Danfoss Uddannelsesfonds hovedformål er at yde økonomisk støtte til studerende med direkte eller indirekte tilknytning til Danfoss. Fonden blev stiftet i 1977 for at markere 40 års jubilæet for Andreas Jepsen, den daværende CEO i Danfoss. 

Læs mere Læs mindre

Fonden blev stiftet i 1977 for at markere 40 års jubilæet for Andreas Jepsen, den daværende CEO for Danfoss. Fonden bar hans navn indtil 2003, hvor den blev sammenlagt med to lignende fonde under det nye navn, Danfoss Uddannelsesfond.

Til sikring af en lysende fremtid

Fondens formål er at sikre, at fremtidige generationer af den udvidede Danfoss familie får den uddannelse, de har brug for, ved at yde økonomisk støtte til: 

 • Uddannelse og videreuddannelse af personer, som har eller har haft direkte eller indirekte tilknytning til virksomheder i Danfoss koncernen i Danmark eller andre lande.
 • Studerende ved Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Danmark.
  Det ydes støtte til udstyr til uddannelsesmæssige formål og til studieprojekter, som de studerende selv planlægger og gennemfører.
 • Lærlinge eller lærlingepraktikanter, som er tilmeldt videregående uddannelse ved en højere teknisk uddannelsesinstitution efter enten at have afsluttet deres uddannelse hos Danfoss eller ved en højere teknisk læreanstalt og hos Danfoss.
  Legater tildeles lærlinge i Danfoss koncernen, der efter afsluttet uddannelse beslutter sig for at påbegynde en videreuddannelse ved et ingeniørstudium, og som har udmærket sig på særlig vis under uddannelses-forløbet hos Danfoss. Legater beløber sig til 75.000 kr. for en BA og kan eventuelt forlænges, hvis den studerende vælger at fortsætte på kandidatdelen. Modtagere af legatet udpeges af Danfoss, og legatet kan således ikke søges.

Der uddeles primært legater til studerende på videregående uddannelser, som fagligt lægger sig op ad Danfoss’ kernekompetencer og forretningsprocesser. Som minimum skal det være i form af en videregående uddannelse på bachelorniveau med eventuelle ulønnede praktikperioder. De studerende skal have fuldført det første år af deres studie, før de kan søge.

For at komme i betragtning til et legat skal mindst en af ansøgerens forældre være ansat i Danfoss koncernen – eller have været ansat i en længerevarende periode inden for rimelig nyere tid. En tommelfingerregel siger, at forælderen ikke må have været væk fra Danfoss i længere tid, end ansættelsesforholdet varede.

En ansøger kan også komme i betragtning til et legat på baggrund af egen ansættelse i minimum ét år. Studiet skal være påbegyndt inden for et år efter, at ansøgerens ansættelsesforhold ophørte.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse har tre medlemmer – hver udpeget for en periode på tre år – som mødes fire gange om året for at tage stilling til de modtagne ansøgninger. Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

 • Christina Clausen (formand)
 • Ditte Haulund
 • Lone Plesner

Ansøgning

Ansøgninger skal indsendes via nedenstående link.

Ansøg nu
 • Birte Purup Poulsen, administrator
 • Monia Siemsen, sekretær og bogholderi

Danfoss Uddannelsesfond
Nørre Havnegade 43
DK-6400 Sønderborg
Tlf.: +45-7488-3591/3594
E-mail: uddannelsesfond@danfoss.com

 • Bestyrelsesmøde d. 7 februar 2024 - deadline d. 21 januar 2024
 • Bestyrelsesmøde den 29. maj 2024 – deadline d. 13. maj 2024
 • Bestyrelsesmøde den 2. oktober 2024 – deadline d. 16. september 2024

Legater fra Danfoss Uddannelsesfond

Danfoss Uddannelsesfond har den 7. februar 2024 uddelt 7 legater til en samlet værdi af 70.000 kr. 4 af de uddelte legater var i denne omgang rejselegater til kortere- eller længerevarende studieophold i udlandet. Legaterne var på hver 10.000 kr. og gik til studerende indenfor bl.a. Fysik, Økonomi, Mechanical Engineering, Business Analytics og Design & Innovation.

Næste uddelingsrunde finder sted den 29. maj 2024.

Ansøgninger, som ønskes behandlet her, skal være fondens sekretariat i hænde senest den 16. maj 2024.

Beretning 2022

Danfoss Uddannelsesfond uddelte i 2022 84 legater til et samlet beløb på 1.691 t.kr.
Fonden modtog 156 ansøgninger til det almindelige studielegat. Af dem blev de 74 imødekommet, de fleste med beløb i størrelsesordenen 5.000-15.000 kroner. 43 af legaterne blev givet til studieophold i udlandet.

82 ansøgere modtog et afslag. Afslagene var begrundet således:

 • 52 havde for lidt eller slet ingen tilknytning til Danfoss
 • 21 faldt uden for støtteområdet
 • 2 havde søgt for tidlig
 • 7 havde allerede modtaget et legat til deres igangværende uddannelse

Fonden har uddelt 9 bevillinger til Mads Clausen Instituttet ved Syddansk Universitet i Sønderborg. Uddelingerne fordeler sig således:

 • 100.000 kr. til projekt i The Als Rocketry Club
 • 100.000 kr. til indkøb af udstyr til ”Advanced Material Analysis Educational Platform”
 • 105.000 kr. til platform til udvikling af bæredygtig additiv fremstilling herunder udvikling af værktøjer til produkters livscyklus m.v.
 • 92.500 kr. til opgradering af en optisk mikroskopplatform til projektet ”Nanoparticle flow in printed heat exchanger.”
 • 100.000 kr. til udstyr til projektet ”Large area testing of solution processed photovoltaic device performance and stability.”
 • 60.232 kr. til udstyr til ”NIBS 2023 Conference in Sønderborg.”
 • 68.991 kr. til udstyr til ”Real-time polarization state analysis of microscope images.”
 • 67.000 kr. til udstyr til ”Smart materials for green transition: Upscaling the synthesis process.”
 • 177.000 kr. til indkøb af AFM Nanosurf NaioAFM til ny civilingeniøruddannelse i fysik og teknologi.

Fonden har derudover til formål at uddele et lærlingelegat til en studerende på et ingeniørstudium, som har taget sin lærlingeuddannelse i Danfoss, og som har udmærket sig på særlig vis. I 2022 havde fonden fornøjelsen af at uddele lærlingelegatet til Almothana Al Moslem.

2022 - Uddelinger

 • 74 Studielegater, heraf 43 rejselegater - 745.000 DKK
 • 9 Uddelinger til Mads Clausen Instituttet – 870.723 DKK
 • 1 lærlingelegat – 75.000 DKK
 • Årets uddelinger i alt – 1.690.723 DKK