Elektrozawory do pomieszczeń sanitarnych sterowane czujnikiem ruchu – wymóg certyfikatu BREEAM

Certyfikat energooszczędności BREEAM (Buiding Rese­arch Establisment Environmental Assessment Method) dla budynków użyteczności publicznej staje się standardem takim, jak np. klasa A+ dla sprzętów gospodarstwa domo­wego. Zrównoważone budownictwo jest w Polsce nową i niezbędną potrzebą społeczną. 

Na rynku można zaobser­wować coraz większe zainteresowanie budynkami biuro­wymi nazywanymi „zielonymi biurami”, które otrzymały lub w najbliższym czasie otrzymają certyfikaty ekologiczne. Bu­dynki te, dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań technologicznych i materiałowych zużywają ok. 30% mniej energii niż budynki tradycyjne i są przyjazne dla środowiska naturalnego. Przebywanie w takich budynkach wpływa również korzystnie na samopoczucie pracowników.

W zrównoważonym budownictwie dużą rolę odgrywają energooszczędne materiały budowlane mające na celu aku­mulację ciepła a także dedykowane rozwiązania technicz­ne. Organizacje międzynarodowe, które dokonują oceny budynków, wprowadziły specjalne, wielokryterialne systemy certyfikacji ekologicznej. Budynek z certyfikatem ekolo­gicznym podnosi prestiż całej inwestycji i jest wizytówką deweloperów, którzy w ten sposób mogą zaistnieć jako ekologiczni deweloperzy, dbający o środowisko naturalne. Również najemcy chętniej wybierają „zielone powierzchnie biurowe” które pozytywnie wpływają na zdrowie i samo­poczucie pracowników i w dodatku przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.

Na system certyfikacji składają się różne kategorie zawiera­jące grupy kryteriów, które musi spełnić budynek zrówno­ważony. Jednym z mediów, którego zużycie ma wpływ na koszty użytkowania powierzchni biurowej, handlowej czy usługowej jest oczywiście woda. Zabezpieczenie przed nie­kontrolowanym zużyciem wody np. w przypadku nieszczel­nej spłuczki, kapiącego kranu czy pękniętego wężyka nigdy nie było tak proste jak poprzez zastosowanie elektrozawo­rów sterowanych czujnikiem ruchu. W ten sposób mamy pełną kontrolę dozowania zarówno ciepłej jak i zimnej wody do węzłów sanitarnych, którymi mogą być też kuch­nie czy inne pomieszczenia administracyjne budynków. Ustawiając kilkuminutowe opóźnienie wyłączenia (odcięcia) wody poprzez elektrozawór, po zarejestrowaniu ostatniego ruchu (obecności) osoby w danym pomieszczeniu, mamy zagwarantowane kontrolowane zużycie wody, co przekłada się na obniżenie rachunków a także ograniczenie zniszczeń spowodowanych zalaniem pomieszczeń.

Unikatowe zawory EV220BW z ECO-DZR mosiądzu – długotrwała bezawaryjna praca

Do instalacji odcinającej wodę, proponujemy bardzo szczególne wersje zaworów wykonanych ze specjalnego stopu ECO-DZR mosiądzu niezawierającego ołowiu (<0,1%) oraz odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną. Jednak w kontakcie z wodą miękką, zawierającą chlor, jaka dostępna jest w instalacji wodociągowej mosiądz podlega procesowi odcynkowania. Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem. ECO-DZR mosiądz charakteryzuje się wysoką odpornością na odcynkowanie. Materiał ten oferuje więc dużą lepszą odporność na korozję w instalacjach wodociągowych, a ponadto w przeciwieństwie do zwykłego mosiądzu nie zawiera w swoim składzie ołowiu (zawartość <0,1%).

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie