Bitten & Mads Clausens Fond

Bitten & Mads Clausens Fond

Bitten & Mads Clausens fonds formål er at støtte aktiviteter, der har en positiv indvirkning på Danfoss A/S, dens medarbejdere og de lokalområder, hvor Danfoss har sine aktiviteter.

Læs mere Læs mindre

Den blev stiftet i 1971 af Bitten Clausen, Mads Clausens hustru, som en del af et generationsskifte på Danfoss med det formål at beskytte virksomhedens fremtid. Stiftelsen af fonden indebar, at Bitten Clausen overdrog 50 % af aktiekapitalen i Danfoss A/S til fonden og fastlagde en fundats for dens virke.

Fondens primære formål er at sikre Danfoss en økonomisk sund og konkurrencedygtig udvikling. Dette administreres gennem de aktier, som fonden har i Danfoss.

Hvis fondens hovedformål opnås, kan fonden vælge at støtte Danfoss indirekte gennem initiativer inden for tre områder:

  • Forskning og uddannelse
  • Nærområder og lokalsamfund
  • Bæredygtighed

Da der ikke kan anmodes om støtte hos fonden, er det fondens bestyrelse, som udvælger de initiativer, den ønsker at støtte. Der er flere oplysninger på fondens webside, bmcfond.com.