TXV Superheat Tuner

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami
  • Powiązane produkty

Reguluje i optymalizuje przegrzanie w mniej niż 15 minut.

Wyeliminuj czynnik niepewności z procesu nastawiania przegrzania

TXV Superheat Tuner, będący częścią zestawu narzędzi Danfoss CoolApps Toolbox, umożliwia technikom serwisowym i instalatorom HVAC optymalizację przegrzania za pomocą tylko jednej lub dwóch korekt w przypadku większości termostatycznych zaworów rozprężnych.

To, co dotąd trwało całe godziny, teraz zajmuje zaledwie kilka minut. Wystarczy wprowadzić kilka podstawowych informacji na temat układu, na którym pracujesz, a aplikacja TXV Superheat Tuner dostarczy Ci zaleceń dotyczących prawidłowej nastawy zaworu. 

Korzystając z tych informacji, będziesz w stanie zoptymalizować układ chłodzenia w mniej niż 15 minut, a także zwiększyć jego efektywność energetyczną. Wynik: Twój klient oszczędza pieniądze na kosztach energii, a Ty zyskujesz jego lojalność. Warto przy tym zaznaczyć, że narzędzie SuperHeat Tuner do tworzenia rekomendacji optymalizacyjnych wykorzystuje zaawansowane zestawy algorytmów. Algorytmy te, opracowane i zatwierdzone przez czołowych inżynierów firmy Danfoss, poza podstawowymi parametrami z zakresu czułości każdego zaworu, uwzględniają także wiele innych czynników.

Nie ma już potrzeby korzystania z instrukcji obsługi termostatycznych zaworów rozprężnych ani narzędzi do konwersji ciśnienia i temperatury w celu dokonania nastawy metodą prób i błędów. TXV Superheat Tuner od samego początku pozwala na dokonywanie precyzyjnych nastaw, oszczędzając czas oraz gwarantując lepsze rezultaty.

Już teraz, za darmo pobierz narzędzie TXV Superheat Tuner na swoje urządzenie mobilne z systemem Android lub iOS.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

TXV Superheat Tuner (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.

Powiązane produkty