Modernizacja kompleksu biurowego Adgar Park West w Warszawie

czwartek, 26 maja 2022

Wielkość projektu

Długość rurociągów: 1,500 m

Moc zainstalowana: 45 kW

Typ kabla: DEVIpipeguard™ 33; DEVIiceguard™ 18

Pobierz ulotkę

Zabezpieczenie central wentylacyjnych

Warszawski kompleks biurowy Adgar Park West jest bardzo dobrym przykładem modernizacji biurowca z lat 90. Po zakończeniu prac architektura budynku oraz jego klimat wewnętrzny niczym nie odbiegają od warunków nowo budowanych obiektów.

Kompleks, będący wieloletnią siedzibą jednej z sieci komórkowych, ma łączną powierzchnię najmu ponad 43 000 m2. Całe przedsięwzięcie modernizacyjne było trudnym zadaniem, ponieważ zebranie dokumentacji technicznej i porównanie jej ze stanem faktycznym wymagało pracy na „żywym” organizmie. Dodatkowo, przez cały czas połowa powierzchni była nadal eksploatowana.

Na dachu biurowca wykonana została oddzielna centrala wentylacyjna obsługująca znajdujące się na parterze kawiarnię i kuchnię. Dotychczasowe szachty okazały się zbyt małe, dlatego należało poprowadzić dodatkowy szacht instalacyjny z kanałami po zewnętrznej stronie elewacji. Na instalacjach prowadzonych po dachu do central wentylacyjnych zostały zamontowane kable grzejne DEVI.

Rury z wodą zostały zabezpieczone przed możliwością zamrożenia. W tym celu zainstalowano samoograniczające kable grzejne DEVIiceguard™ 18 oraz DEVIpipeguard™ 33, które dostosowują moc grzewczą do aktualnych strat ciepła na ochranianym rurociągu. Sumarycznie ułożono na rurociągach 1479 metrów tych kabli. Do ich załączania użyto 28 termostatów DEVIreg™ 330, które monitorują cały czas temperaturę zabezpieczonych rurociągów i w razie jej spadku załączają kable grzejne.

Zastosowanie takiego rozwiązania eliminuje możliwość wystąpienia awarii układu spowodowanego niskimi temperaturami zewnętrznymi. Szczególnie istotne jest to miesiącach zimowych. Instalacja kabli grzejnych jest nieinwazyjna dla układu hydraulicznego i eliminuje potrzebę spuszczania wody z układu w okresach przestoju.

W budynku zainstalowane zostały także zawory równoważąco-regulacyjne niezależne od zmian ciśnienia AB-QM wraz z siłownikami TWA. Urządzenia gwarantują właściwą pracę instalacji grzewczej i chłodniczej w zmiennych warunkach pracy, co zapewnia odpowiedni komfort cieplny w każdym z pomieszczeń oraz oszczędność energii. Największe oszczędności zyskujemy w okresach przejściowych np. przy stosunkowo ciepłej zimie, ponieważ przepływy rzeczywiste odpowiadają chwilowym obciążeniom cieplnym.

Sukcesywne zajmowanie powierzchni przez najemców wiąże się z realizacją inwestycji etapami. Zawór AB-QM współpracujący z dedykowanym napędem firmy Danfoss automatycznie reguluje przepływ nawet wówczas, gdy nie wszystkie elementy instalacji są ukończone. Nie ma konieczności ponownej regulacji zaworu AB-QM po zakończeniu realizacji projektu. Dzięki temu instalacja może być cały czas rozbudowywana o kolejne odbiorniki bez dodatkowych kosztów równoważenia części działającej wcześniej.