KoolCode

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Aplikacja do identyfikacji kodów dla urządzeń chłodniczych

Dzięki KoolCode profesjonaliści z branży chłodniczej pracujący w supermarketach mogą zaoszczędzić czas związany z identyfikacją kodów sterowników elektronicznych ADAP-KOOL®, EKC, ERC i Optyma Plus.

Nie ma potrzeby korzystania z Wi-Fi lub danych mobilnych — korzystaj z KoolCode offline i z łatwością wyszukuj kody alarmów, błędów, statusu oraz parametrów.

KoolCode ułatwia identyfikację kodu, eliminując potrzebę drukowania instrukcji obsługi lub korzystania z laptopa.  Wprowadź indywidualny kod w celu wyizolowania określonego zdarzenia lub wybierz z obszernej listy opcji, a następnie zawęź wybór do typu sterownika oraz kodu.

Użytkownicy zgadzają się, że KoolCode jest jedną z najlepszych dostępnych aplikacji dla urządzeń chłodniczych, przyznając jej średnio 4,5 gwiazdki w sklepie Google Play.

Pobierz aplikację KoolCode już teraz, aby uzyskać proste narzędzie umożliwiające obsługę offline, za pomocą którego będziesz mógł łatwo wyszukiwać kody z poziomu swojego telefonu.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aplikacja KoolCode (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.