Trouble Shooter

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Diagnozuj i rozwiązuj problemy w układami HVACR

Narzędzie do rozwiązywania problemów jest teraz częścią nowej aplikacji Ref Tools, naszej nieodzownej, kompleksowej aplikacji mobilnej dla techników branży klimatyzacyjnej i chłodniczej. Ref Tools daje dostęp do narzędzi, porad, wsparcia i informacji potrzebnych w warsztacie i w terenie.

Pobierz Ref Tools i uzyskaj dostęp do najnowszej wersji narzędzia Troubleshooter.  

Brak urządzenia mobilnego? Kliknij tutaj i wypróbuj wersję Ref Tools dla przeglądarki internetowej.

Narzędzie do rozwiązywania problemów dostępne jest też w przeglądarkowej wersji aplikacji Ref Tools. 

Informacje o aplikacji Troubleshooter

Aplikacja Troubleshooter pomaga zdiagnozować i rozwiązać wiele problemów pojawiających się w układach chłodniczych. Dzięki uproszczonemu i łatwemu w nawigacji interfejsowi możesz sprawdzać określone części układu chłodniczego i wyszukiwać najczęstsze objawy. Po zidentyfikowaniu problemu aplikacja Troubleshooter proponuje możliwe rozwiązania.

Aplikacja Troubleshooter to cenna, oszczędzająca czas aplikacja dla instalatorów HVACR i serwisantów, umożliwiająca szybką realizację zgłoszeń serwisowych i przechodzenie do następnych wyzwań.

Możesz także pobrać bazę danych aplikacji Troubleshooter, aby móc używać jej z lub bez dostępu do Internetu - co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku obiektów, gdzie nie ma dostępu do sieci.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aplikacja Shooter (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.