Splošne informacije

Vaš dobavitelj

Danfoss Trata, d.o.o.
Ulica Jožeta Jame 16
1210 Ljubljana – Šentvid
Slovenija
Tel.: +386015820200 – Recepcija Ljubljana
Tel.: +386015820211 – Pisarna direktorja, odnosi z javnostmi, oglaševanje
Tel.: +386015820436 – Finance
Tel.: +386015820241 – HR, zaposlovanje
HR, zaposlovanje – Oddaja splošne prijave
http://www.danfoss.si

Proizvodnja prenosnikov toplote:
Korenova 5
1241 Kamnik
Slovenija
Tel.: +386015820496 – Recepcija Kamnik

Customer support

Kontakt telefon: +38618888668 
E-naslov: customerservice.SI@danfoss.com