Programowanie VACON®

Programowanie VACON®

Programowanie VACON®

Przetwornice VACON® mają wbudowaną funkcję obsługi sterownika PLC, która umożliwia uruchamianie logiki aplikacji wygenerowanej przez to narzędzie. Narzędzie to obsługuje języki programowania oparte na standardzie IEC61131-3 i może być używane do modyfikowania funkcjonalności przetwornicy dla procesów klienta bez potrzeby stosowania dodatkowego urządzenia PLC. Poprzez tworzenie nowej lub modyfikację istniejącej logiki można wykorzystać to narzędzie np. do opracowania funkcji sterowania, monitorowania i diagnostyki procesu. Wszystkie interfejsy mogą być modyfikowane w zależności od potrzeb. Wejścia/wyjścia, magistrala komunikacyjna, sygnały parametrów/monitorowania, sygnalizacje błędów/ostrzeżeń są konfigurowalne. Aby móc korzystać z tego narzędzia, konieczne jest przeszkolenie. Aby uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem Danfoss Drives.