CO₂ u maloprodaji hrane

Otkrijte mogućnosti hlađenja sa CO₂

CO₂ brzo postaje preferirano rashladno sredstvo koje se bira u prodavnicama prehrambenih proizvoda, a Danfoss predvodi put ka usvajanju CO₂. Sa implementacijom propisa o rashladnim fluidima kao što su „Kigali amandman na Montrealski protokol (Global) i Regulativa o F-gasu (Evropa)“, potraga za alternativnim rešenjima je dodatno ubrzana i CO₂ je sada prepoznat kao najizvodljivije i najefikasnije rešenje među prirodnim rashladnim fluidima u maloprodajnim aplikacijama.

Danfoss je pionir CO₂ tehnologija za transkritične i subkritične sisteme više od deset godina stekao je dragoceno iskustvo iz hiljada instalacija širom sveta. Brojne instalacije su dokazale da se CO₂ može primeniti u supermarketima omogućavajući ekološki prihvatljive sisteme i sisteme za uštedu energije u svim vrstama prodavnica. U međuvremenu, pored tradicionalnih velikih aplikacija, CO2 se sve više koristi u širem spektru podešavanja, uključujući i veoma male sisteme.

CO2 Refrigerants

Otkrijte mogućnosti hlađenja sa CO₂

Danfoss predvodi razvoj rešenja i komponenti za CO₂ hlađenje i nudi širok spektar proizvoda posebno dizajniranih za CO₂ transkritične sisteme.

Karakteristike i pogodnosti

Jedno rešenje za sve klimatske uslove

Najniži mogući potencijal globalnog zagrevanja

(GWP)

Pametna rešenja za visoku efikasnost sistema

Dokazano sa više od 10.000 trans-kritičnih CO2 sistema širom sveta

Vodeća podrška aplikacijama i uputstva za odabir najboljeg rešenja

Program obuke za maloprodaju hrane CO₂

Program obuke za maloprodaju hrane CO₂

Saznajte više o Danfoss CO₂ rešenjima za aplikacije u maloprodaji hrane

Infografik  CO₂ – Danfoss

Zašto odabrati CO₂ kao rashladno sredstvo?

Danas se CO2 pokazao kao visoko pouzdano i isplativo rashladno sredstvo u svim klimatskim uslovima. Pogledajte infografik CO2 da biste saznali više o svim prednostima.

Učenje

Kontaktirajte nas

Za dodatne informacije, kontaktirajte nas.