Максимална енергийна ефективност за приложения в областта на водоснабдяването и отпадните води

Дайте на водната си система интелигентно предимство

Съвременното общество се захранва с вода, но ООН прогнозира 40% недостиг на сладководни ресурси до 2030 г. Защитата и
използването на водата, с която вече разполагаме, никога не е било по-важно. Изграждането на по-добри водни системи изисква
интелигентен край, който осигурява по-голяма ефективност и контрол.

В Данфосс поставяме нашите задвижвания в основата на трансформирането на съществуващата водна инфраструктура и можем да ви помогнем да се наложите вашата водна система до ръба на производителността, надеждността и ефективността. Със задвижването Danfoss VLT® AQUA Drive можете да постигнете нови нива на интелигентност и ефективност без уязвимост, благодарение на вградената технология EDGE.

Проверете състоянието на Вашите честотни преобразуватели

DrivePro® Site Assessment е особено важна услуга във водната индустрия. Редовните прегледи ще Ви помогнат да поддържате Вашата водна система в оптимално състояние. Като елиминирате риска от неочаквани престои в работата, ще спестите от ремонти и ще повишите сигурността на работата на инсталацията.

Решаване на бъдещите енергийни предизвикателства пред водния сектор, днес

Нов доклад: Постигнете намаляване на енергията и CO2 с най-добрите налични решения

Датската федерация на водната индустрия, DI Water, съобщава, че потенциалът за глобално намаляване на емисиите при пречистване на отпадъчни води е по-голям от 180 Mtpa CO2e, което е еквивалентно на елиминирането на емисиите от 100 милиона автомобила годишно. Потенциалното намаление на потреблението на електроенергия е равно на комбинираното производство на всички европейски електроцентрали, работещи с въглища. Датският опит показва, че цифровизацията може да постигне 70% от това намаление на емисиите. Тук VLT® AQUA Drive е ключов компонент.

Енергията се нуждае от вода, а водата - от енергия

Енергията се нуждае от вода, а водата - от енергия

Взаимната зависимост на енергията и водата и нарастващото глобално търсене на всяка от тях имат огромно въздействие върху икономическия растеж, устойчивостта на околната среда и нашето бъдеще като цяло.
И все пак цифровизацията и съществуващите технологии, предназначени за създаване на енергийно неутрален воден сектор, вече са налични.

Една по-енергийно ефективна водоразпределителна система автоматично спомага за намаляване на течовете на вода. Използва се по-малко енергия. Губи се по-малко вода.

Решения

Приложения

Проучвания на случаи

Готови ли сте да въведете промени, които намаляват потреблението на енергията и предотвратяват течове от инсталацията? Ако е така, свържете се с Генчо Нанев – нашия експерт във водоснабдяването и канализацията.

Как работят анализите в реално време при управлението на водите?

Задвижването VLT® AQUA Drive е проектирано да осигури най-високо ниво на производителност на приложенията за водоснабдяване и канализация, задвижвани с променливотокови двигатели. Разполагайки с широк набор от мощни стандартни функции, които могат да бъдат разширени с опции за подобряване на производителността, задвижването е еднакво подходящо както за нови, така и за модернизирани проекти.

Хармоници в инсталации за водоснабдяване и канализация - избирайте разумно, за да ограничите разходите

Хармоници в инсталации за водоснабдяване и канализация - избирайте разумно, за да ограничите разходите

Наличието на хармоници ескалира риска, влияе върху качеството на продукта и увеличава експлоатационните разходи. Намаляването на хармониците осигурява косвени икономии на енергия чрез намаляване на загубите в трансформаторите, кабелите и устройствата.
Тези косвени икономии са причината, поради която системите, оборудвани с решения за намаляване на хармониците, независимо от използваната технология, демонстрират по-добра обща ефективност на системата.