Elektrozawory do pomieszczeń sanitarnych sterowane czujnikiem ruchu – wymóg certyfikatu BREEAM

Certyfikat energooszczędności BREEAM (Buiding Rese­arch Establisment Environmental Assessment Method) dla budynków użyteczności publicznej staje się standardem takim, jak np. klasa A+ dla sprzętów gospodarstwa domo­wego. Zrównoważone budownictwo jest w Polsce nową i niezbędną potrzebą społeczną. 

Na rynku można zaobser­wować coraz większe zainteresowanie budynkami biuro­wymi nazywanymi „zielonymi biurami”, które otrzymały lub w najbliższym czasie otrzymają certyfikaty ekologiczne. Bu­dynki te, dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań technologicznych i materiałowych zużywają ok. 30% mniej energii niż budynki tradycyjne i są przyjazne dla środowiska naturalnego. Przebywanie w takich budynkach wpływa również korzystnie na samopoczucie pracowników.

W zrównoważonym budownictwie dużą rolę odgrywają energooszczędne materiały budowlane mające na celu aku­mulację ciepła a także dedykowane rozwiązania technicz­ne. Organizacje międzynarodowe, które dokonują oceny budynków, wprowadziły specjalne, wielokryterialne systemy certyfikacji ekologicznej. Budynek z certyfikatem ekolo­gicznym podnosi prestiż całej inwestycji i jest wizytówką deweloperów, którzy w ten sposób mogą zaistnieć jako ekologiczni deweloperzy, dbający o środowisko naturalne. Również najemcy chętniej wybierają „zielone powierzchnie biurowe” które pozytywnie wpływają na zdrowie i samo­poczucie pracowników i w dodatku przynoszą wymierne korzyści ekonomiczne.

Na system certyfikacji składają się różne kategorie zawiera­jące grupy kryteriów, które musi spełnić budynek zrówno­ważony. Jednym z mediów, którego zużycie ma wpływ na koszty użytkowania powierzchni biurowej, handlowej czy usługowej jest oczywiście woda. Zabezpieczenie przed nie­kontrolowanym zużyciem wody np. w przypadku nieszczel­nej spłuczki, kapiącego kranu czy pękniętego wężyka nigdy nie było tak proste jak poprzez zastosowanie elektrozawo­rów sterowanych czujnikiem ruchu. W ten sposób mamy pełną kontrolę dozowania zarówno ciepłej jak i zimnej wody do węzłów sanitarnych, którymi mogą być też kuch­nie czy inne pomieszczenia administracyjne budynków. Ustawiając kilkuminutowe opóźnienie wyłączenia (odcięcia) wody poprzez elektrozawór, po zarejestrowaniu ostatniego ruchu (obecności) osoby w danym pomieszczeniu, mamy zagwarantowane kontrolowane zużycie wody, co przekłada się na obniżenie rachunków a także ograniczenie zniszczeń spowodowanych zalaniem pomieszczeń.

Unikatowe zawory odporne na korozję mosiądzu – długotrwała bezawaryjna praca

Do instalacji odcinającej wodę, proponujemy bardzo szczególne wersje zaworów, wykonane ze specjalnego stopu mosiądzu DZR odpornego na korozję i odcynkowanie, którego trwałość sięga 20 lat. W normalnych warunkach eksploatacji mosiądz wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z wodą oraz korozję atmosferyczną. Jednak w kontakcie z wodą miękką, zawierającą chlor, jaka dostępna jest w instalacji wodociągowej mosiądz podlega procesowi odcynkowania. Jest on także narażony na mechanizm korozji zwany sezonowym pękaniem. Mosiądz CuZn36Pb2As (DZR) charakteryzuje się wysoką odpornością na odcynkowanie. Materiał ten oferuje więc dużą lepszą odporność na korozję w instalacjach wodociągowych. Mosiądz DZR jest z powodzeniem stosowany do produkcji elementów armatury wodociągowej.

Zapraszamy do lektury noty aplikacyjnej dostępnej poniżej, w której znajdują się dodatkowe, szczegółowe informacje.