Magnetic Tool – Tester cewek elektromagnesów

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Sprawdzaj cewki elektromagnetyczne w prosty sposób przy użyciu Magnetic Tool

Narzędzie Magnetic Tool jest teraz częścią nowej aplikacji Ref Tools, naszej nieodzownej, kompleksowej aplikacji mobilnej dla techników branży klimatyzacyjnej i chłodniczej. Ref Tools daje dostęp do narzędzi, porad, wsparcia i informacji potrzebnych w warsztacie i w terenie.

Pobierz Ref Tools i uzyskaj dostęp do najnowszej wersji narzędzia Magnetic Tool.  
 
Brak urządzenia mobilnego? Kliknij tutaj i wypróbuj wersję Ref Tools dla przeglądarki internetowej.

O narzędziu Magnetic Tool

Upewnienie się co do prawidłowego działania cewki zaworu elektromagnetycznego lub wykrycie jej usterki ma duże znaczenie podczas dokonywania napraw bądź instalowania urządzeń chłodniczych. Magnetic Tool sprawia, że testowanie cewki zaworu elektromagnetycznego jest szybkie i łatwe. Wystarczy otworzyć aplikację, przysunąć smartfon do cewki elektromagnesu i obserwować, czy obraca się kołowy znacznik na wyświetlaczu. Jeśli się obraca, zawór elektromagnetyczny jest zdatny do pracy.

Jeśli zawór elektromagnetyczny znajduje się w trudno dostępnym miejscu, można tak nastawić Magnetic Tool, aby sygnalizowało wykrycie pola magnetycznego dźwiękowo lub wibracjami (lub na oba sposoby). Dzięki temu można sprawdzić cewkę zaworu bez patrzenia na ekran i manewrować telefonem w dowolny sposób.

Narzędzie Magnetic Tool ma dwa tryby pracy: prosty i zaawansowany. W trybie prostym wszystko, co musisz zrobić, to otworzyć aplikację i rozpocząć testowanie – takie to proste. Tryb zaawansowany pozwala dostosować czułość magnetometru, co najczęściej wykorzystuje się w celu zmniejszenia lub wyeliminowania wpływu zakłóceń z innych, pobliskich zaworów elektromagnetycznych.

Materiały do pobrania

* Trwają prace nad wersją przeznaczoną dla urządzeń z systemem Android.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Narzędzie Magnetic Tool (zwane dalej „aplikacją”) jest dostarczane w stanie „takim jaki jest” i „w takim, w jakim jest dostępne” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczone, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.