Trouble Shooter

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Diagnozuj i rozwiązuj problemy z układem HVACR

Aktualizacja: Aplikacja Troubleshooter jest teraz również dostępna w ramach aplikacji Refrigerant Slider (suwak chłodniczy) firmy Danfoss. Aby uzyskać dostęp do pełnej funkcjonalności aplikacji Troubleshooter, pobierz bezpłatnie najnowszą wersję aplikacji Refrigerant Slider (suwak chłodniczy).

Pobierz Refrigerant Slider (suwak chłodniczy), aby uzyskać dostęp do aplikacji Troubleshooter

Informacje o aplikacji Troubleshooter

Aplikacja Troubleshooter pomaga zdiagnozować i rozwiązać wiele problemów pojawiających się w układach chłodniczych. Dzięki uproszczonemu i łatwemu w nawigacji interfejsowi możesz sprawdzać określone części układu chłodniczego i wyszukiwać najczęstsze objawy. Po zidentyfikowaniu problemu aplikacja Troubleshooter proponuje możliwe rozwiązania.

Aplikacja Troubleshooter to cenna, oszczędzająca czas aplikacja dla instalatorów HVACR i serwisantów, umożliwiająca szybką realizację zgłoszeń serwisowych i przechodzenie do następnych wyzwań.

Możesz także pobrać bazę danych aplikacji Troubleshooter, aby móc używać jej z lub bez dostępu do Internetu - co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku obiektów, gdzie nie ma dostępu do sieci.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aplikacja Shooter (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.