KoolProg

 • Przegląd
 • Dokumentacja
 • Materiały do pobrania
 • Zrzeczenie się odpowiedzialności
 • Skontaktuj się z nami

Optymalizacja konfiguracji sterownika elektronicznego za pomocą KoolProg

Konfiguracja i testowanie sterowników elektronicznych Danfoss nigdy nie było tak łatwe dzięki nowemu oprogramowaniu KoolProg PC.

Ten jeden program umożliwi Ci korzystanie z zupełnie nowych, intuicyjnych funkcji, takich jak wybór ulubionych list parametrów, tworzenie plików programów zarówno w trybie online, jak i offline oraz monitorowanie lub symulowanie aktywności alarmów. To zaledwie garść nowych funkcji, które są w stanie zminimalizować czas poświęcany przez działy badań i rozwoju na kwestie związane z rozwojem, programowaniem oraz testowaniem serii komercyjnych sterowników przeznaczonych do urządzeń chłodniczych firmy Danfoss.

Pobierz KoolProg

Pobierz KoolProg w wersji 5.1 już teraz!

Cechy i korzyści

Konfiguracja parametrów — KoolProg — Danfoss

Konfiguracja parametrów

 • Twórz własne pliki konfiguracyjne za pomocą komputera PC bez konieczności podłączania do niego sterownika.
 • Importuj pliki z konfiguracjami parametrów z podłączonego sterownika do komputera PC. Zapisz plik, a następnie załaduj go do innych sterowników w obrębie tego samego modelu.
 • Określ najczęściej wykorzystywane parametry jako ulubione.
 • Znajdź całą dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dla każdego modelu sterownika, w jednym miejscu.
Kopiuj do sterownika — KoolProg — Danfoss

Kopiowanie do sterownika

 • Szybkie programowanie jednego lub wielu sterowników za pomocą wskaźników stanu zaawansowania i ukończenia.
Serwis i testowanie — KoolProg — Danfoss

Serwis i testowanie

 • Wprowadzaj zmiany w konfiguracji parametrów w trybie online.
 • Monitoruj na żywo stan wejść i wyjść.
 • Dokonuj szybkiej analizy zachowania sterownika oraz wzorców programowych za pomocą graficznego narzędzia do analizy trendów.

Dokumentacja

Dokumentacja
Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja użytkownika KoolProg – User Guide Angielski Multiple 15 mar, 2023 11.8 MB .pdf

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aplikacja KoolProg (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

©2017 Danfoss A/S

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.