Informaţii generale

În Romania, Danfoss este reprezentată prin:

S.C. Danfoss SRL, cu sediul social in Sos. Oltenitei 208, RO-077160, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J23/1052/2009; C.U.I.: RO8127710; Capital social: 2.729.978 lei, 

si 

S.C. Danfoss District Heating SRL, cu sediul social in Sos. Oltenitei 208, RO-077160, Popești-Leordeni, jud. Ilfov, Nr. Inreg. Registrul Comertului: J23/2955/2009; C.U.I.: RO11599747; Capital social: 20.234.150 lei

Contactaţi-ne

Adresa: 
Şos. Olteniţei, nr. 208, 
Judeţul Ilfov, 
RO-077160, 
Popeşti-Leordeni

Danfoss S.R.L.
Tel.: +40 31 222 21 01
Fax: +40 31 222 21 08 
E-mail: danfoss.ro@danfoss.com

Danfoss District Heating SRL
Tel.: +40 31 222 20 10
Fax: +40 31 222 22 99 
E-mail: office.romania@danfoss.com