Gwarantowane ciepło w tysiącach gliwickich mieszkań dzięki regularnie serwisowanej infrastrukturze

poniedziałek, 13 listopada 2023

Dostarczenie mieszkańcom ciepła i wody, optymalizacja procesu produkcji i spełnienie wysokich norm środowiskowych to wyzwania stojące dziś przed branżą ciepłowniczą. Mierzy się z nimi także Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej - Gliwice Sp. z o.o., które zaspokaja potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody na terenie całego miasta. Realizację zadań umożliwia niezawodna i nowoczesna infrastruktura. Zapewniają ją regularne przeglądy i serwis prewencyjny przeprowadzane przez partnera, firmę Neisa, która opiekuje się funkcjonującymi w obiekcie przetwornicami częstotliwości Danfoss Drives.

- Z ciepła systemowego wytwarzanego, przesyłanego i dystrybuowanego przez PEC Gliwice korzysta na co dzień ponad 49 tysięcy gliwickich mieszkań i wiele instytucji publicznych, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych oraz usługowo-handlowych – mówi Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice.

Ciepłownia wykorzystuje zaawansowaną infrastrukturę techniczną oraz rozbudowaną, liczącą 235 kilometrów sieć ciepłowniczą, by skutecznie wykonywać swoje zadania.

Michał Michulec, dyrektor zarządzający Neisa
Michał Michulec, dyrektor zarządzający Neisa

Rola regularnych przeglądów i serwisu prewencyjnego

Zaawansowaną infrastrukturę ciepłowni tworzą kotłownia WP-70, w której znajdują się trzy kotły pyłowe, kotłownia WR-25 wyposażona w cztery kotły rusztowe oraz dwie lokalne kotłownie gazowe. Ważnym elementem układu są funkcjonujące przy kotłach elektrofiltry i wentylatory wyciągowe spalin. Na prawidłowe funkcjonowanie obiektu, w zgodzie ze ścisłymi normami, pozwalają instalacje odsiarczania, układ pompowni składający się z sześciu pomp i liczne urządzenia wspomagające. Silniki wentylatorów, pomp, a także taśm, są regulowane z pomocą przetwornic częstotliwości Danfoss Drives, m.in. serii VACON® 100.

Właściwe funkcjonowanie przetwornic częstotliwości zapewniają regularnie przeprowadzane przeglądy, podczas których eksperci Neisa oceniają stan techniczny przetwornic częstotliwości oraz analizują ryzyka potencjalnych awarii poszczególnych elementów i całego napędu. Na podstawie zebranych informacji, specjaliści przeprowadzają naprawy.

Jednak działania Neisa nie koncentrują się jedynie na bieżących naprawach i konserwacji, a wręcz przeciwnie - podczas każdego przeglądu w PEC Gliwice specjaliści oceniają, czy w najbliższej przyszłości może zaistnieć ryzyko wystąpienia problemów technicznych lub spadku sprawności i na tej podstawie przygotowują listę zaleceń co do wymiany urządzeń lub ich części. Propozycje Neisa są uszeregowane pod kątem pilności. W ten sposób gliwicka ciepłownia ma czas, żeby przygotować się i ocenić, które naprawy chce, żeby specjaliści zrealizowali podczas najbliższego serwisu prewencyjnego, ułatwiającego zapobieganie przyszłym awariom.

- Dzięki systematycznym przeglądom i naprawom PEC Gliwice ma komplet niezbędnych informacji o infrastrukturze. W ten sposób może utrzymać jej najwyższą sprawność, na przykład poprzez sukcesywną modernizację napędów. Uwzględnia ona przetwornice częstotliwości dobrane do konkretnej aplikacji, a więc posiadające właściwe protokoły komunikacyjne czy też karty wejść i wyjść – zaznacza Michał Michulec, dyrektor zarządzający Neisa.

Marcin Trepka, kierownik sprzedaży regionalnej w Danfoss Drives
Marcin Trepka, kierownik sprzedaży regionalnej w Danfoss Drives

DrivePro® Site Assessment w odpowiedzi na wyzwania

Wyzwaniem w przypadku firmy działającej w takiej branży jak PEC Gliwice jest dopasowanie czasowe przeglądów. Eksperci Neisa realizują DrivePro® Site Assessment, czyli audyt i analiza ryzyka dla napędów prądu zmiennego, w sezonie wakacyjnym, kiedy zapotrzebowanie na ciepło jest mniejsze. Tym samym uwzględniają harmonogram działania zakładu i potrzeby miasta. Wszelkie prace prewencyjne prowadzone są poza sezonem gotowości i produkcyjnym, by w ten sposób uniknąć niepotrzebnego ryzyka i umożliwić przedsiębiorstwu optymalne funkcjonowanie w kluczowym okresie roku.

- Regularne przeglądy, prowadzone już od 2003 roku, zapewniają stabilność naszej działalności. Audyty pozwalają nam uniknąć niespodziewanych problemów technicznych, optymalizować zużycie energii i dbać o funkcjonowanie infrastruktury zgodnie z normami, co ma duże znaczenie w kontekście odpowiedzialności, którą bierzemy na siebie każdego dnia, dbając o skuteczne dostarczanie ciepła systemowego – zaznacza Marcin Drozdowski, Mistrz Elektryk Działu Elektrycznego PEC Gliwice.

- Audyt stanowi dla firm podstawę analizy ryzyka eksploatacji przetwornic częstotliwości, ponieważ pozwala uwzględnić wszystkie czynniki i elementy infrastruktury funkcjonującej w danym zakładzie. Jest źródłem informacji, które przekładają się później na decyzje prowadzące do większych oszczędności, wzrostu wydajności czy działania z dbałością o ekologię. To punkt wyjściowy, od którego większość organizacji przechodzi do konserwacji predykcyjnej, by dalej zwiększać wydajność operacyjną, z wyprzedzeniem przeciwdziałać awariom i kontrolować na bieżąco zużycie maszyn – mówi Marcin Trepka, kierownik sprzedaży regionalnej w Danfoss Drives. – Z doświadczenia widzimy, że zadbanie o systematyczne przeglądy, jak prowadzone w ramach współpracy Neisa i PEC Gliwice, wydłuża żywotność urządzeń i całych instalacji, a także umożliwia im utrzymanie odpowiedniej sprawności energetycznej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów.

Utrzymanie odpowiedniej jakości wody w basenach zaczyna się od filtracji mechanicznej, podczas której separatory wychwytują największe zanieczyszczenia. Kolejno ciecz przepływa przez filtry mechaniczne z tzw. szkłem aktywowanym, które hamuje rozwój bakterii na samym złożu filtracyjnym. Oddzielne instalacje służą do filtrowania biologicznego i dezynfekcji wody z pomocą ozonu i lamp UV. 

Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice
Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice

W trosce o środowisko

Dbałość o park maszyn i infrastrukturę wpisuje się w jeden z podstawowych celów PEC Gliwice, którym jest produkowanie ciepła w zgodzie z najwyższymi standardami i normami dotyczącymi ochrony środowiska.

- Naszą misją jest dostarczanie mieszkańcom Gliwic ciepła w sposób ciągły, korzystny dla nich oraz jak najbardziej przyjazny środowisku. Dlatego skrupulatnie monitorujemy stan infrastruktury, a także nieustannie ją rozwijamy, by jak najbardziej efektywnie, a przede wszystkim niezawodnie, spełniała swoją rolę. Jednocześnie wciąż udoskonalamy procesy wytwarzania i dystrybucji ciepła, by spełniać przewidziane normy środowiskowe i gwarantować najwyższe bezpieczeństwo gliwiczanom oraz środowisku – wyjaśnia Krzysztof Szaliński, prezes PEC Gliwice.

Troska o środowisko naturalne stanowi jeden z priorytetów działalności spółki, która od ponad dekady jest nagradzana za podejmowane inicjatywy i niezmiennie plasuje się w czołówce Ogólnopolskiego Rankingu Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej. W prośrodowiskowe działania wpisuje się wykorzystywanie przetwornic częstotliwości, które poprawiają efektywność energetyczną wentylatorów, pomp, podajników węgla i rusztów kotłów działających w przedsiębiorstwie.

- Zgodnie z naszymi szacunkami, zmniejszenie obciążenia prądowego silników poprzez redukcję prędkości obrotowej, zwiększa efektywność energetyczną napędzanych urządzeń o 30-40%. Wyniki są uzależnione od stopnia wysterowania układów napędowych, a ten – od czynników wpływających na parametry pracy urządzeń technologicznych – dodaje Marcin Drozdowski, Mistrz Elektryk Działu Elektrycznego PEC Gliwice.

Przetwornice częstotliwości Danfoss Drives zwiększają efektywność energetyczną napędzanych urządzeń o 30-40%

Fakty

PEC Gliwice dostarcza ciepło do gliwickich instytucji, zakładów przemysłowych i obiektów usługowych, oraz do ponad 49 tysięcy mieszkań, które stanowią 62% wszystkich lokali w mieście. Dodatkowo 21 tysięcy z nich zaopatruje w ciepłą wodę użytkową. W 2022 roku firma wyprodukowała 2 023 771 gigadżuli ciepła. Przedsiębiorstwo współpracuje z firmą Neisa, autoryzowanym partnerem Danfoss Drives w zakresie regularnych przeglądów, modernizacji oraz wymiany przetwornic częstotliwości. W ciepłowni falowniki regulują prędkość obrotową silników urządzeń w kotłowniach, pompowniach, instalacji odsiarczania, a także przy taśmociągu odżużlania kotłów. Wykorzystanie urządzeń poprawia efektywność energetyczną zakładu, a także zapewnia większą sprawność infrastruktury. Prowadzenie audytów jest dostosowane do harmonogramu działań PEC – są planowane na czas mniejszego zapotrzebowania na ciepło, co minimalizuje przestoje w sezonie grzewczym.

  • if (isSmallPicture) { ; } else if (isBigColumns) { } else { }
    Usługi DrivePro® Lifecycle

    Każde z zastosowań przetwornicy częstotliwości jest inne. Usługi DrivePro® Lifecycle, to pakiet produktów dostosowanych do Twoich potrzeb.

    Od zoptymalizowanych zestawów części zamiennych po rozwiązania przeznaczone do monitorowania stanu — dostosuj nasze produkty, aby zwiększać rentowność swojej firmy na poszczególnych etapach cyklu eksploatacji posiadanej przez Ciebie przetwornicy częstotliwości.