Wtyczka EH dla AutoCAD

Wtyczka EH dla AutoCAD

Wtyczka ułatwia projektowanie, przyspieszając pracę dzięki prostym funkcjom obliczania wszystkich długości, wymiarów i dostępnym danym produktowym kabli i mat. Obejmuje wszystkie zastosowania w projektach związanych z ogrzewaniem elektrycznym: elektryczne ogrzewanie podłogowe, systemy przeciwoblodzeniowe, ogrzewanie rur, chłodnie, boiska sportowe, winnice itp.

Korzystając z wtyczki, skrócisz czas projektowania i dostarczysz instalatorom wszystkie niezbędne informacje w formacie HTML/PDF: BoM, lista kontrolna wartości rezystancji, format listy gwarancyjnej. Oznacza to, że wszystkie informacje o projekcie mogą być skonsolidowane w jednym pliku.

Wtyczka może być używana z AutoCAD 2021.