Presostaty różnicy ciśnień do monitorowania i zabezpieczenia instalacji

Zastosowanie:

  • Sygnalizacja stopnia zabrudzenia filtra
  • Kontrola zakamienienia, zamulenia wymiennika
  • Kontrola ciśnienia tłoczenia pomp obiegowych, uzupełniających i innych

Sygnalizacja stopnia zabrudzenia filta

Presostaty pomiaru różnicy ciśnień dP są od samego począt­ku przeznaczone do pomiaru spadków ciśnienia na filtrach w obiegach chłodzących lub ciepłowniczych. Oczywiste, że zwiększenie zabrudzenia filtra powoduje wzrost oporów przepływu, a to przekłada się na pogorszenie sprawności in­stalacji, a również może prowadzić do poważnych awarii (np. brak wystarczającego chłodzenia lub grzania).

Powszechnie stosowaną praktyką jest wymiana/czyszcze­nie filtrów w określonych interwałach czasowych. Nie jest to jednak ekonomicznie uzasadnione, a ponadto wymaga zaangażowania służb eksploatacyjnych, co generuje koszty. Podłączenie presostatu do systemu monitoringu BMS czy SCADA pozwala na ograniczenie aktywności pracowników do niezbędnego minimum.

Zyskuje się również na trwałości FOM’ów (Filtrów Odmulaczy Magnetycznych) oraz filtrów siatkowych.

Zastosowanie presostatu różnicowego w praktyce jest bardzo proste. Za pomocą rurek kapilarnych, doprowadza się ciśnienie sprzed filtra (HP – wysokie) oraz z za filtra (LP – niskie). W samym presostacie pozostaje dokonanie nastawy dP rzędu kilku-kilkudzięsięciu kPa. Gdy spadek ciśnienia osiągnie wybraną wartość, nastąpi przełączenie styków presostatu i podanie sygnału alarmowego do systemu monitoringu.

Kontrola ciśnienia tłoczenia pomp obiegowych

Alternatywnym zastosowaniem presostatów różnicowych dP jest kontrola ciśnienia tłoczenia pomp obiegowych.

W instalacjach ciepłowniczych, zwłaszcza w węzłach ciepłowniczych, istnieje konieczność potwierdzania pracy pompy. Stosuje się w głównej mierze pompy elektroniczne. Ze względu na charakterystykę oszczędzania energii, pompy regulując prędkością obrotową, znacząco obniżają wytwarzaną różnicę ciśnień do niezbędnego minimum. Ta niewielka wartość jest trudna do zarejestrowania, a brak takiej informacji uniemożliwia kontrolę poprawności procesu.  Jest to również istotne, ze względu na zabezpieczenie pomp przed „suchobiegiem”.

Nie zapominajmy też o układach dwupompowych i ich pracy naprzemiennej. Dzięki zastosowaniu presostatu różnicowego, sterownik (np. regulator pogodowy ECL 310) ma zawsze możliwość automatycznego uruchomienia pompy rezerwowej, w przypadku utraty wytwarzania wymaganej wysokości podnoszenia przez pompę podstawową.

Samo podanie zasilania nie jest warunkiem wystarczalnym do uznania pracy pompy (można sobie wyobrazić sytuację, gdy uszkodzeniu ulega wirnik pompy, a sam silnik pracuje poprawnie).

Jednoznacznym wskaźnikiem wydaje się pomiar ciśnienia, a w szczególności ciśnienia różnicowego przed i za pompą.

Z chwilą uruchomienia pompy po stronie tłoczenia ciśnienie wzrasta względem strony ssącej. Taką zmianę błyskawicznie jest w stanie wykryć presostat różnicowy. Ponadto, w zależności od parametrów pracy pompy (wysokości podnoszenia) presostaty pozwalają na ustawienie progu zadziałania odpowiadającego zaprojektowanej efektywności działania pompy.

W celu zastosowania danego presostatu, należy za pomocą rurek kapilarnych, doprowadzić ciśnienie sprzed pompy (LP – niskie) oraz z za pompy (HP – wysokie). W samym presostacie pozostaje dokonać nastawy dP rzędu kilku-kilkudzięsięciu kPa. Taki pomiar wiąże się z montażem odwrotnym niż w przypadku pomiaru spadku ciśnienia na filtrze.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie