Pack Calculation Pro

  • Przegląd
  • Skontaktuj się z nami

Pack Calculation Pro

Pack Calculation Pro jest aplikacją umożliwiającą porównanie rocznego zużycia energii przez instalacje chłodnicze. Jedna z funkcji pozwala na porównanie nadkrytycznych układów CO₂ z układami tradycyjnymi.

Porównanie zostaje przeprowadzone w oparciu o położenie geograficzne.

Aktualna wersja zawiera obejmuje 11 powszechnie stosowanych obiegów chłodniczych i ponad 7 000 dostępnych w handlu sprężarek.

Aplikacja powstaje we współpracy z duńskimi i zagranicznymi firmami, a jej opracowanie częściowo finansuje Dansk Energi w ramach programu ELFORSK.

Aby pobrać program lub uzyskać dodatkowe informacje, a także prześledzić zmiany programu Pack Calculation Pro, odwiedź witrynę internetową firmy IPU, klikając poniższy link.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.