Osnove in vrste hidravličnega uravnoteženja

Več kot 80 % vseh obstoječih ogrevalnih sistemov predstavlja ogromni potencial za optimizacijo. Hidravlično uravnoteženje zagotavlja optimalno porazdelitev pretoka znotraj ogrevalnega sistema, kar pomeni, da je prava ogrevne količina vode na voljo na pravem mestu in ob pravem času.

Optimalna porazdelitev pretoka ni le vprašanje iskanja ustreznih komponent, temveč zahteva tudi dobro poznavanje ogrevalnega sistema. Vaš sistem je potrebno analizirati, preračunati, prilagoditi in optimirati.
Hidravlično uravnoteženje je eden najpomembnejših ukrepov za optimizacijo ogrevalnih sistemov. Čeprav vsi strokovnjaki ta ukrep poznajo, je še vedno težko jasno razlikovati med njegovimi različicami – statično, dinamično in samodejno uravnoteženje. To je posledica dejstva, da ni bila razvita jasna terminologija, zato se posamezne oznake uporabljajo nedosledno. Čas je, da v pogoje vnesemo jasnost in red. V tem članku boste dobili pregled nad vrstami hidravličnega uravnoteženja in spoznali načine razlikovanja med njimi.

Oglejte si infogram

Hidravlično uravnoteženje zagotavlja, da se v ogrevalnem sistemu porazdeli prava količina vode. Njegov glavni cilj je torej optimalna izraba tople vode.

Da bi omogočili individualno, željeno prostorsko temperaturo/regulacijo za vsak radiator, je potrebno uporabiti termostatske radiatorske ventile s prednastavitvijo. Prednastavitev zagotavlja, da je v vsakem radiatorju ali ogrevalnem krogu na voljo le tak pretok tople vode, kakršen je potreben za doseganje željene temperature prostora.

Vedno se je treba najprej odločiti, katera vrsta uravnoteženja – statična ali dinamična – je za posamezni sistem smiselna, saj avtomatski sistem dopolnjuje oba koncepta ali deluje kot alternativa.

Za majhne ali enodružinske hiše, za talno ogrevanje v obstoječih zgradbah daje najboljše rezultate prednastavitev v kombinaciji z avtomatsko regulacijo pretoka na podlagi temperature prostora. Za to potrebne komponente je enostavno vgraditi naknadno.

Pri radiatorskih sistemih v eno - ali večstanovanjskih zgradbah pa kombinacija dinamičnega uravnoteženja in avtomatizacije ponuja največji potencial optimizacije, bodisi v novogradnjah bodisi v obstoječih zgradbah. Ta rešitev optimalno odraža predvsem spreminjajoče se obnašanje uporabnikov.

Pri radiatorskih sistemih v eno - ali večstanovanjskih zgradbah pa kombinacija dinamičnega uravnoteženja in avtomatizacije ponuja največji potencial optimizacije, bodisi v novogradnjah bodisi v obstoječih zgradbah. Ta rešitev optimalno odraža predvsem spreminjajoče se obnašanje uporabnikov.

Preberite več o vrstah hidravličnega uravnoteženja

heating system

Kako povečati energetsko učinkovitost ogrevalnih sistemov

Pri prehodu z zemeljskega plina na daljinsko ogrevanje ali toplotno črpalko je nekaj vidikov, ki jih morate vedno upoštevati. Da bo sprememba vira toplote uspešna preverite naslednje tri nasvete.