Danfoss Uddannelsesfond

Danfoss Uddannelsesfonds hovedformål er at yde økonomisk støtte til studerende med direkte eller indirekte tilknytning til Danfoss. Fonden blev stiftet i 1977 for at markere 40 års jubilæet for Andreas Jepsen, den daværende CEO i Danfoss. 

Læs mere Læs mindre

Fonden blev stiftet i 1977 for at markere 40 års jubilæet for Andreas Jepsen, den daværende CEO for Danfoss. Fonden bar hans navn indtil 2003, hvor den blev sammenlagt med to lignende fonde under det nye navn, Danfoss Uddannelsesfond.

Til sikring af en lysende fremtid

Fondens formål er at sikre, at fremtidige generationer af den udvidede Danfoss familie får den uddannelse, de har brug for, ved at yde økonomisk støtte til: 

 • Uddannelse og videreuddannelse af personer, som har eller har haft direkte eller indirekte tilknytning til virksomheder i Danfoss koncernen i Danmark eller andre lande.
 • Studerende ved Mads Clausen Instituttet på Syddansk Universitet i Danmark.
  Det ydes støtte til udstyr til uddannelsesmæssige formål og til studieprojekter, som de studerende selv planlægger og gennemfører.
 • Lærlinge eller lærlingepraktikanter, som er tilmeldt videregående uddannelse ved en højere teknisk uddannelsesinstitution efter enten at have afsluttet deres uddannelse hos Danfoss eller ved en højere teknisk læreanstalt og hos Danfoss.
  Legater tildeles lærlinge i Danfoss koncernen, der efter afsluttet uddannelse beslutter sig for at påbegynde en videreuddannelse ved et ingeniørstudium, og som har udmærket sig på særlig vis under uddannelses-forløbet hos Danfoss. Legater beløber sig til 75.000 kr. for en BA og kan eventuelt forlænges, hvis den studerende vælger at fortsætte på kandidatdelen. Modtagere af legatet udpeges af Danfoss, og legatet kan således ikke søges.

Der uddeles primært legater til studerende på videregående uddannelser, som fagligt lægger sig op ad Danfoss’ kernekompetencer og forretningsprocesser. Som minimum skal det være i form af en videregående uddannelse på bachelorniveau med eventuelle ulønnede praktikperioder. De studerende skal have fuldført det første år af deres studie, før de kan søge.

For at komme i betragtning til et legat skal mindst en af ansøgerens forældre være ansat i Danfoss koncernen – eller have været ansat i en længerevarende periode inden for rimelig nyere tid. En tommelfingerregel siger, at forælderen ikke må have været væk fra Danfoss i længere tid, end ansættelsesforholdet varede.

En ansøger kan også komme i betragtning til et legat på baggrund af egen ansættelse i minimum ét år. Studiet skal være påbegyndt inden for et år efter, at ansøgerens ansættelsesforhold ophørte.

Bestyrelsen

Fondens bestyrelse har tre medlemmer – hver udpeget for en periode på tre år – som mødes fire gange om året for at tage stilling til de modtagne ansøgninger. Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

 • Christina Clausen (formand)
 • Ditte Haulund
 • Lone Plesner

Ansøgning

Fonden har intet ansøgningsskema. Ansøgere bedes i stedet sende en kort beskrivelse til fonden om dem selv, deres valg af uddannelse og forbindelse til Danfoss. Der skal være vedlagt en bekræftelse fra uddannelsesstedet og en kopi af ansøgerens seneste test/eksamensresultater. Send ansøgningen i PDF- eller Wordformat til uddannelsesfond@danfoss.com.

Administration
 • Birte Purup Poulsen, administrator
 • Tessa Møller, sekretær og bogholderi
Kontaktoplysninger

Danfoss A/S
Danfoss Uddannelsesfond
DK-6430 Nordborg
Tlf.: +45-7488-3591/3594
E-mail: uddannelsesfond@danfoss.com

Bestyrelsesmøder og deadlines for ansøgninger 2018
 • Bestyrelsesmøde d. 16. januar – deadline d. 8. januar
 • Bestyrelsesmøde d. 11. april – deadline d. 3. april
 • Bestyrelsesmøde d. 3. juli – deadline d. 25. juni
 • Bestyrelsesmøde d. 1. oktober – deadline d. 21. september