Pravilnik o zasebnosti

 

Družba Danfoss spoštuje vašo zasebnost. Ne glede na to, ali kupujete Danfossove kakovostne izdelke ali samo brskate po njegovih spletnih mestih, Danfoss želi, da ste zadovoljni z našim pravilnikom o zasebnosti in varnostnimi ukrepi, s katerimi varujemo vaše osebne podatke.


Danfoss je zato uvedel nabor zavezujočih poslovnih pravil, ki uvajajo globalni standard zahtev za varstvo podatkov, ki jih morajo upoštevati vse Danfossove entitete. Zavezujoča poslovna pravila so odobrile evropske agencije za varstvo podatkov in predstavljajo temelj Danfossove obdelave osebnih podatkov.


Če družbi Danfoss posredujete svoje osebne podatke ali jih zberemo iz drugih virov, bomo z njimi ravnali v skladu s tem pravilnikom, ki vsebuje tudi glavno vsebino Danfossovih zavezujočih poslovnih pravil. Danfoss vam svetuje, da ta pravilnik o zasebnosti v celoti preberete.

 

1. Splošna načela obdelave osebnih podatkov

Da bi zagotovil pravilno obdelavo vaših osebnih podatkov z ustrezno ravnjo varstva podatkov, je Danfoss sprejel naslednja načela obdelave:

 • Osebni podatki se obdelujejo na zakonit, pošten in transparenten način.
 • Osebni podatki se zbirajo samo za navedene, izrecne in legitimne namene ter se ne obdelujejo dalje na način, ki bi bil nezdružljiv s temi nameni.
 • Osebni podatki bodo ustrezni, relevantni in omejeni na to, kar je potrebno v povezavi z nameni, za katere se obdelujejo.
 • Osebni podatki bodo točni in, kjer je potrebno, posodobljeni, netočne ali nepopolne osebne podatke pa se bo popravilo ali izbrisalo ali pa se bo ustavilo njihovo nadaljnjo obdelavo.
 • Osebnih podatkov se ne bo hranilo v obliki, ki bi omogočala identifikacijo oseb, na katere se podatki nanašajo, za dalj časa, kot je to potrebno za namene, za katere so bili podatki zbrani ali za katere se dalje obdelujejo.
 • Osebne podatke se bo obdelovalo na način, ki zagotavlja ustrezno varnost osebnih podatkov.

Danfoss vas bo vedno obvestil o zbiranju ali obdelavi vaših osebnih podatkov, razen če imamo legitimen razlog, da tega ne storimo.

 

2. Vrste osebnih podatkov

Ko boste v interakciji z nami prek različnih obstoječih kanalov, bomo vaše osebne podatke zbirali in obdelovali na različne načine.


Nekatere osebne podatke moramo obdelovati, da vam lahko zagotovimo storitve, ki ste jih zahtevali, nekatere osebne podatke pa lahko zagotovite prostovoljno. Vedno vas bomo obvestili, kateri osebni podatki so potrebni (npr. z uporabo zvezdice (*)) in o tem, kakšne so posledice, če nam takih podatkov ne posredujete, na primer da ne bomo mogli (v celoti) izpolniti vaše zahteve.


Osebni podatki, ki jih zbiramo in obdelujemo, se na splošno delijo na naslednje vrste:

 • podatki za stik, kot so ime, naslov, telefonska številka, e-poštni naslov, naziv, delovno mesto ipd.;
 • podatki, ki nam jih posredujete, ko se na nas obrnete prek spletnih obrazcev, e-pošte ali telefona;
 • podatki iz profila, če pri nas ustvarite profil ali račun, vključno z uporabniškim imenom in geslom;
 • uporabniški podatki, kot so tehnični podatki glede uporabe in ogledovanja, vključno
  • z imenom ponudnika internetnih storitev;
  • s podatki, ki se nanašajo na spletno mesto, s katerega nas obiskujete, in podatki o straneh na našem spletnem mestu, ki jih obiščete kot tudi čas in datum vašega obiska;
  • s spletnim brskalnikom in operacijskim sistemom, ki ga uporabljate;
  • z naslovi IP, ko obiščete naša spletna mesta ali aplikacije, vključno s spletnimi mesti tretjih oseb;
  • z zahtevanimi datotekami in preneseno količino podatkov;
 • podatki o transakcijah, vključno s podatki o kreditnih karticah, kadar pri nas kupite blago ali storitve;
 • podatki iz pametnega merjenja, merjenja porabe ogrevanja, hlajenja, vode in druge porabe;
 • podatki o aplikaciji, vključno z vašim življenjepisom, če se prijavite za delovno mesto pri družbi Danfoss. O obdelavi osebnih podatkov v takem primeru boste ločeno obveščeni, ko boste oddali vlogo.
 • Informacije, prejete prek naše službe za etične zadeve

Praviloma na splošno ne bomo obdelovali nobenih posebnih kategorij osebnih podatkov (posebnih osebnih podatkov) o vas, razen če ste nam za to podali izrecno soglasje ali se to od nas zahteva zaradi zagotavljanja skladnosti z veljavno uredbo.

 

3. Naši nameni obdelave vaših osebnih podatkov in pravna podlaga

Vaše osebne podatke obdelujemo samo za legitimen namen in na splošno jih bomo obdelovali samo, če:

 • ste nam posredovali soglasje za tako obdelavo; ali
 • je obdelava potrebna za izvajanje pogodbe; ali
 • je obdelava potrebna za zagotavljanje skladnosti z zakonsko obveznostjo, ki velja za nas; ali
 • je obdelava potrebna za namene legitimnih interesov, ki jih imamo mi ali tretja oseba, in taka obdelava ne šteje kot škodljiva za vas.


Vaše osebne podatke obdelujemo za naslednje namene:

 • da vam lahko zagotovimo izdelke, storitve in informacije, ki jih zahtevate od nas; ali
 • za pošiljanje glasil ali drugih trženjskih gradiv, vključno z raziskavami; ali
 • za upravljanje poslovnih razmerij ter za pogajanja glede pogodb in njihovo izvajanje; ali
 • za upravljanje udeležbe na usposabljanjih ali spletnih seminarjih; ali
 • za zagotavljanje splošnih storitev in podpore strankam; ali
 • za pridobitev vpogleda v stranke in da izvemo, kako se uporabljajo naše različne storitve, vključno s spletnimi mesti in aplikacijami, ter izdelki, pa tudi za njihovo ocenjevanje in izboljšave; ali
 • za komunikacijo z vami glede različnih zadev; ali
 • za izvedbo preiskav poročil, ki ste nam jih poslali vi ali naš nadzorni sistem, »služba za etične zadeve«; ali
 • za obdelavo vzorcev in poizvedb o izdelkih;
 • za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo.

 

4. Piškotki

Na naših spletnih mestih in v naših aplikacijah lahko uporabljamo piškotke. Več o uporabi piškotkov lahko preberete v našem pravilniku o piškotkih, ki ga lahko najdete v nogi vsake spletne strani.


Nameni obdelave podatkov, zbranih na podlagi piškotkov, so naslednji:

 • za delovanje, izboljšanje in optimiziranje delovanja spletnega mesta in njegovih storitev ter uporabniške izkušnje, ki jo zagotavlja;
 • izvajanje analiz strank in uporabnikov ter segmentacija z namenom izboljšanja razumevanja naših uporabnikov ter da bi uporabnikom, vključno z vami, zagotovili boljše in prilagojene storitve,
 • statistični nameni.

 

5. Uporaba osebnih podatkov v celotni skupini Danfoss

Danfoss je globalna organizacija z entitetami po vsem svetu. Na splošno bo praviloma upravljavec osebnih podatkov, ki se obdelujejo o vas, lokalna entiteta skupine Danfoss, katere stranka ste, s katero stopate v stik ali sklenete pogodbo. Vendar pa lahko za namene, navedene v zgornjem razdelku 3, vaše osebne podatke delimo tudi z drugimi entitetami skupine Danfoss, in sicer zaradi izvajanja naloge v skladu z navodili upravljavca podatkov (prejemnika, ki deluje kot obdelovalec podatkov) ali zaradi izvajanja lastnega legitimnega namena (prejemnik deluje kot posamezni upravljavec podatkov), pod pogojem da takega omogočanja dostopa do ali razkritja vaših osebnih podatkov ne omejuje zakonodaja.


V zvezi z entitetami skupine Danfoss, ustanovljenimi v državah zunaj EGP, ki ne štejejo za varno tretjo državo (tj. ne zagotavljajo ustrezne ravni varstva podatkov), se kot legitimna osnova za prenos vaših osebnih podatkov uporabljajo Danfossova zavezujoča poslovna pravila.

 

6. Razkritje, prenos in omogočanje dostopa do osebnih podatkov prejemnikom

Naše razkritje ali prenos vaših osebnih podatkov prejemnikom (fizičnim ali pravnim osebam, državnim organom, agencijam ali drugemu organu, kateremu se razkrijejo osebni podatki) se ohrani na najmanjši potrebni ravni in zanj velja ustrezna raven varstva podatkov.


Osebne podatke lahko razkrijemo prejemnikom oziroma jim omogočimo dostop do njih v naslednjih okoliščinah:

 • prejemniki, ki izvajajo storitve v našem imenu, kot so gostovanje, računalništvo v oblaku, podpora IT, storitve trženja, administrativne storitve, storitve usposabljanja ali druga obdelava podatkov. Taki prejemniki lahko obdelujejo osebne podatke samo v skladu z našimi navodili, razmerje pa ureja pisna pogodba z obdelovalcem podatkov; ali
 • za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo naših zakonskih pravic; ali
 • če ste podali predhodno soglasje za razkritje osebnih podatkov prejemniku ali
 • v primeru kakršne koli združitve, prodaje, skupnega podjetja, dodelitve, prenosa ali druge vrste prodaje vsega ali dela Danfossovega premoženja ali zaloge (vključno v povezavi s kakršnim koli stečajem ali podobnimi postopki) ali
 • kot je določeno v našem pravilniku o piškotkih, gl. zgornji razdelek 4.

Če je prejemnik osebnih podatkov v državi zunaj EU/EGP, ki ne zagotavlja ustrezne ravni varstva podatkov, bomo vaše osebne podatke takemu prejemniku prenesli šele po sklenitvi pisne pogodbe o prenosu na podlagi standardnih pogodbenih klavzul, ki jih je določila Evropska komisija.

 

7. Samodejne posamezne odločitve

Uporabljamo lahko samodejno odločanje na podlagi vaših osebnih podatkov. Samodejno odločanje se izvede samo, če je odločitev:

 • potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in družbo Danfoss;
 • jo dovoljuje pravo Unije ali države članice, ki velja za Danfoss in ki tudi določa ustrezne ukrepe za varstvo vaših pravic in svoboščin ter legitimnih interesov; ali
 • na podlagi vašega soglasja.

Če uporabimo samodejno odločanje, bomo zagotovili izvajanje ustreznih varnostnih ukrepov.
Samodejnega odločanja v nobenem primeru ne bomo uporabili za posebne osebne podatke, razen če ste podali izrecno soglasje za to ali če je obdelava potrebna zaradi razlogov, povezanih z bistvenim javnim interesom na podlagi pristojnega prava.

 

8. Vaše soglasje

Kot je navedeno zgoraj, bodo naše aktivnosti obdelave temeljile na vašem soglasju. V takem primeru boste imeli pravico soglasje kadar koli preklicati.


Če soglasje prekličete, bomo nehali obdelovati vaše osebne podatke, razen če je nadaljevanje obdelave ali shranjevanja dovoljeno oziroma zahtevano v skladu z veljavno zakonodajo o osebnih podatkih ali drugimi veljavnimi zakoni in predpisi ter v obsegu, v katerem je to dovoljeno oziroma zahtevano.


Upoštevajte, da preklic vašega soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave, izvedene pred preklicem. Nadalje velja, da zaradi preklica vašega soglasja morda ne bomo mogli izpolniti vaših zahtev ali vam zagotoviti svojih storitev.


Med drugim lahko podjetju Danfoss podate svoje soglasje, da se naročite na prejemanje tržnih informacij o novih, ustreznih in prihajajočih Danfossovih izdelkih, rešitvah ter storitvah in prejemanje glasil o, na primer, sejmih in predstavitvah izdelkov.


Več informacij o pogojih in določilih naročnine Danfoss najdete tukaj.

 

9. Shranjevanje podatkov

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot je potrebno za izpolnitev osnovnega namena, vendar ne dlje od veljavnega zakonskega obdobja hranbe.


Takoj ko osnovni namen ali pravna podlaga izgineta, se osebni podatki izbrišejo.

 

10. Varnost podatkov

Za zaščito vaših osebnih podatkov je Danfoss uvedel ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, s katerimi zagotavlja raven varnosti, ki ustreza tveganjem, ki jih predstavlja obdelava, in naravi osebnih podatkov, ki jih je treba zaščititi, ob upoštevanju stanja tehnike in stroškov njihove uvedbe.


Po izvedbi ocene tveganja je Danfoss izvedel ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred nenamernim ali nezakonitim uničenjem ali nenamerno izgubo, spreminjanjem, nepooblaščenim razkritjem ali dostopom, še posebej kadar obdelava vključuje prenos osebnih podatkov prek omrežja, in pred vsemi drugimi nezakonitimi oblikami obdelave.

 

11. Usposabljanje

Ker želimo zagotoviti, da bomo vedno skladni s pristojno zakonodajo o varstvu podatkov in zahtevami, ki jih določajo Danfossova zavezujoča poslovna pravila, ter da bodo naši zaposleni seznanjeni s takimi predpisi, smo uvedli interno usposabljanje o zasebnosti in izobraževalni program, ki se ga morajo udeležiti naši zaposleni po vsem svetu, ki imajo trajni ali redni dostop do osebnih podatkov.

 

12. Interne revizije

Danfoss izvaja redne revizije izvajanja obdelave osebnih podatkov, s čimer zagotavlja, da vse entitete skupine Danfoss spoštujejo Danfossova zavezujoča poslovna pravila in obdelujejo osebne podatke v skladu z njimi.


Revizije pokrivajo vse vidike zavezujočih poslovnih pravil, vključno z vsemi sistemi IT, zbirkami podatkov, varnostnimi pravilniki/standardi, programi usposabljanja, pravilniki o zasebnosti in priročniki, ki se uporabljajo znotraj družbe Danfoss v povezavi z zavezujočimi poslovnimi pravili.

 

13. Vaše pravice

Imate pravico do dostopa do podatkov, ki se obdelujejo o vas, vendar z določenimi statutarnimi izjemami. Velja tudi, da lahko ugovarjate zbiranju in nadaljnji obdelavi vaših osebnih podatkov. Prav tako imate pravico do popravka vaših osebnih podatkov, če je to potrebno. Lahko se tudi odločite, da zahtevate omejitev obdelave.


Izbrisali ali popravili bomo vse podatke, ki so nepravilni ali zastareli zaradi časa, ki je pretekel, odkar smo jih zbrali, ali zaradi razloga, povezanega s kakršnimi koli drugimi informacijami v naši lasti.


Če nam posredujete pisno zahtevo, bomo vaše osebne podatke prav tako izbrisali brez nepotrebnega odlašanja, razen če bomo imeli pravno podlago za nadaljevanje obdelave, npr. če je obdelava potrebna za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pred pravnim zahtevkom ali za izvajanje pogodbe z vami.
Če želite izkoristiti katero od zgoraj navedenih pravic, se obrnite na naše kontaktne osebe, navedene v razdelku 17.


V primeru takih zahtevkov vas prosimo, da nam zagotovite ustrezne informacije, potrebne za izvedbo zahteve, vključno z vašim polnim imenom in e-poštnim naslovom, na podlagi česar vas bomo lahko prepoznali. Na vašo zahtevo se bomo odzvali kakor hitro mogoče, največ v roku enega meseca.


Obveščamo vas, da lahko vložite pritožbo pri lokalni agenciji za varstvo podatkov, če se ne strinjate z našo obdelavo vaših osebnih podatkov.

 

14. Pritožbe

Če imate kakršne koli pritožbe o obdelavi osebnih podatkov, ki jo izvaja Danfoss, se lahko kadar koli obrnete na nas.

Danfoss je vzpostavil sistem za pritožbe glede zasebnosti – Danfossovo službo za etične zadeve – kateri boste lahko oddali svojo pritožbo prek spleta.


Danfoss je vzpostavil sistem za pritožbe glede zasebnosti – Danfossovo službo za etične zadeve – kateri boste lahko oddali svojo pritožbo prek spleta. Danfossova služba za etične zadeve je na voljo tukaj

Pritožbo lahko oddate tudi neposredno lokalni entiteti skupine Danfoss ali matični družbi Danfoss A/S:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
V vednost Urad za varstvo podatkov
GDPO@danfoss.com


Vašo pritožbo bomo pregledali in jo ocenili, po potrebi pa bomo tudi vzpostavili stik z vami za pridobitev dodatnih informacij.


Vse pritožbe ali ugovore si prizadevamo rešiti v roku enega meseca. Če odločitve ne bo mogoče sprejeti v enem mesecu, vas bomo obvestili o razlogih za zamik in o času (ki ne bo presegal 2 mesecev od prejema), v katerem lahko pričakujete sprejem odločitve.


Kadar koli pred, med ali po izvajanju zgoraj opisanega pritožbenega postopka lahko pritožbo tudi posredujete/vložite pri lokalni agenciji za varstvo podatkov ali drugem organu znotraj pristojnosti ustrezne Danfossove lokalne entitete ali družbe Danfoss A/S.

 

15. Povezave do drugih spletnih mest ipd.

Naša spletna mesta lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih mest ali integriranih spletnih mest. Ne odgovarjamo za vsebino spletnih mest drugih podjetij (spletnih mest tretjih oseb) ali za prakse takih podjetij glede zbiranja osebnih podatkov. Ko obiščete spletna mesta tretjih oseb, morate prebrati njihove pravilnike o varstvu osebnih podatkov in druge ustrezne pravilnike.

 

16. Spremembe tega pravilnika o zasebnosti

Pridržujemo si pravico do prihodnjih sprememb tega pravilnika o zasebnosti zaradi sprememb pristojne zakonodaje, Danfossovih zavezujočih pravil poslovanja ali Danfossovih procesov. O morebitnih takih spremembah vas bomo obvestili.

 

17. Informacije o stiku

Če imate kakšno zahtevo ali vprašanje glede obdelave vaših osebnih podatkov ali o tem pravilniku o zasebnosti na splošno, se obrnite na našo odgovorno osebo za varstvo podatkov:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
V vednost Urad za varstvo podatkov
GDPO@danfoss.com

 

SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Nemčija
V vednost Oddelek za zaščito podatkov
compliance@semikron-danfoss.com

 

SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Nemčija
V vednost Oddelek za zaščito podatkov
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Zahteva posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Družba Danfoss je zavezana k spoštovanju predpisov GDPR/zasebnosti podatkov, kar pomeni, da bo upoštevala vse zahteve v zvezi z vašimi osebnimi podatki in njihovimi spremembami.


Če želite uveljavljati svoje pravice v zvezi z osebnimi podatki, sledite povezavi do obrazca za zahtevo Danfoss DSR.

 

 

 

Različica 2.0, 21. december 2022

 

Ta pravilnik o zasebnosti je bil pripravljen in objavljen v angleščini. V primeru nesporazumov, ki bi izhajali iz prevoda v druge jezike, prevlada različica v angleščini.

Glejte različico v angleščini