Upoznajte - Danfoss CO2 rešenja za hlađenje

ponedeljak, 22. maj 2023.

Otkrijte kompletna rešenja za CO2 hlađenje i vidite kako sa Danfoss-om možete postići jednostavnu instalaciju.

CO2 ima niz jedinstvenih termofizičkih svojstava koja ga čine idealnim rashladnim sredstvom:

  • Odličan koeficijent prenosa toplote
  • Visok sadržaj energije
  • Relativno neosetljiv na gubitke pritiska
  • Veoma nizak viskozitet tečne faze

 

Zakonodavstvo počinje da postepeno ukida upotrebu F-gasova, tako da se o prelasku na alternativna rashladna sredstva sada ne može pregovarati.

Pored velikih ekoloških prednosti, CO2 hlađenje je pouzdana tehnologija sa superiornom energetskom efikasnošću, pristupačnim i lakšim održavanjem. Za instalatere to znači značajnu prednost na tržištu.

Uz Danfoss, možete iskoristiti sve prednosti:
• Sveobuhvatna rešenja za hlađenje CO2
• Pokretanje bez problema
• Dugoročna podrška
• Brza podešavanja 
• Višedecenijsko iskustvo
• Inovativna i pouzdana tehnologija
• I mnogo toga još

Saznajte više o CO₂ kao prirodnom rashladnom sredstvu

Kako se krećemo ka zelenijoj budućnosti, izbor rashladnog sredstva postaje važan faktor i za vaše poslovanje i za planetu. CO₂ je prirodno rashladno sredstvo koje obezbeđuje održivo i energetski efikasno hlađenje – svuda, od skladišta do ledomata. Na taj način kompanijama je omogućeno da posluju održivo i prirodno.

Komercijalno hlađenje sa CO₂

Idite ispred zakona i iskoristite prednosti održivog i energetski efikasnog hlađenja CO₂. Na osnovu više od 10 godina iskustva, možemo vam pomoći sa inovativnim rešenjima koja pokrivaju ceo lanac hladjenja. Prelazak na prirodna rashladna sredstva - pouzdano i bez komplikacija.

CO₂ u maloprodaji hrane

Saznajte više o našim rešenjima za hlađenje CO₂ za supermarkete.

CO₂ u industrijskom hlađenju

CO₂ se koristi u industrijskom hlađenju ili kao niskostepeno rashladno sredstvo u kaskadnim instalacijama ili kao sekundarno rashladno sredstvo.