Elektrozawory napełniające zbiorniki sterowane czujnikiem poziomu

Gdy wydajność przyłącza wodociągowego jest niewystarczająca, lub istnieją inne zagrożenia które nie gwarantują  wystarczającego zaopatrzenia w wodę danego obiektu, konieczne jest zastosowanie zbiorników buforowych.

Zawory elektromagnetyczne typu EV220B są automatycznymi, sterowanymi elektrycznie zaworami, służącymi do regulacji poziomu cieczy w zbiornikach. Sterowanie pracą odbywa się za pomocą presostatu. W przypadku, kiedy poziom w zbiorniku jest za niski, presostat (czujnik poziomu) podając napięcie na cewkę elektrozaworu otwiera go.

Gdy ciecz w zbiorniku osiągnie wymagany poziom, presostat zdejmuje napięcie z cewki   elektrozaworu w ten sposób go zamykając.

Z uwagi  na wymaganą dokładność pomiaru poziomu proponujemy zastosowanie czujników typ RT:

•   RT 113 regulacja poziomu wody: 0 - 3m

•   RT 112 regulacja poziomu wody: 1 - 11m

Zawory EV220B mogą również współpracować z innymi urządzeniami do pomiaru poziomu posiadającymi wyjście przekaźnikowe.

Zalety stosowania elektrozaworu z czujnikiem poziomu (presostatem):

- element pomiarowy czujnika poziomu bez części ruchomych podatnych na uszkodzenie mechaniczne

- czujnik  pomiaru poziomu poza zbiornikiem – łatwiejszy serwis

- w przeciwieństwie do sondy, presostat z elektrozaworem nie wymaga dodatkowego sterownika

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie