Sposoby zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem

Definicja:

 • Zjawisko odnoszące się do pracy pomp, gdy parametry napływu medium do pompy są niewystarczające.
 • Występuje najczęściej w przypadku, kiedy lustro cieczy obniży się na tyle, że pompa nie może jej zassać – pompy głębinowe.
 • Suchobieg może być efektem nadmiernego opróżnienia zbiornika retencyjnego. Niebezpiecznym zjawiskiem jest również tworzenie się tzw. kieszeni powietrznych w najwyższych punktach rurociągów prowadzących do przerwania strumienia cieczy.

Skutki:

 • Zatarcie łożysk ślizgowych smarowanych wodą
 • Uszkodzenie uszczelnień - rozszczelnienie
 • Przeciążenie uzwojeń silnika - przetopienie izolacji uzwojeń
 • Zwarcie w silniku
 • Trwałe uszkodzenia wału i wirnika pompy

Parametry diagnostyczne i ich pomiar:

 • Ciśnienie – presostat lub przetwornik ciśnienia
 • Poziom – pływak lub presostat
 • Przepływ – detektor przepływu
 • Przewodność – czujnik konduktometryczny
 • Prąd – zabezpieczenie przeciążeniowe silnika pompy
 • Temperatura – czujnik temperatury w uzwojeniach silnika pompy

Metody zabezpieczenia pomp

I. Pomiar minimalnego ciśnienia - presostaty (wyłączniki ciśnieniowe) KP34/35

 • Montaż po stronie ssącej pompy i dobór do maks. ciśnienia w instalacji
 • Reagują na spadek ciśnienia wywołany niedoborem wody (obniżeniem lustra)
 • Możliwość precyzyjnej nastawy wartości ciśnienia wyłączenia (około 0,5 bar)
 • Możliwość precyzyjnego określenia punktu powrotu pracy pompy przy wzroście ciśnienia
 • Zakres regulacji: od 0,1 bar (duża czułość) do 2,2 bar (wysoka wartość ciśnienia)
 • Możliwość bezpośredniego sterowania pracą silnika 1-fazowego do 16A (AC-3)

II. Pomiar minimalnego ciśnienia - presostaty (wyłączniki ciśnieniowe) BCP3L z funkcją resetu, rygla

 • Funkcja pełnego zabezpieczenia instalacji oraz pompy - bezpieczne i zdecydowane rozwiązanie, ułatwiające pracę służbom utrzymania ruchu
 • Zablokowanie powrotu pracy pompy przy ponownym wzroście ciśnienia
 • Przycisk RESET – wymagana świadoma ingerencja człowieka celem zezwolenia na ponowną pracę pompy technologicznej np. wyporowej wysokociśnieniowej serii PAH produkcji Danfoss
 • Stosowane, gdy nie ma pewności stabilnego powrotu ciśnienia (ponowne załączenie pompy spowoduje kolejny spadek lustra cieczy) LUB gdy ponowne załączenie pompy może grozić uszkodzeniem innych elementów instalacji lub zaburzeniem procesu technologicznego
 • Należy podłączać do centralnej jednostki sterującej pracą instalacji

III. Presostat RT 113 – pomiar ciśnienia hydrostatycznego słupa cieczy w zbiorniku

 • Działanie prewencyjne, zapobiegające powstanie suchobiegu
 • Zastosowanie wszędzie tam, gdzie pompy czerpią wodę ze zbiorników retencyjnych
 • Osiągnięcie minimalnego poziomu – presostat RT – załącza alarm – odcinając zasilanie pompy przed obniżeniem lustra cieczy

IV. Presostat podwójny KP 44 – zabezpieczenie oraz sterowanie pracą pompy

 • Unikatowe rozwiązanie 2w1 – regulacja oraz zabezpieczenie przed suchobiegiem
 • Sprzężony obwód elektryczny – brak konieczności podwójnego okablowania

V. Przetwornik ciśnienia

 • Sygnał z przetwornika ciśnienia pozwala na stabilizację ciśnienia w instalacji (sterowanie pracą falownika), ale również dzięki odpowiedniemu algorytmowi może skutecznie zabezpieczać przed suchobiegiem Przetworniki ciśnienia MBS 3000
 • Stosowane, gdy występują zmienne wartości ciśnienia na ssaniu pomp
 • Sygnał analogowy 0-10V lub 4-20mA pozwala na kontrolę ciśnienia w całym zakresie pracy pompy
 • Pomiar ciśnienia absolutnego daje możliwość kontroli powstawania podciśnienia w instalacji
 • Możliwość adaptacyjnego ustalania progu „Alarm” dla spadku poziomu lustra wody
 • Zabezpieczenie pomp głębinowych (pomiar ciśnienia po stronie tłocznej)

VI. Czujnik przepływu FQS - wychylenie łopatki na skutek przepływu cieczy

 • Możliwość ustawienia minimalnego przepływu powodującego zadziałanie, rozwarcie obwodu elektrycznego
 • Przyłącze i łopatka wykonana z mosiądzu – ochrona antykorozyjna
 • W komplecie zestaw łopatek umożliwiający dostosowanie do średnicy rury 1”- 6”

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie