Termeni şi condiţii de utilizare

Vă rugăm să citiţi cu atenţie termenii şi condiţiile de utilizare ("Termenii") înainte de utilizarea paginii de internet de internet Danfoss ("Pagina de internet"). Prin utilizarea paginii de internet, sunteţi de acord cu aceşti Termeni. Dacă nu sunteţi de acord cu Termenii, vă rugăm nu utilizaţi pagina de internet. Termenii se referă la drepturile şi obligaţiile dvs. legale şi includ prevederi importante referitoare la declinarea responsabilităţii şi la definirea instanţelor legale competente. Vă rugăm să îi citiţi cu atenţie. Termenii sunt aplicabili tuturor paginilor de internet ale Grupului Danfoss, inclusiv celor pentru utilizatori înregistraţi. 

Proprietatea paginii de internet
Pagina de internet este deţinută şi operată de Danfoss A/S (denumită în continuare Danfoss), corporaţie constituită în baza legilor daneze, cu sediul central în Nordborg.

Licenţa de utilizare
Vă invităm să vizitaţi pagina Danfoss. Danfoss vă acordă permisiunea de a vizualiza informaţiile de pe pagina de internet şi de a tipări sau descărca materialele puse la dispoziţie în cadrul acesteia în scop personal, necomercial, cu condiţia să fiţi de acord şi să acceptaţi fără modificare observaţiile, termenii şi condiţiile stipulate în acest acord şi cu condiţia să păstraţi intacte toate notele referitoare la drepturile de proprietate intelectuală, mărcile înregistrate şi alte note. Nu este permisă copierea, reproducerea, republicarea, încărcarea, transmiterea sau distribuirea în nici un fel a conţinutului paginii de internet, inclusiv a imaginilor, a secvenţelor audio şi video, pentru uz public sau comercial, fără permisiunea scrisă a Danfoss. Este interzisă, de asemenea, utilizarea în orice fel a oricăror materiale de pe pagina de internet într-un cadru al oricărei alte pagini de internet.

Utilizarea acestei pagini de internet reprezintă acordul şi acceptul dvs., fără modificări, a observaţiilor, termenilor şi condiţiilor stipulate în prezentul document. Ca o condiţie suplimentară a utilizării acestei pagini de internet, declaraţi şi garantaţi faţă de Danfoss că nu veţi utiliza pagina în scopuri ilegale, imorale sau interzise de termenii, condiţiile şi observaţiile prezentate.

Informaţiile transmise de utilizator
Orice comunicare sau material transmis paginii de internet prin e-mail sau în alt mod este şi va fi tratat ca informaţii neconfidenţiale şi neproprietare. Orice conţinut transmis sau publicat poate fi utilizat de Danfoss în orice scop. Este interzisă publicarea sau transmiterea către sau de la această pagină de internet a materialelor ilegale, ameninţătoare, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice sau a altor materiale care pot contraveni legii.

Legături către şi de la alte materiale
Danfoss poate oferi linkuri către pagini de internet ale terţilor. Paginile respective nu sunt controlate de Danfoss şi Danfoss nu este în nici un fel responsabilă de conţinutul acestora sau de conţinutul altor pagini spre care acestea oferă legături. Danfoss nu recomandă companiile sau produsele către care poate oferi linkuri şi Danfoss îşi rezervă dreptul de a anunţa acest lucru pe pagina de internet. Danfoss îşi rezervă dreptul unilateral de a elimina orice legătură sau program de linking în orice moment. Dacă decideţi să accesaţi oricare dintre paginile terţilor, procedaţi astfel pe riscul propriu. Terţii pot oferi linkuri exclusiv către pagina principală a paginii de internet Danfoss. Orice legături către pagini secundare necesită aprobarea scrisă a Danfoss.

Conţinutul
Danfoss acordă o atenţie deosebită creării şi administrării acestei pagini de internet şi depune eforturi pentru a asigura acurateţea şi actualitatea informaţiilor care se referă la preţuri, descrierea produselor etc. Totuşi, conţinutul acestei pagini de internet este supus modificărilor frecvente fără notificare prealabilă. Prin urmare, Danfoss nu garantează corectitudine şi actualitatea conţinutului menţionat.

Vizitatorii paginii de internet acceptă exonerarea Danfoss de orice responsabilitate referitoare la conţinutul paginii de internet, la aplicaţiile conţinute în pagina de internet şi la utilizarea acestora.

Proprietatea intelectuală
Textele, aranjarea în pagină, schiţele, bazele de date şi alte elemente ale paginii de internet, precum şi pagina de internet ca atare, sunt protejate prin drepturi de autor şi prin drepturile producătorului bazelor de date. O parte dintre numele, simbolurile şi siglele prezente în cadrul acestei pagini de internet sunt mărci înregistrate şi mărci comerciale.
Nici un element din componenţa paginii de internet nu trebuie înţeles a reprezenta o acordare de licenţă sau de drepturi de utilizare pentru mărcile comerciale afişate pe pagina de internet fără permisiunea scrisă din partea Danfoss sau din partea unei terţe părţi deţinătoare a respectivelor mărci comerciale.

Orice copiere, adaptare, traducere, aranjare, modificare sau oricare alt tip de utilizare a paginii de internet sau a unei părţi a acestuia, precum şi a oricăror elemente protejate ale acestuia, în orice formă şi prin orice mijloace, este strict interzisă.

Protejarea datelor
Danfoss colectează şi procesează informaţii referitoare la comportamentului utilizatorilor paginii de internet în scopuri statistice şi comerciale. Utilizatorul are dreptul de a se opune, fără plata vreunei taxe, procesării datelor sale personale în scopuri comerciale şi are dreptul de a accesa şi de a corecta aceste date. Pentru informaţii suplimentare referitoare la datele colectate de Danfoss şi la măsurile întreprinse pentru protejarea confidenţialităţii datelor utilizatorilor, vă rugăm să consultaţi clauzele de confidenţialitate.

Responsabilitatea
Utilizarea paginii de internet şi vizualizarea acesteia se va face pe riscul propriu al utilizatorului. Danfoss nu garantează corectitudinea şi continuitatea programelor utilizate în cadrul acestei pagini de internet şi a informaţiilor, formularelor on-line şi a oricăror alte servicii puse la dispoziţie. Danfoss neagă explicit acordarea oricăror garanţii referitoare la subiectul sus-menţionat, inclusiv a celor de acurateţe, condiţie şi adecvare pentru scopuri comerciale sau de altă natură. Cu excepţia cazurilor pentru care se stipulează explicit contrariul în cadrul paginii de internet, compania Danfoss este absolvită de responsabilitate în legătură cu orice daune referitoare la pierderi de profit sau venituri, indirecte, speciale, accidentale, rezultate sau alte daune aflate în legătură cu acest pagina de internet sau care decurg din utilizarea oricăror servicii puse la dispoziţie prin intermediul paginii de internet.

DECLINAREA RESPONABILITĂŢII
MATERIALELE ŞI CONŢINUTUL PUBLICATE PE ACEASTĂ PAGINĂ DE INTERNET SUNT OFERITE "CA ATARE", FĂRĂ GARANŢII EXPLICITE SAU IMPLICITE DE ORICE NATURĂ, INCLUSIV GARANŢII DE ADECVARE PENTRU SCOPURI COMERCIALE, GARANŢII DE RESPECTARE A DREPTURILOR DE AUTOR SAU GARANŢII DE ADECVARE PENTRU VREUN SCOP ANUME. DANFOSS ESTE ABSOLVITĂ ÎN TOATE CAZURILE DE RESPONSABILITATE PENTRU ORICE DAUNE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA DAUNELE PENTRU PIERDERI DE PROFIT, ÎNTRERUPEREA ACTIVITĂŢII, PIERDEREA INFORMAŢIILOR) CE DECURG DIN UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE UTILIZARE A MATERIALELOR, CHIAR DACĂ DANFOSS A FOST INFORMATĂ ASUPRA POSIBILITĂŢII APARIŢIEI UNOR ASEMENEA DAUNE.

Datorită faptului că, în anumite jurisdicţii, este interzisă declinarea sau limitarea responsabilităţii pentru daunele rezultate sau accidentale, este posibil ca limitarea de mai sus să nu fie valabilă în cazul dvs. În plus, Danfoss nu garantează acurateţea sau integritatea informaţiilor furnizate de terţe părţi accesibile prin intermediul legăturilor sau al altor elemente ale paginii de internet.

Comandarea produselor
Danfoss depune toate eforturile pentru onorarea tuturor comenzilor, totuşi nu poate garanta disponibilitate unui anumit produs prezentat în cadrul acestui pagina de internet. Danfoss îşi rezervă dreptul de a întrerupe comercializarea oricăruia dintre produsele prezentate pe acest pagina de internet în orice moment, fără notificare prealabilă.

Actualizări
Danfoss îşi rezervă dreptul unilateral de actualizare, modificare şi amendare a termenilor şi a condiţiilor de utilizare în orice moment. Toate aceste actualizări, modificări şi amendamente sunt obligatorii pentru toţi utilizatorii şi navigatorii paginii de internet Danfoss şi vor fi publicate în cadrul paginii de internet.

Licenţele software
Toate drepturile asupra software-ului proprietar şi a documentaţiei aferente, precum şi asupra oricăror amendamente şi modificări aduse acestora, oferite dvs. în scopul accesării anumitor secţiuni ale paginii de internet, sunt rezervate. Este interzisă acordarea de sub-licenţe, atribuirea sau transferarea oricăror licenţe acordate de Danfoss şi orice încercare de sub-licenţiere, atribuire sau transfer este nulă şi neavenită. Copierea, distribuirea, modificarea, procesarea prin inginerie inversă sau crearea de produse derivate din acest software sunt de asemenea interzise.

Legile aplicabile
Acest pagina de internet este găzduită pe un server din Nordborg, Danemarca. Sunteţi de acord ca prezenţii Termeni şi utilizarea paginii de internet să fie supuse legilor daneze.

Prin prezenta sunteţi de acord ca jurisdicţia şi locul de judecată ale instanţelor, tribunalelor, agenţiilor şi ale altor organizaţii de soluţionare a litigiilor să fie în Danemarca pentru toate litigiile (a) ce decurg din, sunt legate sau se referă la acest pagina de internet şi/sau la aceşti Termeni, (b) în care acest pagina de internet şi/sau aceşti Termeni reprezintă un punct de interes sau un fapt material, sau (c) în care se face referire la acest pagina de internet şi/sau la aceşti Termeni prin intermediul unui document înaintat unei instanţe, unui tribunal, unei agenţii au unei alte organizaţii de soluţionare a litigiilor. Danfoss a depus eforturi pentru satisfacerea tuturor cerinţelor legale cunoscute în crearea şi administrarea acestei pagini de internet, dar nu declară în nici un fel că materialele conţinute în această pagină de internet sunt adecvate sau disponibile pentru utilizarea în cadrul vreunei jurisdicţii anume. Conformitatea cu legile în vigoare cade în sarcina dvs. Orice utilizare ce contravine acestei prevederi sau oricărei prevederi din prezenţii Termeni se face pe riscul dvs. propriu şi, în cazul în care oricare parte a acestor Termeni este invalidă sau neaplicabilă conform legilor în vigoare, prevederea invalidă sau neaplicabilă va fi înlocuită de o prevedere validă, aplicabilă care se apropie cel mai mult de sensul prevederii originale şi utilizarea acestei prevederi va fi guvernată de restul prezenţilor Termeni.