Ogrzewanie murawy Stadionu MOSiR w Kielcach

wtorek, 31 maja 2022

Wielkość projektu

Do wykonania instalacji użyto kabli DEVIsport 7110W/400V w 144 odcinkach po 225 m każdy

Całkowita długość kabli wynosiła 32400 m

Całkowita moc instalacji 1024kW, 129W/m kw.

Powierzchnia chroniona 7952 m kw. (71 m x 112 m)

Podgrzanie murawy stadionu systemami DEVI

Stadion Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kielcach przy ul. Kusocińskiego jest główna bazą treningową dla drużyny Korona Kielce. Instalację wykonała kielecka firma Spring mająca już wcześniejsze doświadczenia z realizacji boisk we Wronkach, w Łodzi i Wodzisławiu Śląskim.

System podgrzewania murawy został podzielony na 12 stref a sterowanie działa w oparciu o pomiar temperatury w strefie ukorzenienia. Na stadion dostarczono stację w pełni zabezpieczającą zasilanie niezbędne do działania systemu na pełnej mocy z jednocześnie włączonym oświetleniem i budynkiem zaplecza.

Instalację wykonano w czerwcu 2018 r. i od tego czasu podgrzewana murawa na boisku znakomicie spełniła oczekiwania użytkowników.