Politica de confidențialitate

 

Danfoss respectă dreptul dvs. la confidențialitate. Fie că achiziționați unul dintre produsele de calitate oferite de Danfoss, fie că navigați pe site-urile web Danfoss, Danfoss dorește să vă simțiți în largul dvs. datorită politicii de confidențialitate și măsurilor de securitate pe care le luăm pentru a proteja datele dvs. cu caracter personal.


În acest scop, Danfoss a implementat un set de Reguli obligatorii ale companiei (ROC), care introduc un standard global privind cerințele de protecție a datelor cu caracter personal, ce trebuie urmat de toate entitățile Danfoss. ROC au fost aprobate de agențiile europene pentru protecția datelor cu caracter personal și stau la baza prelucrării de către Danfoss a datelor cu caracter personal.


Dacă trimiteți date cu caracter personal către Danfoss sau colectăm date despre dvs. din alte surse, Danfoss le va trata în conformitate cu această politică, care include conținutul principal al ROC. Danfoss vă sfătuiește să citiți integral această politică de confidențialitate.

 

1. Principiile generale ale prelucrării datelor cu caracter personal

Pentru ca datele dvs. cu caracter personal să fie prelucrate corect și la un nivel adecvat de protecție, Danfoss a adoptat următoarele principii referitoare la prelucrarea lor:

 • datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod legal, corect și transparent;
 • datele cu caracter personal sunt colectate numai în scopuri specificate, explicite și legale, fără a fi prelucrate mai departe într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;
 • datele cu caracter personal vor fi adecvate, relevante și limitate la aspectele necesare legate de scopurile în care sunt prelucrate;
 • datele cu caracter personal vor fi exacte și, dacă este necesar, vor fi actualizate; datele cu caracter personal inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau șterse ori prelucrarea acestora va fi oprită;
 • datele cu caracter personal nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea subiecților
 • datelor pentru perioade de timp mai mari decât cele necesare pentru atingerea scopurilor în care au fost colectate sau pentru care sunt prelucrate în continuare;
 • datele cu caracter personal vor fi prelucrate într-un mod care le asigură un nivel adecvat de securitate.

Danfoss vă va informa de fiecare dată despre colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, exceptând cazul în care avem un temei legal pentru a nu face acest lucru.

 

2. Tipuri de date cu caracter personal

Vom colecta și vom prelucra datele dvs. cu caracter personal în mai multe moduri atunci când interacționați cu noi prin diverse canale.


O parte dintre datele cu caracter personal trebuie prelucrate pentru a vă putea furniza serviciile pe care le-ați solicitat, însă există și date cu caracter personal pe care decideți să ni le trimiteți în mod voluntar. Vă vom anunța de fiecare dată care sunt datele cu caracter personal obligatorii (de exemplu, prin intermediul unui asterisc (*)) și care sunt consecințele netrimiterii acestor date, cum ar fi imposibilitatea noastră de a răspunde (în întregime) la solicitările dvs.


În general, datele cu caracter personal pe care le colectăm și le prelucrăm pot fi împărțite în categoriile următoare:

 • informații de contact, cum ar fi numele, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, titlul, locul de muncă etc.;
 • informațiile pe care le furnizați când ne contactați prin formulare de contact online, prin e-mail sau telefonic;
 • informațiile despre profil, în cazul în care vă creați un profil sau un cont la noi, inclusiv numele de utilizator și parola;
 • informații despre utilizator, cum ar fi date tehnice referitoare la utilizare și vizualizare, inclusiv
  • numele furnizorului de internet
  • date referitoare la site-ul web de pe care ne vizitați și date referitoare la paginile noastre web pe care le vizitați, cum ar fi ora și data accesării
  • browserul de web și sistemul de operare pe care le utilizați
  • adresele IP când accesați site-urile web sau aplicațiile noastre, chiar și de pe site-urile unor terțe părți;
  • fișierele solicitate și volumul de date transferate
 • informații despre tranzacții, inclusiv detaliile cardului de credit transmise când achiziționați bunuri sau servicii de la noi;
 • informații provenite de la contorizarea inteligentă, contorizarea consumului de căldură, de energie pentru răcire, de apă și a altor utilități;
 • informații din aplicațiile pentru posturi, inclusiv din CV-ul dvs., în cazul în care aplicați pentru un post la Danfoss. Când trimiteți aplicația dvs., veți primi informații separate privind prelucrarea datelor cu caracter personal în acest scop;
 • informații primite prin serviciul nostru Ethics Hotline.

Ca regulă generală, nu vom prelucra nicio categorie specială de date cu caracter personal (date speciale cu caracter personal) referitoare la dvs., decât dacă ne-ați trimis consimțământul dvs. special pentru aceasta sau dacă suntem obligați să facem acest lucru pentru a respecta reglementările aplicabile.

 

3. Scopurile în care prelucrăm datele dvs. cu caracter personal și temeiul legal

Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal numai pentru a atinge un scop legal; în general, vom prelucra datele dvs. cu caracter personal numai dacă:

 • v-ați exprimat consimțământul față de prelucrarea datelor;
 • prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unui contract;
 • prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care
  ne revine sau
 • prelucrarea este necesară în scopul atingerii intereselor legale urmărite
  de noi sau de o terță parte și nu este considerată dăunătoare pentru dvs.


Prelucrăm datele cu caracter personal în scopurile următoare:

 • pentru a vă furniza produsele, serviciile și informațiile pe care ni le solicitați;
 • pentru a vă trimite buletine informative sau alte materiale de marketing, inclusiv sondaje de opinie;
 • pentru a gestiona relațiile profesionale dintre noi, pentru a negocia și a încheia acorduri;
 • pentru a administra participarea la cursuri sau seminarii web;
 • pentru a furniza servicii generale de asistență și suport tehnic pentru clienți;
 • pentru a obține părerile clienților și informații privind modul în care sunt utilizate diverse servicii, inclusiv site-urile web și aplicațiile, și diverse produse, dar și pentru a obține o evaluare și sugestii de îmbunătățire a acestora;
 • pentru a comunica cu dvs. cu privire la diverse subiecte;
 • pentru a finaliza investigațiile legate de rapoartele trimise de dvs. prin sistemul nostru de atenționare, „Ethics Hotline‟ sau
 • pentru a procesa întrebări despre eșantioane și produse;
 • pentru a respecta legea aplicabilă.

 

4. Cookie-urile

Putem utiliza cookie-uri pe site-urile web sau aplicațiile noastre. Citiți mai multe despre utilizarea cookie-urilor în politica noastră privind cookie-urile, care poate fi accesată în subsolul fiecărui site web.


Scopurile prelucrării datelor colectate prin intermediul cookie-urilor sunt următoarele:

 • operarea, îmbunătățirea și optimizarea performanțelor și interacțiunilor utilizatorilor care accesează site-ul web și serviciile acestuia;
 • analizarea și segmentarea clienților și utilizatorilor, astfel încât să ne înțelegem mai bine utilizatorii și să oferim servicii mai bune și personalizate pentru utilizatori, inclusiv pentru dvs.;
 • obiective statistice.

 

5. Utilizarea datelor cu caracter personal în întregul grup Danfoss

Danfoss este o organizație mondială, care deține entități în toată lumea. Ca regulă generală, controlorul datelor cu caracter personal prelucrate în legătură cu dvs. va fi entitatea Danfoss locală al cărui client sunteți, cu care luați legătura sau cu care încheiați acorduri. Însă, pentru a ne atinge scopurile menționate mai sus în secțiunea 3, este posibil să trimitem datele dvs. cu caracter personal altor entități din grupul Danfoss, fie pentru executarea unei activități, conform instrucțiunilor controlorului de date (destinatarul acționând ca procesator de date), fie pentru îndeplinirea unui scop legal propriu (destinatarul acționând drept controlor de date separat), cu condiția ca punerea la dispoziție a datelor cu caracter personal sau divulgarea acestora să nu fie limitată prin lege.


În cazul entităților Danfoss stabilite în țările din SEE ce nu sunt considerate țări sigure (adică nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor), ROC prevăzute de Danfoss constituie baza legală pentru transferul datelor dvs. cu caracter personal.

 

6. Divulgarea, transferul și punerea la dispoziție către destinatari a datelor cu caracter personal


Divulgarea și transferul datelor dvs. cu caracter personal către destinatari (persoane fizice sau juridice, autorități publice, agenții și alte instituții către care sunt divulgate datele cu caracter personal) sunt limitate la minimum și necesită existența unui nivel adecvat de protecție a datelor.


Putem divulga și pune la dispoziția destinatarilor datele cu caracter personal în condițiile următoare:

 • destinatari care prestează servicii în numele nostru, cum ar fi, găzduire, servicii de cloud computing, asistență IT, servicii de marketing, servicii administrative, instruire sau prelucrare de date în alte scopuri. Acești destinatari pot prelucra datele cu caracter personal numai conform instrucțiunilor noastre, iar relația va fi reglementată printr-un acord scris pentru procesatorii de date;
 • pentru a stabili, a exercita sau a apăra drepturile noastre legale;
 • dacă ați trimis în prealabil consimțământul dvs. față de divulgarea datelor cu caracter personal către un destinatar;
 • în cazul unei fuziuni, vânzări, asocieri în participație, cesionări, al unui transfer sau al altei forme de administrare a bunurilor sau acțiunilor Danfoss, în întregime sau parțial (inclusiv,fără limitare, în caz de faliment sau proceduri similare) sau
 • conform prevederilor din politica noastră de confidențialitate din secțiunea 4 de mai sus.

Dacă destinatarul datelor cu caracter personal se află într-o țară din afara UE/SEE ce nu asigură un nivel adecvat de protecție a datelor, vom transfera datele dvs. cu caracter personal către un astfel de destinatar numai după semnarea unui acord scris de transfer, bazat pe clauzele contractuale standard ale Comisiei Europene.

 

7. Decizii individuale automatizate

Este posibil să aplicăm procedura de luare automatizată a deciziilor pe baza datelor dvs. cu caracter personal. Luarea automatizată a deciziilor va avea loc numai dacă decizia este:

 • necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dvs. și Danfoss;
 • autorizată de legislația Uniunii Europene sau a statului membru care reglementează compania Danfoss și care stabilește măsuri adecvate pentru protecția drepturilor, libertăților și intereselor dvs. legale;
 • bazată de consimțământul dvs.

În cazul în care aplicăm procedura de luare automatizată a deciziilor, ne vom asigura că au fost implementate măsurile de securitate adecvate.

Datele speciale cu caracter personal nu vor face în niciun caz obiectul procedurii de luare automatizată a deciziilor, exceptând cazul în care v-ați exprimat consimțământul explicit sau prelucrarea datelor este necesară din motive de interes public substanțial, pe baza legislației aplicabile.

 

8. Consimțământul dvs.

Așa cum am menționat mai sus, anumite activități de prelucrare se vor baza pe consimțământul dvs. În aceste cazuri, veți avea dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment.


Dacă vă retrageți consimțământul, vom înceta să mai prelucrăm datele dvs. cu caracter personal, exceptând cazul în care și în măsura în care prelucrarea sau stocarea în continuare este permisă sau este obligatorie conform legislației aplicabile privind datele cu caracter personal sau altor legi și reglementări aplicabile.


Rețineți că retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor anterioare retragerii. În plus, ca urmare a retragerii consimțământului dvs., este posibil să nu vă mai putem îndeplini solicitările ori furniza serviciile noastre.


Printre altele, puteți acorda consimțământul dvs. companiei Danfoss în scopul abonării pentru a primi informații de marketing privind produsele, soluțiile și serviciile Danfoss noi, relevante și viitoare, precum și buletine informative despre târguri și prezentări de produse.


Citiți mai multe despre Termenii și condițiile de abonare Danfoss aici.

 

9. Păstrarea datelor

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopului de bază, dar nu mai mult decât perioada de păstrare legală aplicabilă.


De îndată ce scopul de bază sau temeiul legal a dispărut, datele cu caracter personal vor fi șterse.

 

10. Securitatea datelor

Pentru a vă proteja datele cu caracter personal, Danfoss a implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate, menite să asigure un nivel de securitate corespunzător riscurilor aferente prelucrării și naturii datelor cu caracter personal care trebuie protejate; pentru aplicarea acestor măsuri, s-a ținut cont de dezvoltările tehnologice de ultimă oră și de costurile implementării.
În urma evaluării riscurilor, Danfoss a luat măsuri pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii accidentale, modificării, divulgării sau accesării neautorizate, în special în cazurile în care prelucrarea implică transmiterea datelor cu caracter personal prin intermediul unei rețele, precum și împotriva tuturor formelor de prelucrare ilegală.

 

11. Instruirea

Pentru a ne asigura că respectăm întotdeauna legislația aplicabilă privind protecția datelor și cerințele prevăzute de Danfoss în ROC, precum și pentru a ne asigura că angajații noștri cunosc aceste reglementări, am înființat un program intern de instruire și educare în domeniul respectării confidențialității, care trebuie parcurs de angajații noștri din toată lumea cu acces permanent sau periodic la datele cu caracter personal.

 

12. Auditurile interne

Danfoss desfășoară audituri periodice asupra prelucrării curente a datelor cu caracter personal pentru a se asigura că toate entitățile Danfoss respectă ROC prevăzute de Danfoss și prelucrează datele cu caracter personal în conformitate cu acestea.


Auditurile vizează toate aspectele legate de ROC, inclusiv sistemele IT, bazele de date, politicile/standardele de securitate, programele de instruire, politicile de confidențialitate și manualele implementate de Danfoss în baza ROC.

 

13. Drepturile dvs.

Cu anumite excepții legale, aveți dreptul de a accesa datele prelucrate în legătură cu dvs. Mai mult decât atât, puteți obiecta împotriva colectării și prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. În plus, aveți dreptul de a corecta datele dvs. cu caracter personal, dacă este cazul. De asemenea, puteți să ne solicitați să limităm prelucrarea datelor.


Vom șterge sau vom corecta informațiile care nu sunt exacte sau care sunt învechite din cauza timpului scurs de la colectare sau prin prisma altor informații pe care le deținem.


Dacă ne trimiteți o solicitare scrisă, vom șterge datele dvs. cu caracter personal fără întârziere nejustificată, exceptând cazul în care avem un temei legal pentru continuarea prelucrării, cum ar fi situația în care trebuie să stabilim, să exercităm ori să apărăm o pretenție legală sau să încheiem un contract cu dvs.


Pentru a putea utiliza oricare dintre drepturile menționate mai sus, contactați-ne prin punctele de contact menționate în secțiunea 17.


În ceea ce privește efectuarea unor astfel de solicitări, vă rugăm să ne trimiteți informațiile relevante pentru a ne putea ocupa de solicitarea dvs., inclusiv numele complet și adresa de e-mail, astfel încât să vă putem identifica. Vom răspunde la solicitarea dvs. cât mai repede sau în interval de o lună.


Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, vă informăm că puteți depune o plângere la agenția locală pentru protecția datelor.

 

14. Plângerile

Nu ezitați să ne contactați în orice moment dacă aveți plângeri împotriva prelucrării datelor cu caracter personal de către Danfoss.


Danfoss a înființat un sistem de depunere a plângerilor referitoare la aspecte legate de confidențialitatea datelor – Ethics Hotline Danfoss – unde veți putea trimite o plângere online. Serviciul Ethics Hotline oferit de Danfoss poate fi accesat aici


De asemenea, puteți înainta o plângere direct către entitatea Danfoss locală sau către compania centrală Danfoss A/S:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Către Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


Vom examina și vom evalua plângerea înaintată de dvs. și, dacă este necesar, vă vom contacta pentru a obține mai multe informații.


Ne străduim să prelucrăm plângerile sau obiecțiile în interval de o lună. Dacă nu putem lua o decizie în interval de o lună, vă vom aduce la cunoștință care sunt motivele întârzierii și momentul (nu mai târziu de 2 luni de la primire) la care estimăm că vom trimite decizia.


În orice moment înainte de, în timpul sau după depunerea plângerii conform prevederilor de mai sus, puteți să înaintați o plângere/să deschideți un dosar la agenția locală pentru protecția datelor sau la alte autorități din jurisdicția entității locale Danfoss relevante sau la Danfoss A/S.

 

15. Linkurile către alte site-uri web etc.

Site-urile noastre web conțin linkuri către alte site-uri web sau către site-uri integrate. Nu suntem responsabili pentru conținutul site-urilor web ale altor companii (site-urile web ale unor terțe părți) sau pentru practicile acestora cu privire la colectarea datelor cu caracter personal. Atunci când accesați site-urile web ale unor terțe părți, trebuie să citiți politica proprietarilor cu privire la protecția datelor cu caracter personal și alte politici relevante.

 

16. Modificarea politicii de confidențialitate

Ne rezervăm dreptul de a modifica această politică de confidențialitate în viitor ca urmare a modificărilor legislației aplicabile, a ROC sau a procedurilor Danfoss. Vă vom aduce la cunoștință orice astfel de modificări.

 

17. Informații de contact

Dacă doriți să trimiteți o solicitare sau dacă aveți întrebări referitoare la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal sau la această politică de confidențialitate în general, contactați responsabilul nostru pentru Group Data Protection:


Danfoss A/S
Nordborgvej 81
DK-6430 Nordborg
Către Data Protection Office
GDPO@danfoss.com


SEMIKRON Elektronik GmbH & Co. KG
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Germania)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com


SEMIKRON International GmbH
Sigmundstr. 200
90431 Nürnberg
Germany (Germania)
Att. Data Protection Office
compliance@semikron-danfoss.com 

 

 

Cererea persoanei vizate

Danfoss se angajează să respecte reglementările GDPR/Regulamentul privind confidențialitatea datelor, ceea ce înseamnă că vom onora orice solicitare privind informațiile dvs. personale și modificările aduse acestora.


Pentru a vă exercita drepturile privind datele dvs. personale, vă rugăm să urmați linkul către formularul de solicitare Danfoss DSR.

 

 


Versiunea 2.0, 21 decembrie 2022

 

Această politică de confidențialitate a fost elaborată și publicată în limba engleză. În cazul unor neînțelegeri rezultate din traducerea în alte limbi, va prevala versiunea în limba engleză. 

Citiți versiunea în engleză.