TermoDanfoss 5

Program TermoDanfoss 5, wraz z modułem chłodniczym

TermoDanfoss 5 to nowa generacja programu wspierającego projektowanie ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego (podłogi, ściany i sufity), ogrzewania centralnego oraz obliczeń cieplnych budynku.

Program wykonuje kompleksowe obliczenia cieplne i hydrauliczne oraz automatycznie tworzy kompletne zestawienie materiałów. Zawiera moduł chłodniczy.

Prace nad projektem wspomaga prezentacja wyników 3D; możliwość wykorzystania automatycznych funkcji programu; graficzna prezentacja użytych w projekcie produktów, system aktualizacji pakietu pozwalający uruchomić program w najnowszej wersji lub wersji, na której został opracowany projekt; HelpSystem zawierający opisy, filmy i przykładowe projekty.

Wersja standardowa pakietu TermoDanfoss 5 (konfiguracja grzewczo-chłodząca+BIM+CE)

TermoDanfoss 5 (konfiguracja grzewczo-chłodząca+BIM+CE)

  • Cena kat. licencji rocznej (365 dni) oprogram. to 959,4 zł (w tym 23% VAT).
    Cena kat. licencji bezterminowej oprogram. to 2779,80 zł (w tym 23% VAT).

Osoby zainteresowane wersją standardową TermoDanfoss 5 proszone są o kontakt z firmą Danfoss Poland Sp. z o.o. o na adres: bok@danfoss.com

Wersja próbna pakietu TermoDanfoss 5

Zapraszamy do skorzystania z 30 dniowej bezpłatnej wersji próbnej programu.

  • Wersję próbną można aktywować z poziomu Zarządcy Pakietu po zainstalowaniu programu Termodanfoss 5. Pobierz wersję testową.

TermoDanfoss 5 w wersji sanitarnej (bez BIM i CE)

TermoDanfoss 5 (CWU – bez BIM i CE)

Cena kat. licencji rocznej (365 dni) oprogram. to 455,10 zł (w tym 23% VAT).
Cena kat. licencji bezterminowej oprogram. to 1316,10 zł (w tym 23% VAT).

Nowa jakość we wszystkich aspektach

Pakiet InstalSystem-Danfoss 5 PL to nowa jakość we wszystkich aspektach i na wszystkich etapach projektowania. Program jest kontynuacją znanego i cenionego pakietu InstalSystem 4. Skala zmian i nowości (InstalSystem 5 vs InstalSystem 4) jest tak duża, że prezentacja ich w formie ogólnej (porównania i zestawienia funkcji) stworzyłaby wielostronicowy dokument.

Dlatego postanowiliśmy wynotować wybrane nowości mogące mieć szczególne znaczenie dla użytkowników pakietu TermoDanfoss.

1. Nowości diametralnie przyspieszające pracę (skracające pracochłonność i czasochłonność realizacji kluczowych etapów projektowych).

1.1. Znacznie szybsze i w pełni zautomatyzowane tworzenie modelu cieplnego budynku na podstawie modelu konstrukcyjnego >>>obejrzyj film.

1.2. Automatyczne przypisywanie definicji przegrody cieplnej przegrodom konstrukcyjnym >>>obejrzyj film.

1.3. W pełni automatycznie generowane rozwinięcia instalacji grzewczych/chłodniczych >>>obejrzyj film

oraz WODOCIĄGOWYCH.

1.4. Automatyczne rysowane przyłączy od rozdzielaczy do powierzchni grzewczych >>>obejrzyj film.

1.5. Automatyczne wyznaczanie wymaganej ilości pętli ogrzewania/chłodzenia podłogowego, z graficznym rozrysowaniem tych pętli >>>obejrzyj film.

1.6. Możliwość tworzenia i zapisania wielu szablonów projektu >>>obejrzyj film.

2. Nowe moduły i typy instalacji.

2.1. Możliwość projektowania instalacji ze stacjami mieszkaniowymi, z podłączeniem do niej projektowanej instalacji c.o. oraz c.w.u. >>>obejrzyj film.

2.2. Możliwość projektowania płaszczyznowych instalacji chłodzenia, z wyznaczeniem parametrów instalacji na pokrycie potrzeb grzewczych z wyliczeniem przy tych przepływach mocy chłodniczej lub z wyznaczeniem parametrów instalacji na pokrycie potrzeb chłodzenia.


2.3. Moduł do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej >>>obejrzyj film

oraz charakterystyki energetycznej budynku >>>obejrzyj film.

2.4. Moduły BIM umożliwiające import modelu architektonicznego z formatu IFC, jego interpretację na model cieplny oraz eksport modelu (-ów) zaprojektowanych instalacji do pliku IFC >>>obejrzyj film.

3. Nowości poprawiające jakość projektu i jego dokumentacji.

3.1. Model budynku 3D pozwalający, m.in. na:

  • dokładne odwzorowanie architektury budynku (dachy wielospadowe, lukarny, dowolny przebieg gruntu itp.) z przełożeniem na dokładność obliczeń cieplnych;
  • analizę poprawności przebiegu projektowanej instalacji i łatwość wychwycenia kolizji;
  • dostarczenie dokumentacji 3D.

>>>obejrzyj film


3.2. Możliwość wydruku zestawienia materiałów wraz ze zdjęciami. >>>obejrzyj film

3.3. Możliwość kontynuacji pracy nad projektem na dowolnej z wcześniejszych wersji programu (Rev.), co eliminuje problem braku w katalogach produktów wycofanych z oferty.

4. Nowości związane z obliczeniami projektowanych instalacji.

4.1. Możliwość wyznaczenia mocy grzewczej i chłodniczej dualnego źródła ciepła (grzejącego i chłodzącego) z wyłączeniem wybranych pomieszczeń lub odbiorników z funkcji chłodzenia (np. łazienki w okresie letnim) >>>obejrzyj film.

5. Nowe elementy katalogowe, usprawnienia obsługi produktów Danfoss.

5.1. Nowy schemat hydrauliczny - dla systemów ze zmiennym przepływem, typowa aplikacja dla systemów grzewczych z wykorzystaniem central HVAC (2.1.1A).

5.2. Nowy zawór grzejnikowy RLV-KDV (dynamiczny zawór przyłączeniowy niezależny od ciśnienia).

5.3. Możliwość ustawienia w danych katalogowych zaworu wartości wymaganego minimalnego spadku ciśnienia dla każdej średnicy i nastawy zaworu, co poprawia dokładność i jakość regulacji (w wersji 4 taka możliwość była na poziomie typu zaworu).

5.4. Poprawa doboru nastaw i obliczeń zaworów AB-QM i AB-PM.