Dekarbonizacja statku szkoleniowego nowej generacji Skulebas

wtorek, 7 listopada 2023
Statek Skulebas na wodach otwartych
Obejrzyj film

NORWEGIA: Norweski sektor rybołówstwa zmierza w kierunku bardziej ekologicznej przyszłości w odpowiedzi na zapotrzebowanie portów dotyczące ograniczenia użycia generatorów wysokoprężnych. Transformacja ta obejmuje również edukację i inspirowanie następnego pokolenia rybaków do korzystania ze zelektryfikowanej, bardziej przyjaznej dla środowiska konstrukcji statków.

W grudniu 2021 roku, gdy duńskiej stoczni Hvide Sande została powierzona budowa nowego statku szkoleniowego dla Måløy Fishing School w Norwegii, jej partner Vest-El zobowiązał się do stworzenia statku dostosowanego do nowoczesnych praktyk rybołówstwa. Dziś, dzięki VACON® NXP System Drive firmy Danfoss, nowy statek szkoleniowy Skulebas jest napędzany napędem hybrydowym, a uczniowie korzystają z praktycznego szkolenia w zakresie rozwiązań hybrydowych na nowoczesnym statku.

Dowiedz się, w jaki sposób przetwornica mocy VACON® NXP firmy Danfoss obniża zużycie oleju napędowego, umożliwiając jednocześnie precyzyjne monitorowanie na nowoczesnym statku szkoleniowym Skulebas.

Wyzwanie: szkolenie rybaków w zakresie systemów hybrydowych

Branża morska ulega znacznym przemianom zmierzającym do osiągnięcia celu Międzynarodowej Organizacji Morskiej (IMO) w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych w transporcie morskim. Celem IMO jest zmniejszenie tych emisji o co najmniej 50% do 2050 r. w porównaniu z poziomami z 2008 r. Wywiera to ogromną presję na konstruktorów statków, aby obniżali emisję dwutlenku węgla i wypłynęli na bardziej ekologiczne wody.

W przypadku nowego statku Skulebas celem było przygotowanie statku na przyszłość poprzez zmniejszenie zużycia oleju napędowego, a jednocześnie zapewnienie, że spełnia on surowe wymagania sektoru rybołówstwa. Statek służy do połowu ryb i ich przechowywania oraz posiada koje dla 20 osób. Pracuje przez całą dobę, nie pozostawiając czasu na przestoje.

Ponadto, podczas gdy jego poprzednik łowił wyłącznie za pomocą lin i sieci, celem nowego statku było umożliwienie mu również trałowania i łowienia metodą flyshoot. Te techniki połowowe wymagają większej siły napędowej od śruby napędowej oraz precyzji w monitorowaniu, prędkości i nawigacji – niezależnie od pogody i warunków roboczych. Aby sprostać tym wymaganiom zarówno w zakresie wydajności, jak i zrównoważonego rozwoju, zespół Danfoss Drives wspólnie z przedsiębiorcą morskim Vest-El opracowali hybrydowy statek, który spełni te warunki.

Rozwiązanie: przetwornica mocy Danfoss

VACON® NXP System Drive to wszechstronna seria przetwornic AC/DC do zastosowań w przemyśle ciężkim, gdzie niezbędna jest stała eksploatacja. Podzespoły, takie jak systemy szynoprzewodów i urządzenia zasilające, są podzielone na oddzielne przedziały, aby zatrzymać problemy i zapobiec rozległym awariom, co ostatecznie zmniejsza koszty w czasie użytkowania i koszty konserwacji.

Dzięki wcześniejszej współpracy ze stocznią Hvide Sandefirma Danfoss rozumie jej wyjątkowe wymagania i już sprawdzone rozwiązania. W oparciu o standardowy sprzęt VACON® NXP Danfoss i Vest-El stworzyły rozwiązanie dla nowego statku Skulebas, aby spełnić wymagania branżowe.

Nowy NB 153 Skulebas to 35-metrowy statek szkoleniowy wyposażony w najnowocześniejszą maszynownię i systemy monitorowania połowu ryb skonstruowany do szkolenia w zakresie nawigacji i bezpieczeństwa. Wszystkie systemy na pokładzie są skoncentrowane na rozwiązaniach zelektryfikowanych.

Konwersja mocy Danfoss umożliwiła stworzenie systemu hybrydowego z dwoma silnikami elektrycznymi 600 kW napędzającymi śruby napędowe, zasilanymi dwoma generatorami wysokoprężnymi i wspieranymi przez baterię akumulatorów 1 MW. Ograniczenie mocy szczytowej optymalizuje zużycie paliwa.

Aby zapewnić trwałość i bezproblemową realizację projektu, systemy hybrydowe zostały poddane rygorystycznym testom, przy czym aż 90% testów zostało wykonanych przed instalacją. Do czerwca 2023 roku nowy statek został w pełni wyposażony i był gotowy do pracy.

Zalety VACON® NXP System Drive

  • Ponieważ moduły są dostarczone bliżej miejsca rozpoczęcia eksploatacji ze względu na krótki czas konfiguracji, przekłada się to na oszczędności związane z konserwacją oraz zoptymalizowany przepływ środków pieniężnych
  • Ekonomiczne standardowe rozwiązanie
  • Szybka konfiguracja oraz konserwacja dzięki konstrukcji modułowej oraz funkcjom wysuwanym
  • Minimalny czas przestoju dzięki łatwo dostępnym częściom zamiennym
  • Dedykowany czas na testy w celu zapewnienia bezproblemowej realizacji projektu

Rezultat: mniejsza emisja CO2

Dzięki konwersji mocy Danfoss na pokładzie nowy statek Skulebas zyskał kilka korzyści. Rozwiązanie hybrydowe zapewnia elastyczność w stosowaniu zasilania silnikiem wysokoprężnym tylko wtedy, gdy jest to konieczne, co skutkuje redukcją emisji dwutlenku węgla i uwalniania szkodliwych minerałów, takich jak siarka. Ponadto minimalizacja emisji z silnika wysokoprężnego poprawia jakość powietrza na statku i w porcie.

Wreszcie technologia ta zwiększa precyzję oraz stabilność sterowania i regulacji prędkości, co ostatecznie zwiększa wydajność operacyjną. W połączeniu z niższym poziomem hałasu te usprawnienia poprawiają środowisko pracy uczniów i członków załogi.

W branży, która stoi przed wieloma wyzwaniami, wprowadzenie napędu hybrydowego eliminuje co najmniej jedno z nich. Korzyści wynikają nie tylko z lepszej wydajności statku, ale także z redukcji emisji: szacowanej na nawet 213 tpa CO2.

Produkty Danfoss zainstalowane w ramach bieżącego projektu

Powiązane przykładowe aplikacje

Wkrótce dostępne...

Wkrótce dostępne...