Kompleks biurowy O3 Business Campus w Krakowie

wtorek, 31 maja 2022

Wielkość projektu

Typ maty/kabla:

  • Rurociągi: DEVIpipeguard™ 25
  • Podjazd: DEVIsnow™ 300T

Moc zainstalowana: 

  • Rurociągi: 15kW
  • Podjazd: 18kW

Sterowanie:

  • Rurociągi: DEVIreg™ 330
  • Podjazd: DEVIreg™ 850
Pobierz ulotkę

Zabezpieczenie central wentylacyjnych

O3 Business Campus jest nowoczesnym kompleksem biurowym klasy A zrealizowanym przez spółkę Echo Investment. Inwestycja, mieszcząca się w północnej części Krakowa, składa się z trzech dwunastokondygnacyjnych budynków o łącznej powierzchni 57 000 m2 oraz parkingu naziemnego i podziemnego.

Dzięki wysokiemu standardowi budynków, pasom zieleni oraz atrakcyjnej lokalizacji kompleks jest idealnym miejscem dla prowadzenia biznesu. Przyjazne dla środowiska instalacje zapewniają użytkownikom niższe koszty eksploatacyjne. Każda powierzchnia posiada podnoszone podłogi, puszki podłogowe, obniżane sufity, przyjazne oświetlenie, czujniki dymu i temperatury, klimatyzację i wentylację oraz duże okna z roletami.

W październiku 2015 roku inwestycja otrzymała certyfikat BREEAM Interim Excellent. W Polsce tak wysoką ocenę przyznano jedynie kilkunastu innym kompleksom biurowym. W pierwszym etapie inwestycji zastosowane zostały produkty DEVI oraz Danfoss.

Ochrona rurociągów

Rurociągi z wodą w garażu podziemnym oraz hydranty zostały zabezpieczone przed możliwością zamrożenia. Zastosowano kable samoregulujące DEVIpipeguard™ 25 (25 W przy 10°C), które dostosowują moc grzewczą do temperatury otoczenia. Długość instalacji wynosi 600 m, a całkowita moc zainstalowana 15kW. Do sterowania systemem wykorzystano 15 sztuk termostatów DEVIreg™ 330 z zakresem regulacji temperatury od -10°C do +10°C.

Dzięki zastosowaniu systemu nie występuje możliwość awarii układu spowodowanego niskimi temperaturami zewnętrznymi, co jest szczególnie ważne w miesiącach zimowych.

Ochrona podjazdów

Podjazd kompleksu o długości 26 metrów został zabezpieczony 12 matami grzejnymi DEVIsnow™ 300T. Do sterowania instalacją zastosowano mikroprocesowy sterownik DEVIreg™ 850 oraz 1 czujnik gruntowy. Czujnik został umiejscowiony na obszarze, na którym najdłużej zalega śnieg, co wpływa na dokładność działania systemu. Instalacja odbyła się w piasku, pod kostką brukową. Całkowita moc zainstalowana wynosi 18kW.

Zapewnienie komfortu cieplnego - ogrzewanie i ciepła woda

W kompleksie został również zamontowany węzeł ciepła, który realizuje zróżnicowane potrzeby obiektu w zakresie komfortu cieplnego i ciepłej wody użytkowej. W węźle zostały zastosowane elementy automatyki ciepłowniczej Danfoss, takie jak zawory VM2 z siłownikami AME oraz urządzenia do stabilizacji i redukcji ciśnienia po stronie sieci ciepłowniczej typ AVP i AVD.

Dzięki zastosowanym rozwiązaniom użytkownicy kompleksu będą w pełni zabezpieczeni od strony komfortu cieplnego oraz ciepłej wody użytkowej. Ze strony dostawcy ciepła zastosowane urządzenia gwarantują bezpieczeństwo realizacji umów na dostawę ciepła jak i optymalizację zużycia energii, a zatem i niższe koszty.