Aplikacja Danfoss Icon2™ — Polityka prywatności

Aplikacja Danfoss Icon2™ (zwana dalej aplikacją) jest przeznaczona dla instalatorów do instalowania, uruchamiania, ponownej konfiguracji oraz usuwania błędów w systemie Danfoss Icon2™.

Niniejsza Polityka prywatności aplikacji Danfoss Icon2TM służy do informowania odwiedzających o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania („przetwarzania”) danych osobowych, jeśli ktoś zdecydował się skorzystać z naszej aplikacji.

Jeśli zdecydujesz się skorzystać z naszej aplikacji, zgadzasz się na przetwarzanie danych w związku z niniejszą polityką. Nie będziemy przetwarzać Twoich danych z nikim poza przypadkami opisanymi w niniejszej Polityce prywatności Danfoss Icon2™.

Dane lokalizacji

Aplikacja komunikuje się z głównym sterownikiem Danfoss Icon2™ za pomocą technologii Bluetooth Low Energy (zwanej dalej BLE). Jeśli posiadasz system operacyjny Android w wersji od 6.0 do 11, musisz włączyć lokalizację w swoim telefonie, aby korzystać z BLE. W polu Location (Lokalizacja) należy wybrać opcję „Allow all time” (Zezwalaj cały czas), ponieważ aplikacja musi działać w tle — na przykład podczas aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Aplikacja nie gromadzi żadnych danych lokalizacji.

Wykorzystanie danych osobowych

Aplikacja zapewnia możliwość wprowadzania danych osobowych, zapisywania ich w systemie Danfoss Icon2™ oraz udostępniania tych danych osobowych osobom spoza kontroli Danfoss. Proszę zapoznać się z listą przykładów, które mogą nie obejmować wszystkich możliwości:

-  Raport z instalacji: Podczas tworzenia raportu z instalacji można wprowadzić adres instalacji oraz imię i nazwisko instalatora. Raport z instalacji jest zwykle sporządzany przez instalatora i udostępniany właścicielowi instalacji. Raport z instalacji jest zapisywany na sterowniku głównym Danfoss Icon2™.

-  Dzienniki sterownika głównego: Przy użyciu Aplikacji istnieje możliwość pobrania danych dziennika z głównego sterownika Danfoss Icon2™. Dzięki tym danym dziennika firma Danfoss może przeprowadzić lepszą analizę przyczyn źródłowych w przypadku problemów. Domyślnie dane te nie powinny zawierać danych osobowych.

Danfoss nie przetwarza danych osobowych za pośrednictwem naszego systemu informatycznego, chmury itp. Wszystkie dane osobowe z aplikacji są przechowywane lokalnie na urządzeniu mobilnym lub w sterowniku głównym Danfoss Icon2™.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez firmę Danfoss oraz obsługi praw do prywatności danych można znaleźć w Polityce prywatności Danfoss.