M-learning

Krótka prezentacja regulatorów ciśnienia i temperatury Danfoss, zwanych presostatami i termostatami, obejmująca trzy podstawowe zastosowania presostatów i termostatów: sterowanie, monitorowanie/alarmy i bezpieczeństwo.

Podstawowe zastosowania

Podstawowe zastosowania

Element nastawczy

Element nastawczy