Fabrikant Mads Clausens Fond støtter projekter inden for forskning og uddannelse, sport og fritid, hospitaler, institutioner og sundhed samt kunst og kultur.

Læs mere Læs mindre

Formål

Fabrikant Mads Clausens Fond blev stiftet i 1960 af Mads Clausen, Danfoss' grundlægger. Han havde igennem mange år doneret store summer til forskellige foreninger og organisationer i lokalsamfundet på øen Als, hvor Danfoss ligger. Han stiftede fonden for at formalisere disse velgørende aktiviteter.

Det var Mads Clausen selv, der oprindeligt tilførte fonden kapital, og det er sidenhen blevet suppleret med donationer fra Danfoss og fra Bitten & Mads Clausens Fond.

Fondens formål er at yde almenvelgørende økonomisk støtte til:

Uddannelse og forskning
Der gives primært donationer til universiteter og andre højrere læreanstalter til indkøb af udstyr til forskning, udvikling og undervisning inden for teknik og naturvidenskab. Det tages med i betragtning, hvorvidt de projekter, der søges støtte til, har relation til Danfoss' forretningsområder.

Fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- og udland
Det gives støtte til museer, lokalhistoriske foreninger, kunstudstillinger, teatre, kor og orkestre i det sydlige Danmark. Ved uddelinger til projekter i udlandet lægges der desuden vægt på, om der er tale om kunstnere, forfattere osv., som er velkendte i Danmark. 

Velgørende foreninger og institutioner
Der ydes primært støtte til lokale afdelinger af store nationale og internationale organisationer inden for de sociale, humanitære og miljømæssige områder. Derudover gives der støtte til lokale patientforeninger og foreninger for handicappede.

Andre almennyttige formål, der er støtteberettigede efter bestyrelsens skøn
Til denne kategori hører lokale klubber og foreninger, f.eks. sportsklubber, atletikforeninger, spejdergrupper, frivillige brandværn og pensionistforeninger.

Fonden støtter en række projekter, hovedsageligt i lokalsamfundene omkring Danfoss' virksomheder i det sydlige Danmark, men nogle udenlandske samfund er også støtteberettigede, f.eks. i USA, Kina og Indien.

Fonden støtter ikke

Enkeltpersoner, rejser, websider, aktiviteter i forbindelse med jubilæer, konferencer uden relevans for Danfoss, forskningsprojekter uden relevans for Danfoss, kommercielle projekter, byggeprojekter, politiske eller religiøse projekter.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt et projekt er støtteberettiget af Fabrikant Mads Clausens Fond, er du velkommen til at kontakte fondens sekretariat.

Sådan søges fonden

Ansøgninger skal indsendes via nedenstående link.

Ansøg nu

Fondens bestyrelse har fem medlemmer, som hver er udpeget for en periode på tre år. Bestyrelsens nuværende medlemmer er:

 • Christina Clausen (formand)

 • Peter M. Clausen

 • Marcus Clausen

 • Lone Plesner

 • Anders Stahlschmidt

Bestyrelsen mødes fire gange om året for at tage stilling til de indgivne ansøgninger.

 • Birte Purup Poulsen, administrator
 • Monia Siemsen, økonomi

Fabrikant Mads Clausens Fond
Nr. Havnegade 43
DK-6400 Sønderborg

Tlf.: +45-7488-3594/3591
E-mail: mc.fond@danfoss.com

 • Bestyrelsesmøde d. 21. februar– deadline d. 1. februar
 • Bestyrelsesmøde d. 26. juni – deadline d. 4. juni
 • Bestyrelsesmøde d. 4. september – deadline d. 13. august
 • Bestyrelsesmøde d. 27. november – deadline d. 5. november