KoolProg

 • Przegląd
 • Dokumentacja
 • Materiały do pobrania
 • Zrzeczenie się odpowiedzialności
 • Skontaktuj się z nami

Optymalizacja konfiguracji sterownika elektronicznego za pomocą KoolProg

Konfiguracja i testowanie sterowników elektronicznych Danfoss nigdy nie było tak łatwe dzięki nowemu oprogramowaniu KoolProg PC.

Ten jeden program umożliwi Ci korzystanie z zupełnie nowych, intuicyjnych funkcji, takich jak wybór ulubionych list parametrów, tworzenie plików programów zarówno w trybie online, jak i offline oraz monitorowanie lub symulowanie aktywności alarmów. To zaledwie garść nowych funkcji, które są w stanie zminimalizować czas poświęcany przez działy badań i rozwoju na kwestie związane z rozwojem, programowaniem oraz testowaniem serii komercyjnych sterowników przeznaczonych do urządzeń chłodniczych firmy Danfoss.

Pobierz KoolProg w wersji 3.3 już teraz — Danfoss

Pobierz KoolProg w wersji 3.5 już teraz!

Wsparcie dla nowej wersji oprogramowania ERC 112D VSC (PV02)

 • Obsługa większej liczby numerów katalogowych specyficznych dla klienta ERC 11x (tylko tryb online)
 • Aktualizacja bazy danych dla kluczy licencyjnych specyficznych dla klienta
 • Ogólne ulepszenia i poprawki błędów

Cechy i korzyści

Konfiguracja parametrów — KoolProg — Danfoss

Konfiguracja parametrów

 • Twórz własne pliki konfiguracyjne za pomocą komputera PC bez konieczności podłączania do niego sterownika.
 • Importuj pliki z konfiguracjami parametrów z podłączonego sterownika do komputera PC. Zapisz plik, a następnie załaduj go do innych sterowników w obrębie tego samego modelu.
 • Określ najczęściej wykorzystywane parametry jako ulubione.
 • Znajdź całą dokumentację techniczną i instrukcje obsługi dla każdego modelu sterownika, w jednym miejscu.
Kopiuj do sterownika — KoolProg — Danfoss

Kopiowanie do sterownika

 • Szybkie programowanie jednego lub wielu sterowników za pomocą wskaźników stanu zaawansowania i ukończenia.
Serwis i testowanie — KoolProg — Danfoss

Serwis i testowanie

 • Wprowadzaj zmiany w konfiguracji parametrów w trybie online.
 • Monitoruj na żywo stan wejść i wyjść.
 • Dokonuj szybkiej analizy zachowania sterownika oraz wzorców programowych za pomocą graficznego narzędzia do analizy trendów.

Dokumentacja

Typ Nazwa Język Kraj Zaktualizowane Pobierz Typ pliku
Instrukcja użytkownika KoolProg User Guide Angielski Multiple 19 wrz, 2019 9.1 MB .pdf

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aplikacja KoolProg (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów. W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

©2017 Danfoss A/S

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.