Industrial Refrigeration 2

  • Przegląd
  • Materiały do pobrania
  • Zrzeczenie się odpowiedzialności
  • Skontaktuj się z nami

Cyfrowy katalog zestawów serwisowych

Dzięki Industrial Refrigeration 2, możesz szybko uzyskać dostęp do naszego kompletnego katalogu części zamiennych i zestawów serwisowych bezpośrednio ze swojego telefonu. Aplikacja uwzględnia szeroką gamę części zamiennych i zestawów serwisowych dla chłodnictwa przemysłowego, takich jak zawory, filtry, presostaty czy czujniki.

Dzięki tej aplikacji i jej wizualnemu interfejsowi usprawnisz swoją działalność w branży chłodniczej poprzez szybką identyfikację niezbędnych podzespołów. 

Rysunki i ilustracje przedstawiają każdy typ części zamiennych, a także wskazują gdzie należy je zamontować oraz które z podzespołów przynależą do danego zestawu serwisowego.

Wystarczy, że wyszukasz produkt, który wymaga naprawy według jego funkcji lub nazwy. Następnie wystarczy określić rozmiar produktu, aby znaleźć dostępny zestaw serwisowy oraz odpowiedni numer katalogowy.

Po znalezieniu odpowiedniego zestawu serwisowego, możesz wysłać e-mail zawierający informacje na temat części zamiennych bezpośrednio do hurtownika w celu natychmiastowego złożenia zamówienia.

Materiały do pobrania

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Aplikacja Refrigeration 2 (zwana dalej „aplikacją”) jest dostarczana w stanie „takim jaki jest” oraz w miarę dostępności w celach, do których jest przeznaczona, określanych wyłącznie przez firmę Danfoss, a użytkownik korzysta z niej wyłącznie na własną odpowiedzialność. Aplikacja oraz wyniki i informacje wygenerowane za jej pomocą nie mogą zastępować doradztwa technicznego, ale muszą podlegać weryfikacji przez użytkownika. Nie stanowią obietnic i nie można polegać na nich jako precyzyjnych danych na potrzeby analiz.

Firma Danfoss zrzeka się odpowiedzialności za wszelkie gwarancje i warunki dotyczące Aplikacji, zarówno jawne, dorozumiane, jak i ustawowe, m.in. warunków przydatności handlowej, zadowalającej jakości, przydatności do określonego celu, dokładności i nienaruszania praw stron trzecich. Firma Danfoss nie gwarantuje, że Aplikacja spełni wymagania użytkownika, ani że jej działanie będzie nieprzerwane i pozbawione błędów.

W zakresie dozwolonym przez prawo firma Danfoss w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody bezpośrednie, specjalne, pośrednie ani następcze, w tym, bez ograniczeń, zniszczenie mienia, utratę oszczędności lub zysków ani za utratę danych wynikającą z użycia Aplikacji.

Skontaktuj się z nami

W celu uzyskania dalszych informacji, zapraszamy do kontaktu z nami.