CO₂ u industrijskom hlađenju

Rešenja za sub- i transkritični CO₂ u industrijskom hlađenju

CO₂ se koristi u industrijskom hlađenju kao niskostepeno rashladno sredstvo u kaskadnim instalacijama ili kao sekundarno rashladno sredstvo. Sa uvođenjem većih kompresora sa visokim radnim pritiscima, CO₂ takođe počinje da se koristi na visokom nivou u CO₂ trans-kritičnim sistemima.

Danfoss ima više od 20 godina iskustva u razvoju industrijskih rešenja za CO₂ sisteme i nudi čitav niz ventila i kontrolera za sub- i transkritične primene, uključujući:

  • Kontrolni ventili
  • Linijske komponente
  • Kompletne ventilske stanice
  • Filter-sušači
  • Senzori za temperaturu, pritisak, nivo i detekciju gasa
  • Kontrolori

Nedavno je Danfoss lansirao ventil za zatvaranje od 140 bara SVA-140B, filter FIA-140B i servisni igličasti ventil SNV-140B i još mnogo toga će doći.

Danfoss je izvršio sve potrebne testove kako bi osigurao da su komponente puštene za upotrebu sa CO₂ pri visokim nivoima pritiska kompatibilne u svim aspektima. Danfoss stručnjaci za industrijsku rashladnu tehniku mogu vam pomoći u izboru pravih komponenti za primenu CO₂.

Razvili smo nekoliko alata koji olakšavaju dizajn CO₂ sistema kao što je Coolselector®2, vodič za aplikacije i sveobuhvatan set tehničkih informacija i uputstava.

Zašto CO₂ u industrijskom hlađenju?

Zašto CO₂ u industrijskom hlađenju?

Saznajte više o prednostima korišćenja CO₂ za industrijske rashladne aplikacije.

Više informacija

Pronađite brošure i druge relevantne dokumente o industrijskim aplikacijama za hlađenje i CO2.

Studije slučaja

Uskoro...

Uskoro...