Prvý trajekt na svete poháňaný frekvenčným meničom iC7-Marine: Aurora Botnia

streda 3. apríla 2024

FÍNSKO: Hybridný elektrický trajekt Aurora Botnia prevádzkovaný spoločnosťou Wasaline je prvá loď na svete, ktorá je vybavená vysokovýkonnými kvapalinou chladenými meničmi iC7 od spoločnosti Danfoss. Trajekt RoPax premáva medzi mestami Vaasa vo Fínsku a Umeå vo Švédsku. Je vybavený hybridným elektrickým pohonným systémom, ktorý implementovala spoločnosť WE Tech Solutions. Tento systém kombinuje motory s 2,2 MWh akumulátormi. Využíva nízkoemisnú hybridnú technológiu spolu so štyrmi veľkými systémami na uskladnenie energie s lítium-iónovými akumulátormi, ktoré podporujú výrobu energie. Tento systém už mal znížené emisie CO₂ na trajektovej trase a používaním bioplynu sa tieto emisie ešte viac znížili.

Elektromotory, hnací systém a funkcie súvisiace so sieťou sú riadené frekvenčnými meničmi a výkonovými striedačmi iC7-Marine, ktoré sa vyznačujú najvyššou energetickou účinnosťou a najnižšími možnými emisiami.

Trajekt Wasaline
Trajekt Wasaline na otvorenej vode
Bočný pohľad na trajekt Wasaline

Výzva: Hybridný elektrický trajekt RoPax

Tento trajekt Wasaline bol vybraný ako pilotný prípad pre frekvenčné meniče radu iC7 od spoločnosti Danfoss s cieľom postaviť veľmi ekologickú loď. Nová loď bola navrhnutá tak, aby fungovala pri kombinácii energie z akumulátorov, skvapalneného zemného plynu (LNG) a dokonca aj bioplynu. Trajekt Aurora Botnia bol skonštruovaný tak, aby bol plne v súlade s cieľom Medzinárodnej námornej organizácie na zníženie skleníkových plynov do roku 2030, ako aj s pripravovaným balíkom Európskej únie Fit for 55, vďaka čomu je skutočným tímovým hráčom v oblasti udržateľnej dopravy.

Účelom jedinečnej fínskej spolupráce v námornom priemysle medzi spoločnosťami WE Tech Solutions, VEO a Danfoss Drives bolo zaistiť najvyššiu úroveň energetickej účinnosti.

Samotný trajekt bol skonštruovaný pomocou najmodernejšej hybridnej technológie LNG (skvapalnený zemný plyn)/batériovo-elektrickej technológie využívajúcej kvapalinou chladené moduly iC7-Marine a iC7-Hybrid. Tento ekologický prístup je ďalej posilnený pokročilými systémami riadenia pohonu, ako aj klimatizačnými, chladiacimi a čerpacími systémami, v ktorých sa využívajú frekvenčné meniče VACON® 100, tiež od spoločnosti Danfoss.

Pracovník spoločnosti Danfoss v strojovni

Riešenie: Bezproblémové prispôsobenie

Spoločnosť Danfoss Drives je jednou z viacerých spoločností, ktoré pracovali na zabezpečení a poskytnutí najmodernejšej technológie na palube trajektu. Spoločnosť Danfoss poskytla v úzkej spolupráci so systémovým integrátorom WE Tech frekvenčné meniče a výkonové striedače na skonštruovanie hybridného pohonného systému. Vďaka prístupu spoločnosti Danfoss Drives k univerzálnej kompatibilite komponentov je možné moduly iC7-Marine a iC7-Hybrid bezproblémovo začleniť do akéhokoľvek prevádzkového systému od iných poskytovateľov, a zaistiť tak ich bezproblémovú integráciu a inštaláciu.

Wasaline spredu

Výsledok: Nižší hluk, nižšie emisie

Keď sa Aurora Botnia priblíži k prístavu, prepne sa na napájanie z akumulátora. Tým sa zaistí, že loď bude v prístave pracovať s nulovými emisiami. Po zakotvení v prístave sa trajekt pripojí k pobrežnej elektrickej sieti cez pobrežný napájací systém, čím sa umožní nabíjanie akumulátorov. Výkonové striedače Danfoss zabezpečujú bezproblémové zosúladenie elektrickej siete trajektu s pobrežným napájaním v prístave z hľadiska napätia a frekvencie. Tým sa eliminuje potreba generátorov trajektov na výrobu elektrickej energie a dosahuje sa ekologickejšia prevádzka.

Wasaline zozadu

Prediktívna údržba pre maximálny výkon

Pomocou kombinácie meničov radu iC7 a meničov VACON® 100 vyvinula spoločnosť Danfoss systém, ktorý umožňuje vykonávať prediktívnu údržbu na zvýšenie prevádzkovej spoľahlivosti. Komplexný systém diaľkového monitorovania spája frekvenčné meniče Danfoss, čím poskytuje zvýšenú prevádzkovú spoľahlivosť tým, že vopred predvída potreby údržby. Systém tiež umožňuje vykonávať inovácie a udržateľné vylepšenia, čím sa ešte viac zvyšuje výkonnosť zariadenia.

Frekvenčný menič iC7-Marine

Frekvenčné meniče iC7-Marine

Frekvenčné meniče iC7-Marine regulujú dva 6 MW hnacie motory a dva 1,5 MW čelné pohony. 

Frekvenčný menič iC7-Automation

Výkonové striedače iC7-Hybrid

Výkonové striedače iC7-Hybrid podporujú štyri 1,5 MW rozhrania na skladovanie energie pomocou akumulátorov.

Súvisiace prípadové štúdie

  • if (isSmallPicture) { Nákladný a osobný trajekt Aurora Botnia; } else if (isBigColumns) { Nákladný a osobný trajekt Aurora Botnia } else { Nákladný a osobný trajekt Aurora Botnia }
    Prvý trajekt na svete poháňaný frekvenčným meničom iC7-Marine: Aurora Botnia

    FÍNSKO: Nákladný a osobný trajekt Aurora Botnia je vybavený hybridným elektrickým pohonným systémom poháňaným kvapalinou chladenými meničmi iC7 od spoločnosti Danfoss.