagelse af nedenstående sagstyper:

 1. Køb eller salg af fast ejendom, båd eller lignende
 2. Erhvervsdrivendes sager
 3. Sigtedes eller tiltaltes straffesager
 4. Behandling af dødsboer, som giver provenu til arvingerne

I sager, som omhandler bistand til gældssanering, ydes der et tilskud på max. kr. 6.000,00.

Ovennævnte tilskud er incl. moms og er skattepligtigt.

Advokater:

Sønderborg
Advokaterne
Kongevej 64
Tlf. 74 43 43 63 
E-mail: adv@ak64.dk

Kolding, Haderslev m.fl.
Buch Advokatfirma
Tlf. 74 53 52 51
E-mail: kontakt@buch-advokatfirma.dk

Vejle/Horsens
Codex Advokater
Tlf. 75 72 41 00 
E-mail: info@codexlaw.dk

Medarbejdere, som ikke har mulighed for at bruge et af de ovennævnte advokatfirmaer, kan alligevel benytte ordningen ved at kontakte fondens sekretariat før henvendelse til advokat.

Siden 1997 har Danfoss Medarbejderfond kunnet tilbyde en gruppelivsforsikring til medarbejdere, der bliver afskediget eller går på efterløn.

Indtrædelse i ordningen kan ske uden afgivelse af helbredsoplysninger.

Forudsætninger for at deltage i ordningen
Medarbejderfondens forsikringstilbud henvender sig til medarbejdere, der indtil deres fratrædelse fra Danfoss A/S i Danmark har været omfattet af en gruppelivsaftale under Forenede Gruppeliv A/S. Disse medarbejdere kan indtræde i fondens forsikringsordning - dog længst til det fyldte 67. år - uden afgivelse af helbredsoplysninger, såfremt ét af nedennævnte forhold er opfyldt:

 • Ved afskedigelse skal medarbejderen være fyldt 35 år og have mindst 10 års anciennitet i koncernen. Medarbejderen skal desuden have forsørgerpligt over for ægtefælle/samlever eller børn.
 • Ved overgang til efterløn skal medarbejderen have mindst 10 års anciennitet i koncernen og desuden have forsørgerpligt over for ægtefælle/samlever eller børn.
 • Medarbejdere ansat i en frasolgt afdeling kan søge om optagelse i fondens forsikringsordning. Ansøgningen vil herefter blive behandlet af fondens bestyrelse. Medarbejdere, der søger om optagelse, skal være fyldt 35 år og have mindst 10 års anciennitet, og de skal have forsørgerpligt over for ægtefælle/samlever eller børn.

Bestyrelsen består af elleve medlemmer, som udpeges for fire år ad gangen.

Bestyrelsen består for tiden af:

 • Marianne Godballe (formand), Nordborg
 • Helle Borring (næstformand), Rødekro
 • Lars Grau, Nordborg
 • Anneli Thy, Nordborg
 • Ulla Nicolajsen, Nordborg
 • John Niels Wind, PS Nordborg
 • Tonny Andresen, Silkeborg
 • Lajla Heldt, PE Gråsten

Administration og kontakt:

Kristian Frydenlund (daglig leder)
Morten Hansen (sekretær og bogholderi)
Tlf. 7488 3866
E-mail: medarbejderfond@danfoss.com

Danfoss Medarbejderfond
Nordborgvej 81
6430 Nordborg