Kalkulator wydajności przemieszczania wielu urządzeń (MUSEC)

Umożliwia dokonanie wstępnych obliczeń najlepszych prędkości załączania i odłączania pomp w opcjach z wieloma pompami (sterownik kaskadowy).