Magnetic Tool

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Z łatwością sprawdzaj cewki elektromagnetyczne

Zagwarantowanie prawidłowego działania cewki zaworu elektromagnetycznego lub wykrycie jej uszkodzenia jest niezwykle istotnym etapem wszelkich operacji naprawczych czy monterskich. Do tej pory technicy serwisowi i instalatorzy HVACR musieli polegać na zróżnicowanych metodach oraz różnorodnych narzędziach, w tym na popularnym wykrywaczu pola magnetycznego. Na szczęście, na rynku pojawiło się rozwiązanie o wiele bardziej dostępne i wygodne.

Nowa aplikacja Magnetic Tool, wchodząca w skład zestawu narzędzi Danfoss CoolApps Toolbox, umożliwia szybkie i łatwe przetestowanie cewki zaworu elektromagnetycznego, a do tego dostępna jest dla każdego użytkownika posiadającego dostęp do iTunes App Store. 

Ponieważ do uruchomienia aplikacji wystarczy zaledwie jedno kliknięcie, to przydatne narzędzie zawsze będziesz mieć pod ręką. Jest ono nie tylko wygodniejsze, ale również o wiele bardziej precyzyjne. Aplikacja Magnetic Tool dostarczy Ci wszelkich niezbędnych informacji na temat pola magnetycznego cewek AC lub DC w zaworach elektromagnetycznych. Dodatkowo, jest również w stanie wskazywać kierunek obrotów niektórych typów silników i pomp, pomagając w określeniu właściwego sposobu ich montażu w obrębie układu.

Magnetic Tool pozwala również na wykonanie filmu wideo lub zdjęcia wadliwego elementu, dzięki czemu można udokumentować procedurę naprawy i podzielić się nią z klientem.

Materiały do pobrania

* Trwają prace nad wersją przeznaczoną dla urządzeń z systemem Android.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Narzędzie Magnetic Tool (zwane dalej „aplikacją”) jest dostarczane w stanie „takim jaki jest” i „w takim, w jakim jest dostępne” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczone, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niego wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.