Elektrozawory do zraszania dry-coolerów, uzupełniania wody w wieżach chłodniczych oraz w wieżach wyparnych

Proces chłodzenia suchego odbywa się w urządzeniach zwanych chłodniami wentylatorowymi suchymi, w których medium (woda lub roztwór glikolu) przepływa przez szereg rur. Chłodzący strumień powietrza generowany jest przez wentylatory zapewniające równomierny przepływ powietrza przez całą powierzchnię.

 

Gdy wydajność chłodzenia zwłaszcza w gorące dni jest niewystarczająca, na pomoc mogą przyjść wymienniki ciepła i skraplacze o chłodzeniu adiabatycznym. System rur biegnący pod wymiennikiem ciepła lub obok niego posiada wbudowane dysze natryskowe, które umożliwiają adiabatyczne obniżanie temperatury przy wysokiej temperaturze otoczenia. Strumień powietrza wlotowego przez dysze natryskowe jest zraszany wodą w formie aerozolu, a chłodzenie następuje poprzez odparowanie.

Urządzenia tego typu dostosowane są do ściśle określonych zastosowań i cechują się maksymalnie zoptymalizowaną wydajnością oraz minimalnym poziomem hałasu. W przeciwieństwie do chłodnic suchych, w wieżach chłodniczych woda jako medium chłodzące podlega chłodzeniu bezpośrednio w strumieniu powietrza, a po schłodzeniu wraca ponownie do obiegu chłodzącego. Na skutek odparowania, z parą wodną ulatuje do atmosfery regularnie dość spora ilość wody z obiegu chłodzącego.

Wodę charakteryzuje dwudziestokrotnie większy współczynnik przewodzenia ciepła od powietrza. Niskociśnieniowe systemy, o ciśnieniu w układzie na poziomie 1,5 - 2,5 bar, charakteryzują się głównie nasyceniem powietrza wlotowego. Systemy wysokociśnieniowe, o ciśnieniu w układzie na poziomie 2,0 - 4,0 bar, oznaczają pracę w trybie częściowo hybrydowym. W przypadku wież chłodniczych elektrozawory służą do zasilania zestawu dysz (tryskaczy) rozpylających wodę po powierzchni chłodnic oraz mają za zadanie uzupełniać ubytki wody.

W wieżach wyparnych elektrozawory montuje się na otwartym obiegu wtórnym i służą do dopuszczania wody, która ubywa w wyniku odparowania, uniesienia ze strumieniem powietrza oraz usunięcia kondensatu. Dla opisanych systemów, w zależności od konstrukcji, temperatura medium na wylocie jest poniżej temperatury otoczenia.

Wymiennik ciepła ze zraszaniem żeber posiada urządzenie zwilżające żebra wodą wtedy, gdy jest to wymagane. Spływająca kaskadowo woda jest gromadzona w misie ze stali nierdzewnej i tłoczona za pomocą pompy z powrotem do urządzenia zwilżającego. Praca w trybie mokrym uruchamiana jest w zależności od temperatury medium oraz temperatury otoczenia.

Zawory elektromagnetyczne, charakteryzują się natychmiastowym czasem reakcji na sygnał sterujący, umożliwiając w ten sposób dokładną regulację procesów termodynamicznych. Należy także pamiętać, że woda powinna być zmiękczona (stacja uzdatniania wody) aby zapobiegać wytrącaniu osadów organicznych.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie