SiteService

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Aplikacja do monitorowania alarmów

Dzięki aplikacji Danfoss SiteService do monitorowania alarmów będziesz w stanie ograniczyć liczbę wizyt serwisowych, zachowując jednocześnie wgląd w aktualną pracę systemu. Oszczędzając czas i energię, nadal będziesz zapewniać swoim klientom najwyższy poziom obsługi.

Co więcej, aplikacja ta posiada znacznie więcej funkcji niż jedynie monitorowanie alarmów. SiteService zdalnie łączy się z dowolnym układem automatyki firmy Danfoss serii AK SC 255, AK SC 355 lub AK SM 800 i zapewnia pełną wizualizację stanu instalacji w czasie rzeczywistym, a ponadto umożliwia również zarządzanie alarmami, wgląd w zarejestrowane parametry pracy układu oraz nastawy podzespołów.

Z łatwością sprawdzisz i usuniesz przyczyny wystąpienia alarmów, uruchomisz cykl odtajania, dokonasz regulacji nastaw urządzeń i zgromadzisz wszelkie niezbędne informacje, które pozwolą Ci zdecydować, czy wizyta w danej lokalizacji jest rzeczywiście konieczna.

Zacznij zmniejszać częstotliwość rutynowych wizyt serwisowych w poszczególnych lokalizacjach oraz zgłoszeń alarmowych instalując aplikację SiteService już teraz.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aplikacja SiteService (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.