Zawór blokowy ICF pomaga klientom zmniejszyć ryzyko wycieku amoniaku

piątek, 26 czerwca 2015

Każdego dnia branża przetwórstwa spożywczego inwestuje w rozwiązania, które coraz bardziej koncentrują się wokół bezpieczeństwa oraz redukcji ilości wykorzystywanego amoniaku, a także strat w obrębie własnych instalacji. Cataby, producent wieprzowiny z Brazylii zaufał doświadczeniu SCE Engineering podczas projektowania i budowy liczącego 4 000 metrów kwadratowych centrum dystrybucyjnego w Santa Bárbara D'Oeste, niedaleko São Paulo, w którym zastosowano układy chłodzenia z amoniakiem.

SCE zdecydowała się zwrócić o pomoc do firmy Danfoss, dzięki czemu w wyniku nawiązanej współpracy zaproponowano rozwiązanie polegające na zainstalowaniu zaworów blokowych Flexline™ ICF, zaprojektowanych tak, aby gwarantować inteligentną prostotę, oszczędność czasu pod względem procesu instalacji oraz zaawansowaną wszechstronność całego układu. Jak twierdzi Sérgio Santos, inżynier SCE, dzięki wdrożeniu rozwiązań firmy Danfoss, klient był w stanie zredukować o co najmniej 15% liczbę spawów oraz skrócić czas instalacji o 10%.

Poza zaworami blokowymi ICF, cała instalacja w Cataby zawiera również serwosterowane zawory elektromagnetyczne ICLX, ręczne zawory odcinające SVA, zawory regulacyjne ICS oraz inne podzespoły. „Wybór firmy Danfoss podyktowany był jej bezsprzecznym doświadczeniem oraz wiedzą fachową, między innymi w kwestii jakości i innowacyjności produktów, terminów dostaw oraz zaangażowania w harmonogram prac narzucony przez SCE, a także wsparcia technicznego oraz samego zespołu technicznego i stosowanych rozwiązań. Dodatkowo, możemy również polegać na obsłudze w terenie, działaniach następczych oraz szkoleniach dla użytkowników końcowych, jak również na regularnych wizytach i biuletynach informacyjnych, które pomagają nam wnosić wartość dodaną z myślą o użytkowniku końcowym”, mówi Santos.

Zawory blokowe ICF posiadają wprawdzie jedną specyfikację, lecz w zamian za to zapewniają ogromne możliwości konfiguracji. Jeden, wspólny korpus zaworu umożliwia wstawienie kilku różnych, wymiennych modułów funkcjonalnych, a wszystkie one zostały zabezpieczone przed działaniem korozji. Dlatego też zastąpienie konwencjonalnych zespołów zaworowych rozwiązaniem ICF firmy Danfoss gwarantuje szybszą instalację i znacząco zmniejsza ryzyko wycieku, koszty konserwacji oraz skraca czas przestojów. 
„Zastosowanie zaworów blokowych ICF znacząco zmniejsza liczbę spoin z 12 do zaledwie 2, co obniża ryzyko wycieku amoniaku nawet o 80%”, wyjaśnia Enri Tunkel, kierownik ds. marketingu w segmencie chłodnictwa przemysłowego firmy Danfoss na Amerykę Łacińską. Wszystkie zawory blokowe ICF są projektowane pod kątem maksymalnego ciśnienia roboczego wynoszącego 52 bary oraz wydajnej pracy z amoniakiem, CO₂, a także wysokociśnieniowymi czynnikami chłodniczymi, które mogą pojawić się w przyszłości.

Oprócz zaworów blokowych ICF, instalacja zawiera równie wszechstronne zawory odcinające SVA: jeden wspólny korpus zaworu (kątowy lub przelotowy) z pięcioma różnymi mechanizmami wykonawczymi składającymi się na platformę SVL — pełna oferta obejmuje zawory odcinające, zawory regulacyjne, zawory zwrotne, zawory odcinająco-zwrotne i filtry. Zawór SVA nie tylko zapewnia szczelność układu gwarantując bezpieczne i niezawodne otwieranie i zamykanie, lecz także posiada wbudowane zabezpieczenie grzybka przed obracaniem się na skutek drgań, zapobiegające w ten sposób zużyciu zmęczeniowemu zespołu tłoka.

„Zawór odcinający Danfoss SVA z przyłączem SOC gwarantuje również skrócenie czasu instalacji o co najmniej 30%”, dodaje Tunkel. Wynika to z zastosowania przyłączy SOC o średnicy do 2''. Przyłącze SOC ułatwia proces montażu oraz spawania umożliwiając nie tylko szybszą, ale również bezpieczniejszą instalację, a ponadto zmniejsza tym samym ryzyko wycieku.

Dodatkową korzyścią jest również redukcja kosztów materiałów spawalniczych oraz brak potrzeby przeprowadzania badań rentgenowskich, ultradźwiękowych ani żadnych innych testów. Wreszcie, zawór odcinający SVA dostępny jest z wydłużonym trzpieniem, optymalnym w przypadku układów izolowanych.