System przeciwzalaniowy USM® Grodno z elektrozaworami Danfoss

System USM® wraz z czujnikami i zaworami elektromagnetycznymi zabezpiecza przed skutkami awarii instalacji wodnych, natychmiastowo odcinając wypływ cieczy nie agresywnych, również tych nieprzewodzących.

Najprostszy pomiar detekcji wycieku wody opiera się na zmianie rezystancji między dwoma elektrodami izolowanymi od siebie. Gdy nastąpi wyciek, woda zwiera elektrody, co powoduje zadziałanie systemu.

Najbardziej popularnym rozwiązaniem jest zasilanie pętli pomiarowej napięciem stałym DC, co może spowodować w miejscu kontaktu cieczy z elektrodami proces elektrolizy i w efekcie powstanie nalotu na jednej z elektrod. Powoduje to zmianę rezystancji całego obwodu i sygnał alarmowy może nie zostać uruchomiony. Z kolei zasilanie pętli pomiarowej napięciem przemiennym AC, o małej częstotliwości, usuwa problem elektrolizy, natomiast układ pomiarowy staje się mniej stabilny i pojawiają się błędne odczyty rezystancji, wywołujące albo fałszywe alarmy albo ich brak.

Nowatorski i opatentowany system USM® działa na odmiennej zasadzie i jest wolny od wymienionych tu wad. 

Alternatywą dla punktowych czujników zalania są przewody sensoryczne, czyli taśmy rezystancyjne. Mamy tam najczęściej do czynienia z instalacją wypełnioną wodą lodową, czyli wodnym roztworem glikolu. Trzeba mieć na uwadze, że aktywowany sensor odłącza zasilanie instalacji w wodę, aż do czasu jego wysuszenia, co w przypadku specyficznej konstrukcji tych taśm, trwa zdecydowanie dłużej, a ponadto może wywołać trwałą zmianę rezystancji sensora.

Nieznana lub zmienna rezystancja obwodu detekcji zalania może być też problemem w przypadku wycieku wody z detergentem z pralki czy zmywarki. Czujniki rezystancyjne mogą w takim przypadku nie zarejestrować prawidłowo takiego zalania.

System USM® posiada czujniki, które dzięki unikatowej zasadzie działania, pozbawione są opisanych tu problemów.

Sercem systemu jest centralka SI-EB, która:

 • zbiera sygnały wycieku z czujników
 • steruje pracą zaworu elektromagnetycznego Danfoss
 • kontroluje poprawność obwodów pomiarowych
 • generuje alarmy

Montaż

Zależnie od typu obiektu i sposobu zabezpieczenia, możemy montować czujniki przy posadzce lub na suficie napinanym. Zaleca się montaż czujnika podstawowego typu „K” w miejscu przyłącza wodociągowego, za wodomierzem i w sąsiedztwie centralki SI-EB. Posiada on dwa elementy pomiarowe poziomu:

 • „0” – alarm podstawowy
 • „1” – alarm rozszerzony

Aktywacja poziomu „0” powoduje zamknięcie elektrozaworu, z kolei przejście na poziom „1” może zainicjować np. wyłączenie pompy, czy też uruchomienie dodatkowego zabezpieczenia lub powiadomienia. W pomieszczeniach takich jak toaleta, kuchnia, łazienka można z kolei zamontować czujniki typu „M”, wykrywające poziom „0”.

Czujniki są łączone ze sobą szeregowo, maksymalnie 4 czujniki w jednym układzie. Może pojawić się wątpliwość, co się stanie, gdy uszkodzi się choćby jeden z przewodów łączących centralkę z czujnikami? W typowych tanich rozwiązaniach grozi to niezadziałaniem systemu w razie zalania.

Tu widzimy kolejną istotną przewagę Systemu USM®, który w takim przypadku niezwłocznie po uszkodzeniu obwodu elektrycznego zamknie elektrozawory i będzie sygnalizował awarię. Czujniki punktowe w tym rozwiązaniu wykrywają poprawnie nie tylko czystą wodę, ale także takie ciecze, jak olej, alkohol, różnego rodzaju soki oraz inne płyny eksploatacyjne czy technologiczne.

Kolejną istotną przewagą prezentowanego tu systemu są unikatowe bi-stabilne zawory elektromagnetyczne Danfoss.

Odwieczny dylemat instalatora: czy zastosować elektrozawór NC (beznapięciowo zamknięty) czy NO (beznapięciowo otwarty)? Obydwa rozwiązania zawsze generowały zużycie energii elektrycznej w jednym z położeń pracy zaworu. Zupełnie nowatorskie rozwiązanie zastosowane w zaworach bi-stabilnych Danfoss, co istotne produkowane w Polsce, zmniejsza radykalnie ilość energii elektrycznej potrzebnej do pracy, gdyż napięcie musimy podać na cewkę jedynie do zamknięcia lub otwarcia zaworu, w postaci krótkiego impulsu trwającego raptem 350ms.

Nie bez znaczenia jest też niezwykle krótki czas zamknięcia zaworu elektromagnetycznego, w odróżnieniu od często stosowanych typowych zaworów kulowych potrzebujących do zamknięcia nawet kilkudziesięciu sekund, podczas których może dojść do znaczących, a możliwych do uniknięcia strat.

Dodatkowo zawory kulowe są też podatne na możliwość łatwego i trwałego uszkodzenia powierzchni roboczej kuli, co skutkuje przeciekami i koniecznością wymiany zaworu na nowy.

Elektrozawory Danfoss są zaprojektowane do znacząco większej ilości cykli przełączania, co gwarantuje ich wieloletnie użytkowanie. Aby zagwarantować poprawną długoletnią eksploatację, niezbędne jest zastosowanie filtrów przed elektrozaworami, które są dostarczane jako element systemu.

Oczywiście pojawia się pytanie, co się stanie z moim zabezpieczeniem w razie awarii zasilania w budynku?

Wydaje się, że najlepszą opcją powinny być rozwiązania bazujące na zasilaniu bateriami litowymi. Oferują one łatwy montaż oraz poczucie bezpieczeństwa nawet na 2-3 lata. Praktyka wskazuje, że tego typu systemy nie miewają baterii wymienionych na czas, bo trudno o tym pamiętać, co powoduje, że w najbardziej pożądanym momencie nie zadziałają.

Na koniec warto też podkreślić, że system USM® wraz z czujnikami oraz elektrozaworami bi-stabilnymi, będzie pracował poprawnie również w razie awarii zasilania 230VAC.

Układ może być zasilany z:

 • zasilaczy buforowych central alarmowych
 • systemów p-poż SAP
 • systemów BMS
 • opcjonalnego własnego zasilacza buforowego z akumulatorami

Modele systemu USM®

● USM®2.2al12VD - układ podstawowy, do współpracy z centralkami alarmowymi i tam, gdzie zasilacze buforowe, zawory elektromagnetyczne ¾” (średnica typowego wodomierza na przyłączu mieszkalnym) i przekaźniki sterujące mogą być zasilane napięciem 12VDC

 • Typowe rozwiązanie dla budownictwa mieszkaniowego.

● USM®2.2al24VD - układ, w którym zasilacze buforowe, większe zawory elektromagnetyczne powyżej ¾” i przekaźniki sterujące układu są zasilane napięciem 24VDC.

 • Do zastosowań w aplikacjach inteligentnych budynków, budynkach wyposażonych w system BMS, czy w instalacjach technologicznych.

● Model USM®3 - układ do różnych innych obiektów i zastosowań, bazujący na USM®2.2al24VD. W zależności od instalacji może być wyposażony w:

 • większą ilość elektrozaworów sterowanych 24VDC od ¾” do 4”
 • komunikator GSM (zaprogramowany dla potrzeb układu)
 • wyłącznik główny z wyzwalaczem, umożliwiający odłączanie zasilania budynku, jeśli wyciek może spowodować dodatkowe niebezpieczeństwo w obiekcie
 • zasilanie buforowe 27,6VDC wraz z akumulatorami, dobrane do standardu awaryjnego obiektu i autonomii zasilania.

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zadzwoń 22 755 06 07 lub

napisz do nas na automatyka@danfoss.com

Zadaj pytanie