Pogoji uporabe

Prosimo, da pred uporabo spletne strani Danfoss natančno preberete navedena določila in pogoje strani. Z uporabo te strani se strinjate z njenimi pogoji. V nasprotnem primeru je ne uporabljajte. V pogojih so navedene vaše pravne pravice in obveznosti, obravnavan pa je tudi način vaše zavrnitve ter predstavljen izbor zakonskih in sodnih predpisov; zato jih natančno preberite. Ti pogoji se nanašajo na vse spletne strani skupine Danfoss, med katere je vključena tudi stran za registrirane uporabnike. 

Lastništvo strani
Lastnik in urednik strani je podjetje Danfoss A/S (v nadaljevanju besedila Danfoss), ki ima svoj sedež v Nordborgu in je ustanovljeno v skladu z danskimi predpisi.

Dovoljenje za uporabo
Stran lahko preiskujete brez vseh omejitev. Danfoss dovoljuje pregled strani, tiskanje ali pa shranjevanje vsebine strani za osebne, nekomercialne potrebe pod pogojem, da se strinjate s pogoji uporabe in sprejemate obvestila, pogoje in določila, navedena v tem sporazumu, ter da ne zlorabite avtorskih pravic, zaščitnega znaka in drugih navedb glede lastništva. Vsebino te strani, vključno z besedilom, slikami, avdio ali video zapisi ne smete prepisovati, razmnoževati, ponovno objavljati, vpisovati, prenašati ali na kakršenkoli način distribuirati v javne ali komercialne namene, brez pisnega soglasja Danfossa. Prav tako je to stran prepovedano uporabljati v okviru neke druge internetne spletne strani. Vaša uporaba te strani pomeni, da se brez izjeme strinjate z vsemi tukaj navedenimi opozorili, pogoji in določili. Pogoj za uporabo te strani je tudi vaša izjava, s katero jamčite Danfossu, da te strani ne boste uporabljali v nezakonite in nemoralne namene in namene, ki so prepovedani s temi pogoji, določili in opozorili. 

Vedenje uporabnika
Vsa vaša obvestila ali materiali, ki jih boste z elektronsko pošto ali na kakšen drug način prenesli na to stran, bodo obravnavana kot odprte in nelastniške informacije. Vse, kar boste vnesli, lahko Danfoss uporabi v kakršnekoli namene. Na to stran ali iz nje je prepovedano pošiljanje ali prenašanje kakršnihkoli materialov, ki bi bili protizakoniti, grozilni, neresnični, pornografski ali nezakoniti.

Povezave z drugimi materiali
Danfoss lahko glede na poseben dogovor in opredeljeno podlago povezave zagotovi povezavo s tretjimi osebami. Tako povezane strani niso v pristojnosti Danfossa, zato Danfoss na noben način ne odgovarja za vsebino katerekoli tako povezane strani. Danfoss ne odgovarja za podjetja ali izdelke, s katerimi je zagotovljena povezava, ter si pridržuje pravico, da lahko to na svoji strani tudi tako navede. Danfoss ima pravico prekiniti kakršnokoli zvezo z nekim programom. Če ste se odločili za dostop v strani tretjih oseb, ki so povezane s to stranjo, se morate zavedati, da lahko tvegate zlorabo osebnih podatkov. Tretje osebe lahko omogočijo povezave samo z Danfossovo začetno stranjo, za vsako povezovanje z nadaljnjimi stranmi pa je potrebno Danfossovo predhodno pisno dovoljenje. 

Vsebina
Danfoss ustvarja in vzdržuje to spletno stran z veliko odgovornostjo, s čimer omogoča točno in ažurno vsebino, kar pa se ne nanaša le na cene in opis izdelkov. Zato te strani pogosto spreminja brez predhodne najave, v določenem trenutku pa vsebina ni nujno ažurirana in točna. 
Obiskovalec te strani se strinja, da Danfoss ni na noben način odgovoren za vsebino te strani, za vsebino programske podpore za to stran ali za kakršnokoli uporabo te strani. 

Intelektualno lastništvo
Besedila, skice, risbe, podatkovne baze in drugo iz vsebine strani ter sama stran so zaščiteni z avtorskimi pravicami ter pravico ustvarjalca podatkovne baze. Nekateri nazivi, znaki in logotipi na strani so zaščitene blagovne znamke ali komercialni nazivi. 
Nič iz vsebine strani se ne more tolmačiti kot dajanje kakršnegakoli dovoljenja ali pravice za uporabo kateregakoli zaščitnega znaka, prikazanega na tej strani. Takšno dovoljenje lahko da samo Danfoss ali tretja oseba, ki je lastnik zaščitnega znaka, prikazanega na tej strani. 
Strogo je prepovedano prepisovanje, adaptiranje, prevajanje, aranžiranje, spreminjanje ali kakšno drugačno uporabljanje strani, ki je v celoti ali delno zaščitena. 

Zaščita podatkov
Danfoss zbira in obdeluje podatke o postopanju uporabnikov te strani zaradi statistike in marketinga. Uporabnik ima pravico, da se brezplačno upre takšni marketinški obdelavi svojih osebnih podatkov, h katerim lahko brezplačno pristopi ter jih spremeni. Če želite dobiti dodatne informacije o podatkih, ki jih Danfoss zbira ter o ukrepih, ki jih je Danfoss sprejel zaradi zaščite osebnih podatkov o svojih uporabnikih, se lahko obrnete na Danfoss. 

Odgovornost
Uporaba in preiskovanje te spletne strani poteka na vašo odgovornost. Danfoss ne jamči, da so na tej strani ponujene programska podpora ter podatki, on-line aplikacije ali katerekoli druge storitve, brez napake, ali da bo njihova uporaba stalno zagotovljena in bo potekala brez motenj. Danfoss izrecno izjavlja, da ne prevzema nobene garancije v zvezi z zgoraj navedeno zadevo, prav tako ne jamči za točnost, stanje in primernost za določen namen. 
Danfoss ni v nobenem primeru odgovoren za kakršnokoli izgubo dobička, prihodka, neposrednih, posebnih, slučajnih, posledičnih ali drugih podobnih škod, ki bi lahko nastale v zvezi s to stranjo ali zaradi uporabe katerekoli storitve, ki bi bila predložena na tej strani. 

Odrekanje odgovornosti
MATERIALI IN VSEBINE, OBJAVLJENI NA TEJ STRANI, SO PRIKAZANI V DANI OBLIKI, BREZ KAKRŠNEGAKOLI IZRECNEGA IN SAMEGA PO SEBI RAZUMLJIVEGA JAMSTVA, VKLJUČNO JAMSTVA ZA MOŽNOSTI PRODAJE, NEKRŠENJE INTELEKTUALNIH PRAVIC ALI PRIMERNOST ZA KAKRŠENKOLI DOLOČEN NAMEN. DANFOSS V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA ŠKODO KAKRŠNEKOLI VRSTE (VKLJUČNO ZA NEOMEJENO ŠKODO ZARADI IZGUBE DOBIČKA, PRENEHANJA DELA, IZGUBE INFORMACIJ), DO KATERIH BI LAHKO PRIŠLO ZARADI UPORABE ALI NEZMOŽNOSTI UPORABE TEH MATERIALOV, CELO V PRIMERIH, KO JE BIL DANFOSS OBVEŠČEN O MOŽNOSTIH ZA NASTANEK TAKŠNIH ŠKOD.

Glede na to, da nekatere zakonodaje prepovedujejo izključevanje ali omejevanje odgovornosti za posledične in/ali slučajne škode, se zgoraj navedene omejitve morda ne nanašajo tudi na vas. Danfoss poleg tega ne jamči za točnost in popolnost podatkov iz zvez ali drugih postavk, vsebovanih v materialih, ki so jih dale tretje osebe. 

Naročanje izdelkov
Danfoss se bo v vsakem primeru potrudil, da bi izpolnil naročilo, vendar ne more jamčiti za razpoložljivost kateregakoli določenega izdelka, prikazanega na tej strani. Danfoss si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli in brez vnaprejšnjega obvestila preneha prodajati katerikoli izdelek, naveden na tej strani. 

Posodabljanje spletne strani
Danfoss si pridržuje pravico, da lahko kadarkoli enostransko posodablja, spreminja, menja in zamenjuje svoje Pogoje uporabe in Izjavo o zasebnosti. Vse te posodobitve, spremembe, menjave in zamenjave se nanašajo na vse uporabnike Danfossove strani, na kateri bodo tudi objavljene. 

Dovoljenje za uporabo računalniškega programa
Uporabniki nimajo lastniških pravic do računalniškega programa in ustrezne dokumentacije ali njihovih izboljšav ali spremembe, ki so jim zagotovljene za pristop na določena področja v okviru te strani. Prav tako ne morete predati, dodeliti ali prenesti nobenega, od Danfossa pridobljenega dovoljenja. Vsak takšen poskus posredovanja, dodelitve ali prenašanja, bo ničen. Prepisovanje, distribuiranje, menjavanje, izdelovanje ali ustvarjanje novih del na podlagi teh računalniških programov tudi sicer ni dovoljeno. 

Izbor sodne pristojnosti in formalna določila
Ta stran se vodi s strežnika v Nordborgu na Danskem. Z uporabo te strani se strinjate, da se ti pogoji in vaša uporaba te strani ravnajo po danskih zakonih, hkrati se strinjate, da bodo za reševanje sporov pristojna izključno stvarno in mestno pristojna sodišča, agencije in druge organizacije na Danskem, v primerih sporov, (a) ki bi nastali na podlagi te strani ali v zvezi z njo in/ali temi Pogoji uporabe, (b) v katerih bi ta stran in/ali ti Pogoji uporabe predstavljali problem ali materialno dejstvo, ali (c) v katerih so ta stran in/ali ti Pogoji uporabe navedeni v zahtevku, vloženem pri sodišču, agenciji ali neki drugi organizaciji za reševanje sporov. Pri izdelavi in vzdrževanju te strani se je Danfoss trudil, da bi zadovoljil vsa zakonska določila, ki jih pozna, toda ne trdi, da so materiali na tej strani v skladu z njimi in da se lahko uporabljajo v neki določeni sodni pristojnosti. Vaša odgovornost je, da spoštujete zakone, ki veljajo pri vas. Vsaka uporaba, ki je v nasprotju s tem določilom ali s katerokoli določbo iz teh Pogojev uporabe, je vaše tveganje, če pa je katerikoli del teh Pogojev uporabe neveljaven ali neizvedljiv po veljavnem zakonu, se bo štelo, da je takšno neveljavno ali neizvedljivo določilo zamenjano z veljavnim in izvedljivim določilom, ki najbolj ustreza cilju prvotnega določila v skladu z drugimi pogoji.