Vrste hidravličnega uravnoteženja: dinamično hidravlično uravnoteženje

Kaj je dinamično hidravlično uravnoteženje?

Za razliko od statičnega uravnoteženja se pri varianti dinamičnega uravnoteženja upošteva tudi primer delne obremenitve. Z uporabo dinamičnih balansirnih ventilov ali termostatskih ventilov, neodvisnih od tlaka, je možno s to rešitvijo uravnoteženja diferenčni tlak na radiatorju ali v napeljavi vzdrževati konstanten po celotni zgradbi pri vseh pogojih obremenitve. Pretok se pravilno vzdržuje tudi pri delni obremenitvi ali spreminjajočih se pogojih obremenitve – od tod tudi ime dinamično uravnoteženje.

Čeprav je sistem zasnovan za delovanje pri polni obremenitvi pri statičnem uravnoteženju, je ustrezna distribucija tople vode zagotovljena tudi v pogojih delne obremenitve. To pomeni, da ogrevalni sistem zagotavlja tudi občutno večje prihranke energije skozi vse leto ob spreminjajočih se zahtevah ogrevanja (npr. pri spremembah nastavitve termostatske glave po meri uporabnika). Hrup zaradi pretoka, ki se pogosto sliši med statičnim uravnoteženjem se pri dinamični različici skoraj ne pojavi. Pojavi se le, če se na radiatorju namesto regulatorja diferenčnega tlaka ali tlačno neodvisnega termostatskega ventila uporablja omejevalnik količine pretoka. Če se diferenčni tlaki dodatno zmanjšajo na potrebni minimum, je mogoče s te strani izključiti tudi hrup.

To je običajno odvisno od posameznega primera. V večjih večstanovanjskih zgradbah in zgradbah za posebne namene je na primer ta varianta uravnoteženja edina izvedljiva možnost, saj statično uravnoteženje tu zaradi velikosti sistema ni preveč smotrno. To je tudi bolj energetsko učinkovito kot statična različica. Stroški komponent so pri dinamičnem uravnoteženju višji, saj so potrebni tlačno neodvisni regulacijski ventili. V razmerju med ceno in kakovostjo je statično uravnoteženje torej vodilno pri enodružinskih hišah in dvojčkih, saj so termostatski radiatorski ventili z prednastavitvijo pogosto že nameščeni. Hidravlično uravnoteženje je mogoče izvesti hitro in stroškovno učinkovito s preprostim "ponovnim izračunom" (npr. z aplikacijo Danfoss Installer App). Enako velja za talno ogrevanje, saj zaradi vztrajnosti takih sistemov z dinamičnim uravnoteženjem ne dosežemo bistvenih prednosti. Po drugi strani pa pri radiatorskih sistemih kombinacija avtomatskega in dinamičnega uravnoteženja na splošno daje najboljše rezultate in predvsem optimalno prikazuje spreminjajoče se obnašanje uporabnikov (več podrobnosti o tem bomo podali v tretjem delu naše serije). Da bi izkoristili nadaljnji potencial varčevanja z energijo v velikih sistemih, se splača investirati v visokokakovostne ventile, kot so digitalni pogoni, ki omogočajo integracijo ogrevalnega sistema v nadrejeni sistem avtomatizacije zgradbe.

Primerne komponente za dinamično hidravlično uravnoteženje so tlačno neodvisni termostatski ventili, kot je Danfossov dinamični ventil RA-DV ali vgrajeni ventili z ventilskim blokom RLV-KDV, v kombinaciji z mehanskimi termostatskimi radiatorskimi glavami, kot je RA2000; pametne elektronske termostatske glave kot je Danfoss AllyTM ; in ventili za regulacijo diferenčnega tlaka, kot sta Danfoss ASV-PV in ventil ASV-BD.

Za rešitve talnega ogrevanja priporočamo namestitev razdelilnika talnega ogrevanja z regulacijo Danfoss IconTM in regulacijskim ventilom diferenčnega tlaka kot je Danfoss je AB-PM pred vsakim razdelilnikom.

Za sisteme sanitarne tople vode priporočamo uporabo MTCV ventilov (odvisnih od temperature). S tem je sistem energetsko učinkovitejši, prav tako pa se poveča varnost uporabnikov pred okužbo z legionelo in tveganjem poškodb zaradi previsoke temperature vode.
 

Sorodni izdelki

Preberite več o drugih vrstah hidravličnega uravnoteženja