Zawory elektromagnetyczne i presostaty do uzupełniania zładu w instalacji CO

Jak pokazuje praktyka w nawet najlepiej wykonanych układach centralnego ogrzewania mogą pojawić się ubytki wody (tzw. zładu).

 

Poniżej przedstawiony układ pozwala zautomatyzować uzupełnianie zładu poprzez automatyczne pobieranie wody z układu pierwotnego. Układ umożliwia uzupełnianie wodą sieciową ubytków w instalacji centralnego ogrzewania. 

Opis układu:

Na przewodzie łączącym powrót z węzła do sieci cieplnej z powrotem z instalacji wewnętrznej zamontowany jest zawór elektromagnetyczny typu EV220B. Elementem sterującym pracą zaworu elektromagnetycznego jest regulator ciśnienia (presostat) typu KPI 35, zamontowany na przewodzie przyłączeniowym do naczynia wzbiorczego.

Nastawa presostatu ustawiona jest na wartość nominalną ciśnienia zładu, czyli maksymalną wartość, przy której ma nastąpić zamknięcie zaworu elektromagnetycznego po ewentualnym uzupełnieniu wodą sieciową. Jednocześnie drugi ustawialny parametr presostatu – mechaniczna różnica załączeń – zapewnia możliwość wyboru wartości minimalnej ciśnienia, przy którym zawór elektromagnetyczny otwiera się, rozpoczynając uzupełnianie instalacji wodą sieciową.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie