Hibridizare

Stocarea energiei reprezintă viitorul electrificării

Cererea globală de energie crește exponențial. Pentru a răspunde aceastei  provocări este necesară  diversificarea surselor de energie.
La nivel mondial diversificarea resurselor de energie convențională se face treptat și relativ rapid. Odată cu trecerea de la combustibilii fosili, (petrolul și cărbunele), la gazele naturale, energie nucleară, sursele de energie regenerabilă dependente de condițiile meteorologice, există o nevoie tot mai mare de a  contracara dezechilibrele din sistemele energetice,  atunci când producția este depășită de consum.

Având în vedere că se preconizează o creștere cu o treime a consumului de energie până în 2035, răspundem provocării de a adapta oferta la cerere, prin utilizarea celor mai bune tehnologii disponibile în materie de generare, distribuție și eficiență. Soluțiile de care avem nevoie există în prezent și există un potențial enorm de implementare a tehnologiilor eficiente din punct de vedere energetic: 63% din potențialul de economisire a energiei se găsește în industrie și în clădiri, iar 90% din clădirile din UE nu au fost renovate pentru a asigura eficiența energetică. În același timp, este documentat faptul că GPD crește cu 1% anual ca rezultat direct al introducerii măsurilor de eficiență energetică.

Odată cu creșterea surselor regenerabile de energie în cea mai mare parte a lumii, înțelegerea și gestionarea flexibilității devine o componentă esențială a piețelor energetice'.

Agenția Internațională pentru Energie, 2017

În Statele Unite, pierderile de energie în sistemul de transport și distribuție a energiei electrice au scăzut cu peste 25 % din 1980. Iar până în 2050 se preconizează reduceri colective ale consumului de energie de 40-60% în raport cu previziunile actuale.

Pentru a face față creșterii rapide a cererii de energie, țările din Asia de Sud-Est urmăresc din ce în ce mai mult politici de eficiență energetică și, pe lângă obiectivele naționale din unele țări, au convenit asupra unui obiectiv colectiv de reducere a intensității energetice cu 30% până în 2025 față de nivelurile din 2005.

 

Descentralizare rapidă, digitalizare și electrificare

Descentralizare rapidă, digitalizare și electrificare

Ponderea tot mai mare a surselor regenerabile de energie arată faptul că sistemul energetic evoluează rapid către  adaptarea la soluții  decentralizate.

Descentralizarea: Având în vedere că generarea de energie este organizată din ce în ce mai mult în mod descentralizat la sau în apropierea locului unde se află clientul, producătorii de energie încearcă să satisfacă cât mai bine cerințele în continuă schimbare ale cererii și ofertei. Tehnologiile vitale pentru atingerea echilibrului sunt stocarea distribuită, microrețelele,  adaptarea la vârfurile de consum  și măsurile de eficiență energetică. 

În mod corespunzător, sistemele inteligente evoluează pentru a echilibra rețeaua și pentru a conecta producția locală de energie la consumatorii local, uniformizând surplusurile și deficiențele. Digitalizarea este un ingredient vital în facilitarea creșterii sistemelor energetice descentralizate, permițând o comunicare deschisă, în timp real și automatizată. Vom utiliza din ce în ce mai mult sisteme inteligente de contorizare, control de la distanță și automatizare.. Dincolo de contorizare, optimizarea și standardizarea platformelor, dispozitivele inteligente ne vor conecta și mai mult. 

Accelerarea electrificării multor aplicații alimentate în mod tradițional cu hidrocarburi reprezintă un deziderat critic și  esențial pentru atingerea obiectivelor pe termen lung în materie de emisii de dioxid de carbon. Vom trece din ce în ce mai mult la vehiculele electrice, la încărcarea inteligentă și la pompele de căldură, care, la rândul lor, se pretează la energia generată la nivel local.

Întreruperi neprevăzute ale alimentării cu energie electrică

Întreruperi neprevăzute ale alimentării cu energie electrică

Cele trei tendințe de descentralizare, digitalizare și electrificare au potențialul de a perturba sistemul de electricitate convențional existând riscul să se influențeze reciproc într-o  buclă infinită.  Riscul apariției defectelor de alimentare pot fi generate în viitor din cauza prețului scăzut al energiei, modelelor de afaceri inovative coroborat cu   lipsa investițiilor în sistemele energetice.

Soluțiile energetice hibride oferă flexibilitatea de care aveți nevoie

Soluțiile energetice hibride oferă flexibilitatea de care aveți nevoie

Stocarea energiei ca parte a solutiilor hibride de alimenatre cu energie electrica este una dintre tehnologiile recente de vârf si devine rapid o tendinta dominanta.
Solutiile de stocare ofera moduri flexibile de a furniza enegie acoperind necesarul de consum.

Utilizând tehnologii și servicii de ultima generație, clienții în  viitor vor produce, consuma, stoca și vinde energie electrică.

Producția, consumul, stocarea și comercializarea

Producția, consumul, stocarea și comercializarea

Administratorii viitoarelor sisteme energetice se vor confrunta cu provocări ce pot ține de predictibilitatea cantității de stocare a energiei în condiții meteo imprevizibile, care pot afecta marii consumatori industriali. Aici intervin sistemele energetice hibride.

Prezentare generală a sistemelor energetice hibride

Prezentare generală a sistemelor energetice hibride

O definiție simplă și largă a sistemelor energetice hibride este:  orice sistem cu două sau mai multe surse de energie care acționează împreună pentru a deservi  unul sau mai mulți consumatori. Cea mai frecvent recunoscută formă de hibridizare din zilele noastre este un vehicul hibrid, în care un sistem de propulsie cu motor cu ardere internă convențional este combinat cu un sistem de propulsie electric pentru a crea un grup de propulsie "hibrid". Beneficiile hibridizării, în acest caz, sunt economiile de combustibil, performanță și reducerea emisiilor.

Sistemele energetice hibride sunt implementate în principal pentru cel puțin unul dintre aceste motive: 

 • Reducerea sau amânarea cheltuielilor de capital (CAPEX) 
 • Evitarea supradimensionării unui sistem 
 • Amânarea investițiilor în infrastructură 
 • Sprijinirea producției locale de energie
 • Prevenirea instabilității energetice 
 • Sprijinirea integrării surselor de energie regenerabilă
 • în rețeau de distribuție

În situația când producția este mult mai mare decât consumul energetic, sistemul hibrid poate direcționa energia către unitatea de stocare. Atunci când cererea este mare, mediul de stocare poate fi utilizat pentru a furniza o sursă suplimentară de energie;

 • Reducerea cheltuielilor de exploatare (OPEX) 
 • Îmbunătățirea eficienței sistemului 
 • Creșterea disponibilității sistemului 

Sistemele energetice hibride pot crește eficiența și pot evita întreruperile de energie electrică cauzate de problemele de calitate ale rețelei;

 • Diminuează durata de nefuncționare a sistemului prin creșterea robusteții în cazul problemelor legate de calitatea energiei electrice
Principalele beneficii ale stocării energiei

Principalele beneficii ale stocării energiei

Se preconizează că hibridizarea sistemelor va continua să crească semnificativ într-o gamă largă de sectoare industriale și comerciale terestre și maritime, în special datorită reducerii costurilor bateriilor și creșterii densității energetice.

Pentru a implementa sistemele hibride care alimentează consumatorii  dumneavoastră, puteți obține ajutor de la Danfoss Drives pentru a introduce un mijloc de stocare a energiei într-un sistem. Vă oferim asistență personală și alte resurse pentru a vă ajuta să obțineți mai multe informații despre hibridizare, acolo unde este relevantă în propriile aplicații. De exemplu, sunteți binevenit să participați la seminariile noastre web.

Transport naval neîntrerupt pentru orașul Amsterdam

Transport naval neîntrerupt pentru orașul Amsterdam

Un proiect notabil pentru feriboturile nou-construite din Amsterdam care dispun de propulsie electrică/baterie-hibridă. Danfoss Drives a sprijinit proiectul din faza de proiectare, implementarea convertizoarelor de frecvență și  testare.

Soluții Danfoss Drives pentru stocare energiei

Soluții Danfoss Drives pentru stocare energiei

Stocarea energiei este deseori descrisă ca fiind un factor cheie pentru integrarea energiei regenerabile în producția de energie. Danfoss lărgește domeniul de aplicare al stocării energiei și dezvoltă soluții care se concentrează, de asemenea, pe optimizarea consumului de energie. Prin echiparea atât a mașinilor, cât și a unor procese întregi cu sisteme de stocare a energiei, este posibilă îmbunătățirea semnificativă a calității energiei și creșterea performanței și a eficienței generale.

Viitorul sistem energetic va oferi roluri suplimentare pentru rețea și va încorpora multe tehnologii ale clienților. Danfoss Drives oferă produse, consultanță în proiectare dar  și testare pentru stocarea energiei în diverse aplicații de hibridizare, cum ar fi, " peak-load smoothing", "black-start capability"," back-up energy" 

Integrarea surselor de energie regenerabilă

 • Previziuni privind producția de energie
 • Economisirea energiei la orele de vârf
 • Decalarea în timp a producției

Stabilitatea rețelei - servicii auxiliare

 • Reglarea frecvenței/emularea inerției
 • Echilibrarea timpului de funcționare a unități de rezervă
 • Capacitate la suprasarcină
 • Pornirea rapidă a sistemului sau capacitatea de reacție al acestuia 

Rețele

 • Compensarea vârfurilor de putere la nivel de substație
 • Rezerve de putere în regim tranzitoriu de consum

Eficiență

 • Optimizarea producției de energie în cooperare cu generatoarele diesel și LNG (Liqufied Natural Gas)
 • Optimizarea consumului de sarcini în mediul marin
 • Energie verde în porturi

Ecologie

 • Energie verde în porturi
 • Integrarea inteligentă a gestionării în cadrul surselor de energie verde a ciclulului de încărcare a unității de stocare, respectiv a ciclului de descărcare  

Disponibilitatea energiei electrice

 • Alimentarea neîntreruptă cu energie electrică a telecomunicațiilor, aeroporturilor și spitalelor

Construcții  terestre  și exploatare minieră

 • Producția locală de energie electrică, de obicei grupuri de generatoare diesel, optimizarea funcționării pe baterii

 • Hibridizarea mașinilor 

Produse de acționare pentru hibridizare

În curând...

În curând...